Ngành Quản lý dự án

Ngành Quản lý dự án

Quản lý dự án (Project Management) là gì

Quản lý dự án (Project Management) là quá trình sử dụng các kỹ năng, công cụ, kỹ thuật và kiến thức chuyên môn để dẫn dắt một dự án từ khởi đầu đến hoàn thành. Mục tiêu của quản lý dự án là đảm bảo dự án được hoàn thành đúng hạn, không vượt quá ngân sách và đáp ứng hoặc vượt trội so với kỳ vọng về chất lượng và phạm vi công việc.

Quản lý dự án (Project Management) nghiên cứu về hoạt động hoạch định, theo dõi và kiểm soát các khâu liên quan đến toàn bộ dự án. Quản lý dự án đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế. Nhờ có đội ngũ nhân lực này, mà nhà quản lý có thể theo dõi được tiến độ công việc, hoạch định và kiểm soát tốt được các ngân sách, hoàn thành được các yêu cầu đã định ra từ trước.

Các công việc mà Quản lý dự án thực hiện:

 1. Xác định và Định nghĩa Phạm vi Dự Án: Xác định mục tiêu, yêu cầu, và kết quả cụ thể mà dự án nhằm đạt được.

 2. Lập Kế Hoạch Dự Án: Phát triển một kế hoạch chi tiết bao gồm lịch trình, nguồn lực, ngân sách, và các chỉ số đo lường tiến độ.

 3. Tổ Chức và Phân Bổ Nguồn Lực: Phân công nhiệm vụ và quản lý nhóm dự án, bao gồm cả việc sắp xếp nguồn lực vật chất và tài chính.

 4. Dẫn Dắt và Giao Tiếp: Làm việc với các bên liên quan, giữ họ được thông tin và giải quyết các vấn đề xảy ra.

 5. Giám Sát và Kiểm Soát Tiến Độ: Theo dõi tiến độ và chất lượng công việc, điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết để đáp ứng các mục tiêu.

 6. Quản lý Rủi Ro: Nhận diện, phân tích và giảm thiểu các rủi ro có thể ảnh hưởng đến dự án.

 7. Đảm Bảo Chất Lượng: Kiểm tra và đảm bảo rằng các sản phẩm hoặc kết quả của dự án đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng đã đề ra.

 8. Đóng Dự Án: Hoàn thành tất cả các hoạt động, bao gồm cả việc bàn giao sản phẩm dự án, đóng tài liệu, và đánh giá dự án sau khi hoàn thành.

Quản lý dự án có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ xây dựng, công nghệ thông tin, sản xuất, đến sự kiện và truyền thông. Nó đòi hỏi kỹ năng tổ chức, giao tiếp, giải quyết vấn đề, và khả năng lãnh đạo.

Kiến thức và kỹ năng đạt được:

- Trang bị kiến thức nền tảng về dự án, lĩnh vực ứng dụng của dự án trong thực tế, kiến thức tổng quan về quản trị.
- Cung cấp khối kiến thức chuyên sâu về quy trình thực hiện, cách thức quản lý dự án trên mọi phương diện. Cụ thể hơn, đó là quản lý được về tài chính, nguồn nhân lực, quản lý về tiến độ, quản lý chi phí, giám sát và nghiệm thu công trình.
- Nâng cao năng lực phân tích, tổng hợp, kỹ năng hoạch định, kiểm soát dự án một cách an toàn, hiệu quả nhất.
Các môn học chuyên ngành tiêu biểu: Chiến lược và kế hoạch phát triển, Quản lý dự án phát triển, Đấu thầu dự án, Đánh giá tác động dự án, Quản lý dự án phát triển, Quản lý dự án đầu tư, Thẩm định dự án đầu tư, Phân tích lợi ích – chi phí, Nghiên cứu và dự báo kinh tế, Luật đầu tư,…

Cơ hội việc làm:

 
Tốt nghiệp ngành Quản lý dự án, sinh viên có thể đảm nhận nhiều công việc khác nhau như: 
 
 • Chuyên viên tổ chức, quản lý: Các hoạt động liên quan đến dự án thuộc lĩnh vực đầu tư của công ty, doanh nghiệp.
 • Kỹ sư lập và thẩm định dự án đầu tư: quản lý các dự án đầu tư và thẩm định công trình.
 • Giám sát và nghiệm thu công trình về mặt tài chính, định mức và tổ chức lao động.
 • Giám đốc dự án, giám đốc các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng.
 • Nghiên cứu khoa học và công tác quản lý ở các cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành và địa phương, các trường đại học, cao đẳng… trong lĩnh vực xây dựng.
 • Giảng dạy về quản lý dự án tại các trường đại học, cao đẳng,...

 

 

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Quản lý dự án

Video clip liên quan Ngành Quản lý dự án

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Quản lý dự án

Hệ đại học chính quy Trường đại học Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM) QSB (Hệ Đại học) ( tin 2024)
Mã tuyển sinh TÊN NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN  Tổ hợp Chỉ tiêu
115 Xây dựng và Quản lý Dự án Xây dựng (Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng, Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông, Quy hoạch và Quản lý Giao thông, Kỹ thuật Xây dựng Công trình Thủy, Thủy lợi -Thủy điện, Kỹ thuật Xây dựng Công trình Biển, Cảng - Công trình Biển; Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng; Cấp thoát Nước, Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ, Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng) A00; A01 470
120 Dầu khí - Địa chất (Chuyên ngành: Khoan và khai thác dầu khí, Địa chất dầu khí, Logistic và Vận chuyển Dầu khí, Lưu chứa Dầu khí, An toàn - Sức khỏe - Môi trường Dầu khí, Quản lý Dự án Dầu khí, Kỹ thuật Dầu khí, Kỹ thuật Địa chất, Địa chất Môi trường, Địa kỹ thuật, Quản lý Tài nguyên Đất và Khoáng sản) A00; A01; D07; D10 90
Trường Đại học kiến trúc Hà Nội - KTA (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT 

Nhóm ngành/Ngành 

Mã ngành 

Kỹ thuật xây dựng 

(Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) 

7580201_2 

Trường đại học công nghệ TP.HCM (HUTECH)(*) DKC (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

Ngành

Mã ngành

14

Quản lý xây dựng
- Quản lý dự án xây dựng
- Tài chính trong xây dựng
- BIM trong quản lý xây dựng

7580302

Trường Đại học kinh tế quốc dân - KHA (Hệ Đại học) ( tin 2021)
Quản lý dự án 7340409 60   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Sinh học   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
Trường đại học Giao Thông Vận Tải TP.HCM GTS (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Kinh tế xây dựng
Ngành Kinh tế xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế xây dựng, Quản lý dự án xây dựng)
7580301140Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Kinh tế xây dựng
Ngành Kinh tế xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế xây dựng, Quản lý dự án xây dựng)
7580301H4218Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Trường đại học Xây Dựng Miền Trung - XDT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Quản lý xây dựng
Chuyên ngành Quản lý dự án
75803021515Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Quản lý xây dựng (Đào tạo tại phân hiệu Đà Nẵng)
Chuyên ngành Quản lý dự án
7580302XDN1515Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh