Ngành Lịch sử

Đào tạo Cử nhân Lịch sử có kỹ năng thực hành nghề nghiệp về chuyên ngành lịch sử, có khả năng phát hiện, giải quyết những vấn ñề trong mối quan hệ xã hội và nâng cao năng lực con người; có khả năng NCKH các vấn ñề có liên quan trong lĩnh vực lịch sử; nghiên cứu và giảng dạy lịch sử.

Cơ hội việc làm: Làm công tác nghiên cứu ở các cơ quan, viện, trung tâm nghiên cứu về KHXH và nhân văn; Giảng dạy lịch sử ở các trường ñại học, cao ñẳng, THCN, THPT, trường nghiệp vụ (sau khi học thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm); Nghiên cứu tổng hợp, biên tập viên chuyên ñề trong các cơ quan khoa giáo; Biên tập, phóng viên báo chí, truyền hình; Bộ phận ñối ngoại của các cơ quan ngoại giao, du lịch, v.v

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Lịch sử
<< Các ngành nghề khác

Nội dung do bạn đọc đóng góp cho Ngành Lịch sử

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Bạn muốn đóng góp nội dung cho Ngành Lịch sử, bấm vào đây.

Đóng góp nội dung

Video clip liên quan Ngành Lịch sử

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Lịch sử

Full Tuyển sinh
ĐẠI HỌC
Ngành Lịch sử
 • Trường đại học Thủ Dầu Một - TDM (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Lịch sử 7229010 33 17 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
 • Học viện báo chí - tuyên truyền - HBT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Lịch sử 7229010 38   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Lịch sử   Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh    
  Ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Sử dụng chứng chỉ tiếng Anh) 7229010M 2   Ngữ văn, Lịch sử, Chứng chỉ tiếng Anh quy đổi điểm                
 • Trường đại học Sư Phạm ( ĐH Đà Nẵng) DDS (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Lịch sử72290104020Ngữ văn, Lịch sử, Địa líLịch sửNgữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dânLịch sửNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhLịch sử
 • Trường đại học khoa học(ĐH Huế) DHT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Lịch sử72290102510Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dânNgữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 • Trường đại học Quảng Nam - DQU (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Lịch sử
  Chỉ tiêu được miễn học phí là 20.
  72290104218Toán, Lịch sử, Giáo dục công dânNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dânNgữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 • Trường đại học khoa học (ĐH Thái Nguyên) DTZ (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Lịch sử
  Các chương trình đào tạo: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Xây dựng Đảng và quản lý nhà nước
  72290103020Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
 • Trường đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn (ĐHQG TP.HCM) - QSX (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Lịch sử72290107238Ngữ văn, Lịch sử, Địa líLịch sửNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhLịch sử
 • Trường đại học Đà Lạt TDL (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Lịch sử72290102010Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dânNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Tìm hiểu NGÀNH NGHỀ

Tìm hiểu và chọn ngành nghề phù hợp

Tìm hiểu các ngành nghề Khoa học hướng nghiệp

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho quá trình hướng nghiệp, tuyển sinh

Trắc nghiệm Hướng nghiệp Thông tin tuyển sinh

Học nghề sau lớp 9

Dành cho hs không còn con đường nào khác ngoài học nghề

Đăng ký Học nghề Học bổ túc