Chương trình đồng hành 2023-2024

Đồng hành từ các cá nhân, đơn vị cùng các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3 hệ Bổ túc, hệ Giáo dục thường xuyên, hệ Phổ cập giáo dục. Tìm nơi học chính quy ở gần; tư vấn định hướng; tìm sự trợ giúp để có nơi ăn nơi học chi phí thấp...

Hiện tại hơn 20.000 đăng ký.

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Nguyễn thị ánh Linh Ngày gửi: - 01/01/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Đỗ Thị Thu Hương Ngày gửi: - 01/01/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
NGUYỄN THỊ THU HIỀN Ngày gửi: - 01/01/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Võ Bình Trị Ngày gửi: - 31/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Chưa hoc xong chương trình lơp 9
Nguyễn Thái Hòa Ngày gửi: - 31/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Đoàn huy linh Ngày gửi: - 31/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Đoàn Văn Huy Ngày gửi: - 31/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Tăng Phúc Vũ Ngày gửi: - 31/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Phan minh thu Ngày gửi: - 31/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Khong
Phan minh thư Ngày gửi: - 31/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Không
nguyên phuc tiến Ngày gửi: - 31/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Ngọc Trà Ngày gửi: - 30/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Trần Ngọc Khanh Ngày gửi: - 30/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Hồ Mỹ Sau Ngày gửi: - 30/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
tại nhà em bận 1 số công chuyện buộc phải thoi học
nguyễn văn lắm Ngày gửi: - 30/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Muon lay bang thcs
nguyễn văn lắm Ngày gửi: - 30/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Muốn học lấy bằng thcs
Lê Phạm Tuấn Duy Ngày gửi: - 30/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
ĐIỂU GIAO Ngày gửi: - 30/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Gia đình rất khó khăn. Là người sắc tộc Stiêng nên trình độ học vấn rất thấp
Điểu Giao Ngày gửi: - 30/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Bố mất sớm. Nên thường xuyên đi làm việc để nuôi sống gia đình
Phạm thanh xuân Ngày gửi: - 30/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
trần thị ly Ngày gửi: - 30/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
aaa Ngày gửi: - 30/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
aaaa Ngày gửi: - 30/12/2020
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
nguyen anh tuyen Ngày gửi: - 30/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Thuý An Ngày gửi: - 30/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn