Chương trình đồng hành 2023-2024

Đồng hành từ các cá nhân, đơn vị cùng các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3 hệ Bổ túc, hệ Giáo dục thường xuyên, hệ Phổ cập giáo dục. Tìm nơi học chính quy ở gần; tư vấn định hướng; tìm sự trợ giúp để có nơi ăn nơi học chi phí thấp...

Hiện tại hơn 20.000 đăng ký.

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

nguyễn duy quang Ngày gửi: - 01/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Danh hoàng gia mỹ Ngày gửi: - 30/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Vì hoàn cảnh gia đình nên em đã nghĩ học sớm. sau đó em theo phụ mẹ bán cơm nên không thể tiếp tục đi học...
Huỳnh Hoàng Dũng Ngày gửi: - 30/11/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Huỳnh Hoàng Dũng Ngày gửi: - 30/11/2020
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Đỗ Thị Trang Khanh Ngày gửi: - 30/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Gia đình có 1 số trục trặc nên bảo lưu thời gian học
Bùi Chiến Phương Ngày gửi: - 30/11/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Đỗ Thị Hồng Quyên Ngày gửi: - 29/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lê Quốc Bình Ngày gửi: - 28/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Minh Hiếu Ngày gửi: - 28/11/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Có thể gọi số 0937895476
Võ Huy Hoàng Ngày gửi: - 28/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Ngô Văn Toàn Ngày gửi: - 27/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lê phúc hậu Ngày gửi: - 26/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Vì áp lực GĐ ,không có điều kiện học ,
Nguyễn Thị ánh Hồng Ngày gửi: - 26/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
vo thi cam giang Ngày gửi: - 26/11/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Lê thị thu ngân Ngày gửi: - 25/11/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn phương bình Ngày gửi: - 25/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Hoàng Sơn Ngày gửi: - 25/11/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Mình tìm hiểu và đăng ký giúp bạn gái mình, bạn ấy do không có định hướng rõ ràng trong việc lựa chọn nghề nghiệp và không có người động viên khi mất phương hướng nên đã bỏ dỡ việc học khi ở lại lớp 11.
Nguyễn Trần Hồng Gấm Ngày gửi: - 25/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Không đủ điểm vào trường chính quy cấp 3
Lê Minh Trí Ngày gửi: - 25/11/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Em đã học xong lớp 10 ở việt nam và đã đi du học lớp 11 và 12 tại Canada, do hiện tại dịch nên em về nước và tranh thủ lấy bằng cấp 3 bên đây ạ
Nguyễn Anh Thành Ngày gửi: - 25/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Lương Ngày gửi: - 25/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Hoàng Tuấn Ngày gửi: - 24/11/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Lê phúc hậu Ngày gửi: - 24/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Bỏ học vì ,áp lực GĐ, và điều kiện
Trần thị thanh Ngày gửi: - 24/11/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Lương Ngày gửi: - 24/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn