Ngành Toán ứng dụng

Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro là một lĩnh vực đa ngành gồm  lý thuyết tài chính, các phương pháp và công cụ toán học và lập trình ứng dụng.

  • Mục tiêu đào tạo: Trang bị cho sinh viên các kỹ năng và kiến thức chuyên môn về lý thuyết và các phương thức tiếp cận các quy trình phân tích, dự báo, quản trị rủi ro và các ứng dụng trong các tình huống thực tế trong lĩnh vực tài chính và các vấn đề liên quan.
  • Cơ hội nghề nghiệp:
    • Chương trình đào tạo sinh viên Việt nam và sinh viên quốc tế. Sinh viên có thể làm cho các định chế tài chính lớn như Ngân hàng Thế giới (World Bank), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Quỹ Tài chính Quốc tế (IFC), các tổ chức tài chình quốc tế, ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên, chương trình chủ yếu nhằm đào tạo sinh viên để có thể tham gia làm các chuyên viên phân tích kinh tế, tài chính cho các công ty đầu tư tài chính, chứng khoán, ngân hàng, các doanh nghiệp kinh doanh đa quốc gia.
    • Các công việc cụ thể bao gồm các hoạt động về quản trị danh mục đầu tư, phân tích tài chính, phân tích thị trường tài chính… trong các doanh nghiệp và tổ chức có nhu cầu. Sinh viên ra trường cũng có khả năng tạo dựng và hỗ trợ doanh nghiệp tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, cung cấp các dịch vụ – sản phẩm mà xã hội, thị trường yêu cầu.
    • Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể trở thành cán bộ quản lí hoặc chuyên viên kỹ thuật làm việc cho các cơ quan nhà nước hoặc địa phương, dự án hoặc tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực kỹ thuật tài chính và quản trị rủi ro, hoặc các doanh nghiệp trong ngành tài chính, ngân hàng,…
    • Ra trường sinh viên cũng có thể trở thành cán bộ giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu có liên quan, có thể tiếp tục theo các chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ tại bất cứ cơ sở đào tạo nào ở trong nước hoặc nước ngoài.

Nội dung được tham khảo từ Trường Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc gia TP.HCM

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Toán ứng dụng

Tổng hợp link hay từ internet cho Ngành Toán ứng dụng

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Video clip liên quan Ngành Toán ứng dụng

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Toán ứng dụng

Trường đại học Sài Gòn - SGD (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Ngành Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Mã tố hợp Môn chính Chi tiêu
14. Toán ứng dụng 7460112

Toán . Li Hóa

Toán , Lí , Anh

A00 A01 Toán 80
Trường đại học Quốc Tế ( ĐHQG TP.HCM) QSQ (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Ngành học

Mã ngành đào tạo

Tổ hợp môn xét tuyển

 

Chỉ tiêu (dự kiến)

Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro)

7460112

A00; A01

ĐH QUỐC TẾ CẤP BẰNG

60

Hệ đại học chính quy Trường đại học Kinh Tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) QSK (Hệ Đại học) ( tin 2023)

NGÀNH TUYỂN SINH

MÃ TUYỂN

SINH

Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế , Quản trị và Tài chính

7310108_413

- Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế , Quản trị và Tài chính

( Tiếng Anh )

7310108_413E

Trường Đại học giao thông vận tải (cơ sở phía Bắc) - GHA (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Mã ngành Ngành đào tạo
12 7460112 Toán ứng dụng
Trường đại học Tôn Đức Thắng - DTT (Hệ Đại học) ( tin 2023)

 

Mã ngành

Ngành đào tạo

Khối tuyển

35

7460112

Toán ứng dụng

A00 ; A01

Trường đại học Quy Nhơn - DQN (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

Mã ngành

Tên ngành

31

7460112

Toán ứng dụng

Tuyển sinh hệ Đại học chính quy Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (KCN) (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Toán ứng dụng

7460112

A00, A01, B00, D07

Trường đại học Thái Bình - DTB (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Toán ứng dụng7460112
Toán ứng dụng7460112
Toán ứng dụng7460112
Toán ứng dụng7460112
Toán ứng dụng74601121040