Đơn vị đồng hành cùng Hướng nghiệp Việt 2015 - Danh sách các đơn vị tham gia các chương trình cùng Hướng nghiệp Việt 2015

Hợp tác

Cộng đồng Hướng nghiệp Việt

Liên hệ hợp tác và phối hợp hoạt động cùng Hướng nghiệp Việt

  • Thầy Nguyễn Tiến Dũng
  • Điện thoại: 0902 883 807
  • Email: dungnguyen@huongnghiepviet.com

 Hướng nghiệp Việt hân hạnh phối hợp với các đơn vị để cùng triển khai mọi hoạt động liên quan đến:

- Tư vấn hướng nghiệp chuyên sâu.
- Tư vấn định hướng và tư vấn tuyển sinh chuyên sâu.
- Các giải pháp và dự án đồng hành.

Tổ chức HAPPJ và thầy Đỗ Minh Tâm tham gia các chương trình của Hướng nghiệp Việt

Tổ chức HAPPJ và thầy Đỗ Minh Tâm tham gia các chương trình của Hướng nghiệp Việt

Hướng nghiệp Việt được tiếp sức với nguồn lực tham gia hỗ trợ từ tổ chức HAPPJ cùng sự tham gia hỗ trợ của thầy Đỗ Xuân Tâm.

Trong mùa cao điểm hướng nghiệp tuyển sinh 2020 này, hoạt động hỗ trợ hướng nghiệp của Hướng nghiệp Việt luôn trong tình trạng quá tải. Vì vậy, với lực lượng các thầy cô, anh chị từ tổ chức HAPPJ tham gia cùng Hướng nghiệp Việt sẽ là nguồn lực quý giá để hỗ trợ các em.