Ngành Y tế công cộng

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo Cử nhân Y tế công cộng có y đức, sức khoẻ, có kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học xã hội, y học cơ sở, y tế công cộng để tham gia phát hiện và tổ chức giải quyết các vấn đề sức khoẻ ưu tiên trong cộng đồng; có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Về thái độ

- Nhận thức được tầm quan trọng của các nguyên lý Y tế công cộng.

- Tôn trọng và lắng nghe ý kiến của cộng đồng về các nhu cầu sức khoẻ và các giải pháp can thiệp nhằm nâng cao sức khoẻ cộng đồng.

- Cầu thị và hợp tác làm việc theo nhóm và phối hợp liên ngành.

- Trung thực và khách quan, có tinh thần ham học, vượt khó khăn, tự học vươn lên để nâng cao trình độ chuyên môn.

Về kiến thức

- Có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở làm nền tảng cho Y tế công cộng

- Trình bày được các nguyên lý và khái niệm cơ bản về y tế công cộng

- Trình bày được cách phát hiện và xử trí các vấn đề sức khoẻ phổ biến ở cộng đồng

- Trình bày được các yếu tố quyết định sức khỏe

- Nắm vững phương pháp luận khoa học trong công tác phòng bệnh, nâng cao sức khỏe

- Nắm vững kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học

- Nắm vững chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân

Về kỹ năng

- Xác định các yếu tố môi trường, xã hội ảnh hưởng đến sức khoẻ của cộng đồng.

- Xác định được các vấn đề sức khoẻ ưu tiên của cộng đồng và đưa ra những chiến lược và biện pháp giải quyết thích hợp.

- Lập kế hoạch, đề xuất những giải pháp và tổ chức các hoạt động bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng.

- Theo dõi và tham gia đánh giá được việc thực hiện các chương trình sức khoẻ tại cộng đồng.

- Giám sát, phát hiện sớm bệnh dịch và tổ chức phòng chống dịch tại cộng đồng.

- Giáo dục sức khoẻ cho cộng đồng nhằm xây dựng lối sống và hành vi có lợi cho sức khoẻ.

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Y tế công cộng

Video clip liên quan Ngành Y tế công cộng

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Y tế công cộng

Trường đại học Trà Vinh - DVT (Hệ Đại học) ( tin 2023)

T

T

Mã ngành/ nhóm

ngành xét tuyển

Tên ngành/nhóm ngành xét tuyển

35

7720701

Y tế Công cộng

Trường đại học Y Dược TP.HCM - YDS (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Stt

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ

hợp môn

Tổ

hợp môn

51.

7720701

Y tế công cộng

57

B00

A00

52.

7720701_02

Y tế công cộng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

31

B00

A00

53.

7720701

Y tế công cộng

1

   

54.

7720701

Y tế công cộng

1

   
Trường đại học Y Dược (ĐH Huế) DHY (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Y khoa7720101420Toán, Hóa học, Sinh học
Y tế công cộng772070150Toán, Hóa học, Sinh học
Trường đại học y tế công cộng - YTC (Hệ Đại học) ( tin 2023)

 

STT

 

Mã ngành

 

NGÀNH

Dự kiến

chỉ tiêu

 

 

 

 

1.

7720701

Cử nhân Y tế công cộng

190

B00

B08

D01

D13

Trường đại học Y Hà Nội - YHB (Hệ Đại học) ( tin 2023)

 

 

Mã ngành

 

Tên ngành xét tuyển

Mã phương thức xét tuyển

 

Phương thức xét tuyển (*)

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ hợp môn xét tuyển

 

7720701

 

Y tế công cộng

 

301; 100

Xét tuyển thẳng; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

 

60

 

B00

Trường đại học Y Dược Cần Thơ - YCT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Y tế công cộng
Học 4 năm tập trung chính quy
7720701 30   Toán, Hóa học, Sinh học                
Trường đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch - TYS (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Y tế công cộng
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM
7720701TP25Toán, Hóa học, Sinh học
Y tế công cộng
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu ngoài TP.HCM
7720701TQ25Toán, Hóa học, Sinh học
Trường đại học Kỹ Thuật y- dược Đà Nẵng YDN (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Y tế công cộng772070130Toán, Hóa học, Sinh học