Chương trình đồng hành 2023-2024

Đồng hành từ các cá nhân, đơn vị cùng các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3 hệ Bổ túc, hệ Giáo dục thường xuyên, hệ Phổ cập giáo dục. Tìm nơi học chính quy ở gần; tư vấn định hướng; tìm sự trợ giúp để có nơi ăn nơi học chi phí thấp...

Hiện tại hơn 20.000 đăng ký.

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Lê Trọng Phúc Ngày gửi: - 29/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Văn ngọc pha Ngày gửi: - 29/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Phạm văn hậu Ngày gửi: - 29/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Phạm văn hậu Ngày gửi: - 29/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Quang Mến Ngày gửi: - 29/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
0399851418 số zalo
Phạm Quang Minh Ngày gửi: - 29/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn thị thanh trúc Ngày gửi: - 29/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn thị thanh trúc Ngày gửi: - 29/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Gia đình khó khăn
Hoàng thị Chi Ngày gửi: - 29/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn thị ánh Linh Ngày gửi: - 29/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Viết Thanh Ngày gửi: - 29/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Phát Tài Ngày gửi: - 28/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thị Như Huỳnh Ngày gửi: - 28/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Năm nay em 20 tuổi,học đến 2015 thì em nghỉ vì hoàn cảnh gia đình. Hiện tại cuộc sống đã ổn định một phần nên muốn đăng kí học lại .
Nguyễn hoàng sơn Ngày gửi: - 28/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Trương Thị Hoài Phông Ngày gửi: - 28/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
E đã học xong 12 nhưng vì 1 số lí do e không thể hoàn thành tốt nghiệp 12. Nên giờ e muốn đăng kí học để hoàn thành bằng cấp 3 ạ.
Nguyễn Văn Nghĩa Ngày gửi: - 28/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Vu Quang Tuan Ngày gửi: - 28/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Trần Xuân Thịnh Ngày gửi: - 28/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Tăng Phúc Vũ Ngày gửi: - 28/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn thanh tuấn Ngày gửi: - 28/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
E làm nghè tài xế tháng đi ctac 2 lần mỗi lần 1 tuần
Phan tấn Thôi Ngày gửi: - 28/12/2020
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Phan tấn Thôi Ngày gửi: - 28/12/2020
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Tăng Phúc Vũ Ngày gửi: - 27/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Danh Hữu Phương Ngày gửi: - 27/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Danh Hữu Phương Ngày gửi: - 27/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Khó khăn