Điểm chuẩn ngành Marketing

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Marketing

Điểm chuẩn 2021 - UEF - Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340115 Marketing A00; A01; D01; C00 24
Điểm chuẩn 2021 - TSN - Đại Học Nha Trang
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
32 7340115 Marketing A01; D01; D07; D96 23 Điểm điều kiện tiếng Anh: 5.0
Điểm chuẩn 2021 - TCT - Đại Học Cần Thơ
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
27 7340115 Marketing A00; A01; C02; D01 26.25
Điểm chuẩn 2021 - TAG - Đại Học An Giang
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
12 7340115 Marketing A00; A01; C15; D01 23
Điểm chuẩn 2021 - SPK - Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
162 7340115QN Quản trị Marketing (Northampton - Anh) A00; A01; D01; D90 16 Hệ liên kết quốc tế
Điểm chuẩn 2021 - QSK - Đại học Kinh Tế Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
15 7340115_410 Marketing A00; A01; D01; D07 27.55
16 7340115_410C Marketing Chất lượng cao A00; A01; D01; D07 27.3
Điểm chuẩn 2021 - NTT - Đại Học Nguyễn Tất Thành
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
39 7340115 Marketing A00; A01; D01; D07 15
Điểm chuẩn 2021 - NHF - Đại Học Hà Nội
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
19 7340115 Marketing (dạy bằng tiếng Anh) D01 36.63 Môn ngoại ngữ nhân 2
Điểm chuẩn 2021 - MBS - Đại Học Mở TPHCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
13 7340115 Marketing A00; A01; D01; D07 26.95
Điểm chuẩn 2021 - KSV - Đại học Kinh Tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
3 7340115 Ngành Marketing A00; A01; D01; D07 17
Điểm chuẩn 2021 - KSA - Đại Học Kinh Tế TPHCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
3 7340115 Ngành Marketing A00; A01; D01; D07 17 Phân hiệu Vĩnh Long
20 7340115 Ngành Marketing A00; A01; D01; D07 27.5 TPHCM
42 7340115 Ngành Marketing A00; A01; D01; D07 27.4 ISB - Chương trình cứ nhân tài năng
Điểm chuẩn 2021 - KHA - Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
4 7340115 Marketing A00; A01; D01; D07 28.15
Điểm chuẩn 2021 - HSU - Đại Học Hoa Sen
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
2 7340115 Marketing A00; A01; D01; D03; D09 16
Điểm chuẩn 2021 - GDU - Đại Học Gia Định
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
10 7340115 Marketing A01; A00; C00; D01 16
Điểm chuẩn 2021 - DVL - Đại Học Văn Lang
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
15 7340115 MARKETING A00; A01; C01; D01 19.5
Điểm chuẩn 2021 - DTT - Đại Học Tôn Đức Thắng
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
5 7340115 Marketing - Chương trình tiêu chuẩn A00; A01; D01 36.9 A00: Toán / A01, D01: Anh
43 F7340115 Marketing - Chất lượng cao A00; A01; D01 35.6 A00: Toán / A01, D01: Anh
58 FA7340115 Marketing - Chương trình đại học bằng tiếng Anh A00; A01; D01 33 A00: toán / A01, D01: Anh
70 N7340115 Marketing - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang A00; A01; D01 34.6 A00: Toán / A01, D01: Anh
Điểm chuẩn 2021 - DTL - Đại Học Thăng Long
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
4 7340115 Marketing A00; A01; D01; D03 26.15
Điểm chuẩn 2021 - DTE - Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại Học Thái Nguyên
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
10 7340115 Marketing A00; A01; C04; D01 16
Điểm chuẩn 2021 - DTD - Đại Học Tây Đô
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
11 7340115 Marketing A00; A01; D01; C04 15
Điểm chuẩn 2021 - DNC - Đại học Nam Cần Thơ
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340115 Marketing A00; A01; C04; D01 23.5
Điểm chuẩn 2021 - DMT - Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
4 7340115 Marketing A00; A01; C00; D01 26 Trụ sở chính Hà Nội
Điểm chuẩn 2021 - DLA - Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
5 7340115 Marketing A01; B03; D13; C20 15
Điểm chuẩn 2021 - DKC - Đại học Công Nghệ TPHCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
29 7340115 Marketing A00; A01; C00; D01 20
Điểm chuẩn 2021 - DKB - Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
5 7340115 Marketing A00; A01; D01; C03 14
Điểm chuẩn 2021 - DHV - Đại học Hùng Vương TPHCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
5 7340115 Marketing A00; A01; C00; D01 15