Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học

Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đào tạo Đại học Kỹ thuật hình ảnh Y học được xây dựng theo định hướng nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu của nhà sử dụng lao động và các bên liên quan. Cụ thể,  Kỹ thuật hình ảnh y học hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên:

Có kiến thức cơ bản về y học cơ sở, khoa học xã hội, khoa học chính trị, pháp luật, công nghệ thông tin, ngoại ngữ; về lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý, và điều hành hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực Kỹ thuật hình ảnh Y học.

Có khả năng áp dụng kiến thức kỹ thuật cơ sở về khoa học cơ bản, y học cơ sở, nguyên lý kỹ thuật- công nghệ và kiến thức chuyên ngành vào hoạt động chuyên môn.

Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; có khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.

Có khả năng phản biện, phê phán; đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm; truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; và chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.

Có các kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp; lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động; tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân; dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.

Trung thực, khách quan, chính xác và bảo đảm an toàn cho người bệnh trong thực hiện các công việc chuyên môn.

Nội dung được tham khảo từ Trường Đại học Trà Vinh

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học
<< Các ngành nghề khác

Nội dung do bạn đọc đóng góp cho Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Bạn muốn đóng góp nội dung cho Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học, bấm vào đây.

Đóng góp nội dung

Video clip liên quan Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học

Full Tuyển sinh
ĐẠI HỌC
Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học
 • Trường đại học Trà Vinh - DVT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Kỹ thuật hình ảnh y học 7720602 30 30 Toán, Vật lí, Hóa học Hóa Toán, Hóa học, Sinh học Hóa          
 • Trường đại học nam Cần Thơ(*) DNC (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Kỹ thuật hình ảnh y học 7720602 30 70 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   Toán, Hóa học, Tiếng Anh   Toán, Sinh học, Tiếng Anh    
 • KHOA Y DƯỢC (ĐHQG Hà Nội) - QHY (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Kỹ thuật hình ảnh y học 7720602 45 5 Toán, Hóa học, Sinh học                
 • Trường đại học Y Dược TP.HCM - YDS (Hệ Đại học) ( tin 2021)

  Kỹ thuật hình ảnh y học 

  7720602 

  79 

  06 

  B00 

       
 • Trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương - DKY (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Kỹ thuật hình ảnh y học7720602120Toán, Hóa học, Sinh học
 • Trường đại học Y Dược (ĐH Huế) DHY (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Kỹ thuật hình ảnh y học772060260Toán, Hóa học, Sinh học
 • Trường đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch - TYS (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Kỹ thuật hình ảnh y học
  Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM
  7720602TP20Toán, Hóa học, Sinh học
  Kỹ thuật hình ảnh y học
  Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu ngoài TP.HCM
  7720602TQ20Toán, Hóa học, Sinh học
 • Trường đại học Kỹ Thuật y- dược Đà Nẵng YDN (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Kỹ thuật hình ảnh y học772060250Toán, Hóa học, Sinh học

Tìm hiểu NGÀNH NGHỀ

Tìm hiểu và chọn ngành nghề phù hợp

Tìm hiểu các ngành nghề Khoa học hướng nghiệp

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho quá trình hướng nghiệp, tuyển sinh

Trắc nghiệm Hướng nghiệp Thông tin tuyển sinh

Học nghề sau lớp 9

Dành cho hs không còn con đường nào khác ngoài học nghề

Đăng ký Học nghề Học bổ túc