Đơn vị đồng hành cùng Hướng nghiệp Việt 2015 - Danh sách các đơn vị tham gia các chương trình cùng Hướng nghiệp Việt 2015

Hợp tác

Cộng đồng Hướng nghiệp Việt

Liên hệ hợp tác và phối hợp hoạt động cùng Hướng nghiệp Việt

  • Thầy Nguyễn Tiến Dũng
  • Điện thoại: 0902 883 807
  • Email: dungnguyen@huongnghiepviet.com

 Hướng nghiệp Việt hân hạnh phối hợp với các đơn vị để cùng triển khai mọi hoạt động liên quan đến:

- Tư vấn hướng nghiệp chuyên sâu.
- Tư vấn định hướng và tư vấn tuyển sinh chuyên sâu.
- Các giải pháp và dự án đồng hành.

Liên hệ hợp tác dành cho các đơn vị, các trường đào tạo NGHỀ với Hướng nghiệp Việt

Liên hệ hợp tác dành cho các đơn vị, các trường đào tạo NGHỀ với Hướng nghiệp Việt

Các đơn vị, các trường đào tạo NGHỀ muốn hợp tác cùng Hướng nghiệp Việt xin mời xem thông tin này.

Hướng nghiệp Việt và hoạt động tư vấn hỗ trợ học NGHỀ

Các nội dung thông tin về học nghề, các khóa học nghề được tìm đến bởi các từ khóa google: "học nghề", "học nghề in", "học nghề cơ khí ..." 

Có trang đăng ký dành cho người đang tìm nghề để theo học

Đã triển khai thí điểm một số nghề

Liên hệ hợp tác với Hướng nghiệp Việt

 Các đơn vị, các trường có đào tạo bổ túc có thể hợp tác với Hướng nghiệp Việt với các nội dung:

- Xây dựng nội dung truyền thông về NGHỀ

- Phối hợp tư vấn và tuyển sinh

ĐIỀU KIỆN tham gia:

- Nghề được giới thiệu là NGHỀ mà nhà trường cam kết đảm bảo đầu ra cho học viên hoặc các yếu tố chứng minh tương đương.

- Trường có bộ phận hỗ trợ giải đáp, giải quyết các phản hồi của học viên về chất lượng đào tạo, về các quyền lợi chính đáng của học viên. 

Để gửi thông tin hợp tác đến Hướng nghiệp Việt, xin gửi email đến địa chỉ tuvan@huongnghiepviet.com 

 

Phụ trách bởi:

Thầy Nguyễn Tiến Dũng

Điện thoại: 0902 883 807 

Trân trọng!