Thông tin tuyển sinh Sư phạm Địa lý

Danh sách liệt kê các trường có tuyển sinh Sư phạm Địa lý . Nếu muốn có thông tin chi tiết hơn, chọn thêm tại mục "bậc học" và "tỉnh thành" rồi bấm tìm kiếm

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Sư phạm Địa lý

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Cần Thơ - tin 2022

Chương trình đào tạo đại trà

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

(chỉ xét tuyển theo phương thức 1, 2 và 4)
Mã tổ hợp xét tuyển

Sư phạm Địa lý

7140219

60

C00, C04, D15, D44

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Bình Định - tin 2019
Sư phạm Địa lý 7140219 10   Toán, Vật lí, Hóa học   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh        
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - An Giang - tin 2019
Sư phạm Địa lý 7140219 6 4 Toán, Địa lí, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Địa lí   Toán, Địa lí, Tiếng Anh    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2022

Ngành học

đào tạo giáo viên

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu PT1

SP Địa lý

7140219B

Toán, Ngữ văn, Địa (C04)

30

SP Địa lý

7140219C

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

70

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2021

TT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp

Môn thi

Sư phạm Địa lý

7140219

C04

Ngữ văn, Toán, Địa lý

Sư phạm Địa lý

7140219

D78

Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đà Nẵng - tin 2019
Sư phạm Địa lý714021925Ngữ văn, Lịch sử, Địa líĐịa líNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhĐịa lí
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thừa Thiên - Huế - tin 2019
Sư phạm Địa lý714021960Toán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Lịch sử, Địa lí
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thái Nguyên - tin 2019
Sư phạm Địa lý71402192515Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Địa líToán, Địa lí, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thanh Hóa - tin 2019
Sư phạm Địa lý
ĐH Sư phạm Địa lý
714021915Toán, Vật lí, Hóa họcNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Sư phạm Địa lý714021930Ngữ văn, Lịch sử, Địa líĐịa líNgữ văn, Toán, Địa líĐịa lí
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hải Phòng - tin 2019
Sư phạm Địa lý
Chỉ xét tuyển thí sinh có Hộ khẩu tại Hải Phòng
714021921Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Nghệ An - tin 2019
Sư phạm Địa lý714021920Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Địa lí, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đồng Tháp - tin 2019
Sư phạm Địa lý714021910Toán, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Địa líToán, Địa lí, Tiếng Anh
13