Anh P.M.H hỗ trợ tài chính cho hoạt động Hướng nghiệp Việt 2015

Anh P.M.H hỗ trợ tài chính cho hoạt động Hướng nghiệp Việt 2015

Đầu năm âm lịch Ất Mùi - 2015, Hướng nghiệp Việt đã nhận được sự hỗ trợ đầu tiên trong năm 2015 từ anh P.M.H. Anh P.M.H đang làm việc tại công ty INTEL Việt Nam hỗ trợ tài chính cho hoạt động Hướng nghiệp Việt năm 2015.

- Hình thức: huy động có hoàn lại.
- Thời gian hoàn trả: cuối năm 2015

 Tài chính huy động: 5.000.000đ (năm triệu đồng)

 

Anh P.M.H rất quan tâm đến các hoạt động hướng nghiệp cho thanh niên Việt Nam, thời gian qua anh cũng đã góp nhiều ý kiến để chương trình Hướng nghiệp Việt mạnh hơn, tốt hơn và chuyên sâu hơn.

-/-