Thông tin tuyển sinh Quản trị văn phòng

Danh sách liệt kê tuyển sinh theo ngành. Nếu muốn có thông tin chi tiết hơn, chọn thêm tại mục "bậc học" và "tỉnh thành" rồi bấm tìm kiếm

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Quản trị văn phòng

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Trà Vinh - tin 2019
Quản trị văn phòng 7340406 150 150 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Địa lí Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn  
Liên thông ĐH Quản trị văn phòng 7340406LT 30 30 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Địa lí Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn  
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Vĩnh Long - tin 2019
Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam
Ngữ văn học; Báo chí truyền thông; Quản lý văn hóa; Quản trị văn phòng
7220101 24 36 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh   Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đà Nẵng - tin 2022

Ngành học

Mã ngành

Quản trị văn phòng

7340406

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Bình Dương - tin 2019
Quản trị văn phòng 7340406 36 84 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Lịch sử   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2022

Các ngành tuyển sinh

Chỉ tiêu

(dự kiến)

Tổ hợp

xét tuyển

Quản trị Văn phòng: Định hướng Quản lý hành chính

120

A00, A01   C00, D01

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Quản trị văn phòng
Học tại Trụ sở Hà Nội
7340406 158 10 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
Quản trị văn phòng
Học tại Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh
7340406HCM 28 12 Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh    
Quản trị văn phòng
Học tại Phân hiệu Quảng Nam
7340406QN 82 8 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Quản trị văn phòng 7340406 120   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh        
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2021

Tên ngành/chuyên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

 

Văn học

- Văn - Giảng dạy,

- Văn - Truyền thông,

- Văn - Quản trị văn phòng

7229030

C00: Văn, Sử, Địa

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D14: Văn, Sử, Tiếng Anh

D15: Văn, Địa, Tiếng Anh

 
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2022

Ngành, chuyên ngành

Mã ngành

Tổ hợp

xét tuyển

Quản trị kinh doanh:

- Quản trị doanh nghiệp

- Quản trị ngoại thương

- Quản trị văn phòng

- Quản trị logistics

- Quản trị hàng không

7340101

A00 (Toán, Lý, Hóa)

A01 (Toán, Lý, Anh)

 C00 (Văn, Sử, Địa)

D01 (Toán, Văn, Anh)

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hải Dương - tin 2019
Quản trị văn phòng73404062525Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thái Nguyên - tin 2019
Quản trị văn phòng73404064545Toán, Vật lí, Hóa họcNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Quản trị văn phòng734040688Ngữ văn, Toán, Địa líNgữ vănNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Quản trị văn phòngQHX177010
Toán, Vật lí, Hóa họcQuản trị văn phòngA00
Ngữ văn, Lịch sử, Địa líQuản trị văn phòngC00
Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhQuản trị văn phòngD01
Ngữ văn, Toán, Tiếng PhápQuản trị văn phòngD03
Ngữ văn, Toán, Tiếng TrungQuản trị văn phòngD04
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng AnhQuản trị văn phòngD78
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng PhápQuản trị văn phòngD82
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng TrungQuản trị văn phòngD83
13