Thông tin tuyển sinh Ngôn ngữ Anh - Tiếng Anh

Danh sách liệt kê các trường có tuyển sinh Ngôn ngữ Anh - Tiếng Anh . Nếu muốn có thông tin chi tiết hơn, chọn thêm tại mục "bậc học" và "tỉnh thành" rồi bấm tìm kiếm

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Anh - Tiếng Anh

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Trà Vinh - tin 2019
Ngôn ngữ Anh 7220201 125 125 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh Toán, Lịch sử, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Tiếng Anh      
Liên thông ĐH Ngôn ngữ Anh 7220201LT 25 25 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh Toán, Lịch sử, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Tiếng Anh      
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Vĩnh Long - tin 2019
Ngôn ngữ Anh 7220201 40 60 Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh   Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đà Nẵng - tin 2022

Ngành học

Mã ngành

Ngôn ngữ Anh

7220201

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Cần Thơ - tin 2022

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển học bạ và kết quả thi THPT

Tổ chức thi riêng

Ngôn ngữ Anh

7220201

Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn – Tiếng Anh – Lịch sử (D14)

Ngữ văn – Tiếng Anh – Địa lí (D15)

Ngữ văn – Tiếng Anh – GDCD (D66)

Không

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Cần Thơ - tin 2022

Chương trình tiên tiến (CTTT), chương trình chất lượng cao (CLC)

Tên ngành, học phí

Mã ngành

Phương thức  1, 2, 3
Chỉ tiêu

Phương thức  1, 2, 3 Tổ hợp

Phương thức 5

Chỉ tiêu

Phương thức 5

Tổ hợp

Ngôn ngữ Anh (CLC)

33 triệu đồng/năm

7220201C

80

D01, D14, D15

40

D01, D14,

D15, D66

Chương trình đào tạo đại trà

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

(xét tuyển theo phương thức 1, 2, 3 và 6)
Mã tổ hợp xét tuyển

Ngôn ngữ Anh, có 2 chuyên ngành:

- Ngôn ngữ Anh.

- Phiên dịch-Biên dịch tiếng Anh.

7220201

100

D01, D14, D15

Ngôn ngữ Anh - học tại Khu Hòa An

7220201H

40

D01, D14, D15

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Bình Thuận - tin 2019
Ngôn ngữ Anh 7220201 55 130 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh   Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Bình Định - tin 2019
Ngôn ngữ Anh 7220201 50 50 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh   Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Bình Định - tin 2019
Ngôn ngữ Anh 7220201 250 30 Toán, Vật lí, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh          
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Bình Dương - tin 2019
Ngôn ngữ Anh 7220201 230 120 Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Bình Dương - tin 2019
Ngôn ngữ Anh 7220201 126 54 Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Địa lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Bắc Ninh - tin 2022

Kế toán 

7340301 

88 

132 

A00 

 

D01 

 

A01 

 

C04

 

Ngôn ngữ Anh 

7220201 

44 

66 

D01 

 

A01 

 

D14 

 

D10

 
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Bạc Liêu - tin 2022

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển từ kết quả học tập THPT

Tổ hợp môn xét tuyển từ kết quả thi THPT năm 2021 

Căn cứ kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG-HCM

Chỉ tiêu

920

Ngôn ngữ Anh

7220201

D01, D09,

D14, D15

D01, D09,

D14, D78

Điểm thi

80

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Bà Rịa - Vũng Tàu - tin 2022

Tên ngành/ Chuyên ngành

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Tổng số tín chỉ

Thời gian

đào tạo (năm)

Ngôn ngữ Anh, 3 chuyên ngành:

– Tiếng Anh thương mại

– Tiếng Anh du lịch

– Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

7220201

A01: Toán – Lý – Anh

D01: Văn – Toán – Anh

D15: Văn – Địa – Anh

D66: Văn – GDCD – Anh

120

3,5

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - An Giang - tin 2019
Ngôn ngữ Anh
Gồm 2 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Tiếng Anh du lịch
7220201 108 72 Toán, Vật lí, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh Toán, Lịch sử, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Tiếng Anh  
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2022

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

Thời gian

Ngôn ngữ Anh

7220201

40 

D01, D14, D15, D78

4 năm

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Ngôn ngữ Anh
Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2, Xét tuyển theo thang điểm 40
7220201 80   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh Tiếng Anh Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh Tiếng Anh      
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Ngôn ngữ Anh 7220201                      
Ngôn ngữ Anh 7220201 72 48                  
Ngôn ngữ Anh 7220201                      
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Ngôn ngữ Anh 7220201 300   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh              
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội,Thừa Thiên - Huế - tin 2019
Ngôn ngữ Anh 7220201 40   Toán, Vật lí, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh          
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội,Bắc Ninh - tin 2019
Ngôn ngữ Anh 7220201 125 125 Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Lịch sử, Tiếng Anh   Toán, Địa lí, Tiếng Anh    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2022

Mã ngành 

Ngành đào tạo 

Tổ hợp xét tuyển 

Theo kết quả thi THPT 

Môn hệ số 2

7220201 

Ngôn ngữ Anh 

D01 

Tiếng Anh

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Ngôn ngữ Anh 7220201 30 50 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Lịch sử, Tiếng Anh   Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Ngôn ngữ Anh 7220201 180   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh              
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2022

Ngành học

Mã ngành

Chỉ tiêu (dự kiến)

Xét theo KQ thi THPT

Chỉ tiêu (dự kiến)

Xét theo phương thức khác

Ngôn ngữ Anh

7220201

105

245

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Ngôn ngữ Anh 7220201 45   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh   Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh        
Ngành Ngôn ngữ Anh (Sử dụng chứng chỉ miễn tiếng Anh) 7220201M 5   Chứng chỉ tiếng Anh quy đổi điểm, Ngữ văn, Toán   Chứng chỉ tiếng Anh quy đổi điểm, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên   Chứng chỉ tiếng Anh quy đổi điểm, Ngữ văn, Khoa học xã hội        
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2022

Tên ngành/ chuyên ngành
Chương trình đại trà

Mã xét tuyển

Mã tổ hợp môn xét  tuyển

Chỉ  

tiêu

Ngôn ngữ Anh 

7220201.. 

A01; D01; D07 

200

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Ngôn ngữ Anh 7220201 35 35 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh   Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội,Bắc Ninh,Phú Yên - tin 2022

Tên chương trình đào tạo

Mã ngành

tuyển sinh

Chỉ tiêu 2022

Tổ hợp xét tuyển

  Ngôn ngữ Anh

7220201

 

A01, D01, D07, D09

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2021
Ngôn ngữ Anh 7220201 140   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Lịch sử, Tiếng Anh   Toán, Địa lí, Tiếng Anh    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2021
Ngôn ngữ Anh 7220201 250   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh              
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2022

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu PT1

Ngôn ngữ Anh

7220201

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh *2 (D01)

24

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2021

Tên ngành/chuyên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

 

Ngôn ngữ Anh

- Tiếng Anh thương mại - du lịch,

- Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh,

- Tiếng Anh biên phiên dịch,

- Tiếng Anh chuyên ngành Quốc tế học.

7220201

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D10: Toán, Địa, Tiếng Anh

D15: Văn, Địa, Tiếng Anh

 
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2022

Ngành, chuyên ngành

Mã ngành

Tổ hợp

xét tuyển

Ngôn ngữ Anh:

- Tiếng Anh thương mại

- Tiếng Anh biên - phiên dịch

- Tiếng Anh du lịch và khách sạn

- Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

7220201

A01 (Toán, Lý, Anh)

D01 (Toán, Văn, Anh)

D14 (Văn, Sử, Anh)

D15 (Văn, Địa, Anh)

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2022

ngành/chuyên ngành

mã ngành

Môn xét tuyển

Ngôn ngữ Anh gồm các chuyên ngành:

* Tiếng Anh giảng dạy,

* Tiếng Anh thương mại.

7220201

D01 (Toán, Văn, Anh),

D11 (Văn, Lý, Anh),

D12 (Văn, Hóa, Anh),

D15 (Văn, Địa, Anh).

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2022

Ngành học

Đại học Quốc tế cấp bằng

Mã ngành đào tạo

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu (Dự kiến)

Ngôn ngữ Anh

7220201

D01, D09, D14, D15

75

Ngành học

Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK)

Mã ngành đào tạo

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu (Dự kiến)

Ngôn ngữ Anh (2+2)

7220201_WE2

D01, D09, D14, D15

40

Ngành học

Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK) (4+0)

Mã ngành đào tạo

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu (Dự kiến)

Ngôn ngữ Anh (4+0)

7220201_WE4

D01, D09, D14, D15

50

Ngành học

Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK) (3+1)

Mã ngành đào tạo

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu (Dự kiến)

Ngôn ngữ Anh (3+1)

7220201_WE3

D01, D09, D14, D15

50

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2022

Ngành 

Mã 

ngành 

Các tổ hợp môn xét tuyển 

Chỉ tiêu 

(dự kiến)

Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Anh  văn pháp lý) 

7220201 

D1, D14, D66, D84 

100

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2022

Ngành/Chương trình

Chương trình đại trà

Mã ngành

Chỉ tiêu

(Dự kiến)

Tổ hợp xét tuyển

Ngôn ngữ Anh (1)

7220201

200

Toán, Lý, Anh (A01);

Toán, Văn, Anh (D01);

Văn, Sử, Anh (D14);

Văn, KHXH, Anh (D78).

Ngành/Chương trình

Chương trình chất lượng cao

Mã ngành

Chỉ tiêu

(Dự kiến)

Tổ hợp xét tuyển

Ngôn ngữ Anh (1)

7220201C

190

Toán, Lý, Anh (A01);

Toán, Văn, Anh (D01);

Văn, Sử, Anh (D14);

Văn, KHXH, Anh (D78).

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2022

Chương trình đào tạo

Mã trường KSA

Mã xét tuyển

Tổ hợp

xét tuyển

Chỉ tiêu 2022

Tiếng Anh thương mại (**)

7220201

D01, D96

160

Chương trình đào tạo

Phân hiệu Vĩnh Long

Mã trường KSV

Mã xét tuyển

Tổ hợp

xét tuyển

Chỉ tiêu 2022

Tiếng Anh thương mại

(Vùng tuyển Cả nước)

7220201

D01, D96

(Tiếng Anh hệ số 2)

35

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2022

Tên ngành /chuyên ngành 

Mã ngành/chuyên  ngành 

Ngôn ngữ Anh 

7220201

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2022

Ngành bậc đại học

Tổ hợp môn xét tuyển

Ngôn ngữ Anh

7220201

Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09)

Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử (D14)

Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý (D15)

Hệ số 2 môn tiếng Anh và điểm thi môn tiếng Anh chưa nhân hệ số phải đạt từ 5,00 điểm trở lên.

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2022

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Ngôn ngữ Anh

7220201

A01, D01, D09, D10

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2022

Tên trường,

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Ngành Ngôn ngữ Anh

7220201

TIẾNG ANH, Toán, Văn

23

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2021
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh,Quảng Ngãi - tin 2022
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2021
Ngôn ngữ Anh 7220201 140   Toán, Vật lí, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh Tiếng Anh  
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh,Yên Bái - tin 2021
Ngôn ngữ Anh (Đại trà) 7220201D 84 36 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh Tiếng Anh          
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Ngôn ngữ Anh
tuyển sinh cả nước
72202017575Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhToán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đồng Nai - tin 2019
Ngôn ngữ Anh722020122030Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhToán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hưng Yên - tin 2019
Ngôn ngữ Anh72202015050Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Quảng Trị - tin 2019
Ngôn ngữ Anh722020150Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhTiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hải Phòng - tin 2019
Ngôn ngữ Anh
Ngôn ngữ Anh
72202019070Toán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ vănNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhNgữ văn
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thừa Thiên - Huế - tin 2019
Ngôn ngữ Anh7220201600Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhTiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đà Nẵng - tin 2019
Ngôn ngữ Anh7220201180120Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhNgữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đà Nẵng - tin 2019
Ngôn ngữ Anh7220201398Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng Anh
Ngôn ngữ Anh CLC7220201CLC300Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đồng Nai - tin 2019
Ngôn ngữ Anh7220201200Toán, Vật lí, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Ngôn ngữ Anh722020114060Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đồng Nai - tin 2019
Ngôn ngữ Anh72202012496Toán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Lịch sử, Tiếng AnhToán, Địa lí, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Long An - tin 2019
Ngôn ngữ Anh72202014570Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Hóa học, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhNgữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hải Dương - tin 2019
Ngôn ngữ Anh72202012525Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thái Nguyên - tin 2019
Ngôn ngữ Anh
Chuyên ngành: Tiếng Anh Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
722020130Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToánToán, Hóa học, Tiếng AnhToán
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thái Nguyên - tin 2019
Ngôn ngữ Anh7220201200100Toán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhNgữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Quảng Nam - tin 2019
Ngôn ngữ Anh
Số lượng được miễn học phí là 80 học sinh/tổng chỉ tiêu là 270
722020119080Toán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Hóa học, Tiếng Anh
Liên thông từ CĐ lên ĐH Ngôn ngữ Anh
Xét tuyển theo kết quả học tập toàn khóa
7220201LT
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Quảng Bình - tin 2019
Ngôn ngữ Anh
Đại học Ngôn ngữ Anh (gồm 2 chuyên ngành):
- Tiếng Anh Tổng hợp;
- Tiếng Anh Du lịch - Thương mại
72202016040Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhToán, Lịch sử, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhTiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Phú Yên - tin 2019
Ngôn ngữ Anh72202013030Toán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thừa Thiên - Huế - tin 2019
Ngôn ngữ Anh722020120220Toán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Quảng Ngãi - tin 2019
Ngôn ngữ Anh72202012122Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhToánNgữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng AnhNgữ vănToán, Khoa học xã hội, Tiếng AnhToán
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Quảng Nam - tin 2019
Ngôn ngữ Anh72202016040Toán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Sinh học, Tiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Lâm Đồng - tin 2019
Ngôn ngữ Anh72202013248Toán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Nghệ An - tin 2019
Ngôn ngữ Anh72202013030Toán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToánNgữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng AnhNgữ vănToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng AnhToán
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Ngôn ngữ Anh722020115050Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhToán, Sinh học, Tiếng AnhTiếng AnhToán, Địa lí, Tiếng AnhTiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thanh Hóa - tin 2019
Ngôn ngữ Anh7220201614Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng AnhTiếng AnhToán, Khoa học xã hội, Tiếng AnhTiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thái Nguyên - tin 2019
Ngôn ngữ Anh72202015050Toán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToánToán, Địa lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhTiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thái Nguyên - tin 2019
Ngôn ngữ Anh
Các chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh du lịch
72202016040Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhNgữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đà Nẵng - tin 2019
Ngôn ngữ Anh
Chuyên ngành: Tiếng Anh biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch
72202016090Toán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Quảng Ninh - tin 2019
Ngôn ngữ Anh722020190Toán, Vật lí, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhToán, Địa lí, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng AnhTiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Tĩnh - tin 2019
Ngôn ngữ Anh72202014030Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhNgữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hải Phòng - tin 2019
Tiếng Anh thương mại7220201D124846Toán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Địa lí, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngôn ngữ Anh7220201D125846Toán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Địa lí, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thanh Hóa - tin 2019
Ngôn ngữ Anh
ĐH Ngôn ngữ Anh
72202013624Toán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Lịch sử, Tiếng AnhToán, Địa lí, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Ngôn ngữ Anh7220201128192Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Ngôn ngữ Anh
Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2
7220201280Toán, Vật lí, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhToán, Khoa học xã hội, Tiếng AnhTiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hưng Yên - tin 2019
Ngôn ngữ Anh
Ngôn ngữ Anh
722020180120Toán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhToán, Lịch sử, Tiếng AnhToán, Địa lí, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Ngôn ngữ Anh7220201300Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hải Dương - tin 2019
Ngôn ngữ Anh72202011515Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhNgữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Ngôn ngữ Anh722020112768Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng Anh
Ngôn ngữ Anh_Phân hiệu Bến Tre7220201_BT1520Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng Anh
Ngôn ngữ Anh_Chất lượng cao7220201_CLC8545Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Ngôn ngữ Anh722020110812Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng AnhTiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng AnhTiếng Anh
Ngôn ngữ Anh** CTĐT CLC TT237220201CLC20322Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng AnhTiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng AnhTiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Kiên Giang - tin 2019
Ngôn ngữ Anh722020140160Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Phú Thọ - tin 2019
Ngôn ngữ Anh72202013515Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hải Phòng - tin 2019
Ngôn ngữ Anh7220201150Toán, Vật lí, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng NhậtTiếng NhậtNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhTiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Nghệ An - tin 2019
Ngôn ngữ Anh722020119060Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Lâm Đồng - tin 2019
Ngôn ngữ Anh722020115050Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng AnhToán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Khánh Hòa - tin 2019
Ngôn ngữ Anh
Các chuyên ngành: Tiếng Anh giảng dạy; Tiếng Anh Thương mại và Du lịch
72202018070Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng AnhToán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đồng Tháp - tin 2019
Ngôn ngữ Anh
Chuyên ngành: 1- Biên-phiên dịch ; 2- Tiếng Anh kinh doanh
72202015555Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Sinh học, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhTiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Phú Thọ - tin 2019
Ngôn ngữ Anh72202014040Toán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Khánh Hòa - tin 2019
Ngôn ngữ Anh7220201100Toán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Long An - tin 2019
Ngôn ngữ Anh7220201025
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đắk Lắk - tin 2019
Ngôn ngữ Anh
Có xét theo học bạ
72202015050Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhNgữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Khánh Hòa - tin 2019
Ngôn ngữ Anh
(3 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh)
722020117575Toán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
97