Ngành Nuôi trồng thuỷ sản

1. Mục tiêu chung

Đào tạo cán bộ kỹ thuật trình độ đại học có kiến thức cơ bản vững chắc, có kiến thức và kỹ năng về chăn nuôi động vật; có thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ; có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực; khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ trong ngành chăn nuôi động vật nông nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể

Người học có kiến thức và kỹ năng về chọn lọc, nhân giống, chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản và kinh doanh thuỷ sản có năng suất và chất lượng cao, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững. Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng làm việc độc lập tại các cơ sở sản xuất, nghiên cứu, đào tạo và các cơ sở có liên quan đến phát triển thủy sản.

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Nuôi trồng thuỷ sản

Video clip liên quan Ngành Nuôi trồng thuỷ sản

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Nuôi trồng thuỷ sản

Trường đại học Trà Vinh - DVT (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Trường đại học Tiền Giang - TTG (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Trường đại học Nha Trang - TSN (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Mã ngành

Tên ngành, chương trình chuyên ngành

Tổ hợp xét tuyển

7620301MP

Nuôi trồng thuỷ sản (Chương trình Minh Phú – NTU)

A01; B00; D01; D07

TO; VL; HH; SH

7620301

Nuôi trồng thuỷ sản (03 chuyên ngành: Công nghệ Nuôi trồng thủy sản; Quản lý sức khỏe động vật thuỷ sản, Quản lý Nuôi trồng thủy sản)

A01; B00; D01; D07

TO; VL; HH; SH

Trường Đại học Kiên Giang ( TKG ) (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Trường đại học Vinh - TDV (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Trường đại học Cần Thơ TCT (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Trường đại học An Giang TAG (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Trường đại học Đồng Tháp SPD (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Trường đại học Hạ Long (HLU) (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Trường đại học Nông Lâm TP.HCM NLS (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Mã ngành Tên ngành Tổng chi tiêu Tổ hợp xét tuyển
7620301 Nuôi trồng thuỷ sản 120 A00 , B00 , D07 , D08
Trường đại học Bạc Liêu DBL (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Trường đại học Tây Đô (*) - DTD (Hệ Đại học) ( tin 2022)