Ngành Báo chí

Ngành báo chí nhận được sự quan tâm lớn của xã hội, của các em học sinh, là một trong những ngành được ghi danh tuyển sinh nhiều, và một số trường có điểm chuẩn rất cao. Chúng ta cùng tìm hiểu ngành báo chí, và giải mã các vấn đề hướng nghiệp cho ngành báo chí.

Ngành Báo chí

Vai trò của báo chí trong xã hội 

Trong thời gian dịch covid mới bùng phát, nhờ các thông tin có kiểm chứng mà báo chí cung cấp, mọi người dân có thêm nhận thức rõ ràng về sự nguy hiểm của dịch bệnh này và có phương án đối phó đề phòng. Nếu không có sự tham gia của báo chí, rất có thể người dân sẽ chủ quan dẫn đến đến dịch bệnh lan truyền không kiểm soát.

Một ví dụ minh họa khác là các bản tin về pháp luật, các vụ vi phạm pháp luật, các thông tin về khởi tố giúp cho người dân nắm bắt được các sự kiện pháp luật và từ đó có thêm kiến thức pháp luật, điều chỉnh hành xử cá nhân cho phù hợp.

Mọi người đều có nhu cầu có được các thông tin, tin tức mới, được phản ánh một cách chân thực dựa trên các chứng cứ thật sự. Những nhu cầu đó góp phần hình thành nên các hoạt động báo chí trong xã hội.

Thông tin hướng nghiệp ngành báo chí 

Báo chí (Journalism) là lĩnh vực chuyên cung cấp thông tin đến công chúng. Có thể thấy báo chí không chỉ gói gọn trong báo giấy mà còn là báo mạng, chương trình thời sự, tạp chí hay thậm chí là một trang blog. Vì tất cả các kênh truyền thông này đều đem đến thông tin cho mọi người.

Ngành Báo chí chính là ngành học đào tạo chuyên sâu kiến thức, kỹ năng, năng lực thực hiện quyền và trách nhiệm của người làm báo trong xã hội; Giúp các bạn nắm bắt được các khuynh hướng vận động, phát triển của ngành, phương hướng tiếp cận, xử lý, nghiên cứu một cách có hệ thống.

 

Ngành báo chí học những gì

Bạn sẽ được trang bị các kiến thức về lĩnh vực báo chí, nguyên tắc làm nghề, các khuynh hướng vận động phát triển của ngành, kỹ năng tác nghiệp, đạo đức nghề nghiệp. Cụ thể hơn là các kiến thức chuyên sâu về: Báo in, Báo mạng, Phát thanh và Truyền hình.


Ngoài ra, các bạn còn được trang bị các kĩ năng từ cơ bản đến nâng cao của người làm báo như: Khả năng tư duy lí luận, khoa học thực tiễn trong việc tham mưu, quản lý cơ quan báo chí, cách tổ chức công việc hiệu quả, khả năng hoạt động độc lập trong phát hiện, khai thác, thẩm định thông tin,...


Các môn học chuyên ngành tiêu biểu như: Cơ sở lý luận báo chí, Ngôn ngữ báo chí, Tác phẩm báo in, Tác phẩm báo phát thanh, Tác phẩm báo truyền hình, Tác phẩm báo mạng điện tử, Ảnh báo chí, Ấn phẩm báo chí chuyên biệt, Dự án báo chí và các sản phẩm truyền thông, Kỹ thuật và công nghệ truyền thông số,…

Nguyễn Dũng - Hướng nghiệp Việt

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Báo chí

Nội dung do bạn đọc đóng góp cho Ngành Báo chí

Video clip liên quan Ngành Báo chí

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Báo chí

Full Tuyển sinh
ĐẠI HỌC
Ngành Báo chí
 • Trường đại học dân lập Cửu Long (*) DCL (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam
  Ngữ văn học; Báo chí truyền thông; Quản lý văn hóa; Quản trị văn phòng
  7220101 24 36 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh   Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh    
 • Trường đại học văn hóa Hà Nội - VHH (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Báo chí
  Xét tuyển theo thang điểm 30
  7320101 70   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh Tiếng Anh      
 • Học viện báo chí - tuyên truyền - HBT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in 602 45   Ngữ văn, Năng khiếu Báo chí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Năng khiếu Báo chí, Khoa học tự nhiên   Ngữ văn, Năng khiếu Báo chí, Toán   Ngữ văn, Năng khiếu Báo chí, Khoa học xã hội    
  Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in (Sử dụng chứng chỉ miễn tiếng Anh) 602M 5   Ngữ văn, Năng khiếu Báo chí, Chứng chỉ tiếng Anh quy đổi điểm                
  Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí 603 38   Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán   Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, khoa học tự nhiên   Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, khoa học xã hội    
  Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí (Sử dụng chứng chỉ miễn tiếng Anh) 603M 2   Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Chứng chỉ tiếng Anh quy đổi điểm                
  Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh 604 45   Ngữ văn, Năng khiếu Báo chí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Năng khiếu Báo chí, Khoa học tự nhiên   Ngữ văn, Năng khiếu Báo chí, Toán   Ngữ văn, Năng khiếu Báo chí, Khoa học xã hội    
  Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh (Sử dụng chứng chỉ miễn tiếng Anh) 604M 5   Ngữ văn, Năng khiếu Báo chí, Chứng chỉ tiếng Anh quy đổi điểm                
  Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình 605 45   Ngữ văn, Năng khiếu Báo chí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Năng khiếu Báo chí, Khoa học tự nhiên   Ngữ văn, Năng khiếu Báo chí, Toán   Ngữ văn, Năng khiếu Báo chí, Khoa học xã hội    
  Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (Sử dụng chứng chỉ miễn tiếng Anh) 605M 5   Ngữ văn, Năng khiếu Báo chí, Chứng chỉ tiếng Anh quy đổi điểm                
  Ngành Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình 606 38   Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Toán   Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Tiếng Anh   Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Khoa học tự nhiên   Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Khoa học xã hội    
  Ngành Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình (Sử dụng chứng chỉ miễn tiếng Anh) 606M 2   Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Chứng chỉ tiếng Anh quy đổi điểm                
  Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử 607 45   Ngữ văn, Năng khiếu Báo chí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Năng khiếu Báo chí, Khoa học tự nhiên   Ngữ văn, Năng khiếu Báo chí, Toán   Ngữ văn, Năng khiếu Báo chí, Khoa học xã hội    
  Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (Sử dụng chứng chỉ miễn tiếng Anh) 607M 5   Ngữ văn, Năng khiếu Báo chí, Chứng chỉ tiếng Anh quy đổi điểm                
  Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) 608 35   Ngữ văn, Năng khiếu Báo chí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Năng khiếu Báo chí, Khoa học tự nhiên   Ngữ văn, Năng khiếu Báo chí, Toán   Ngữ văn, Năng khiếu Báo chí, Khoa học xã hội    
  Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) (Sử dụng chứng chỉ miễn tiếng Anh) 608M 5   Ngữ văn, Năng khiếu Báo chí, Chứng chỉ tiếng Anh quy đổi điểm                
  Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) 609 35   Ngữ văn, Năng khiếu Báo chí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Năng khiếu Báo chí, Khoa học tự nhiên   Ngữ văn, Năng khiếu Báo chí, Toán   Ngữ văn, Năng khiếu Báo chí, Khoa học xã hội    
  Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) (Sử dụng chứng chỉ miễn tiếng Anh) 609M 5   Ngữ văn, Năng khiếu Báo chí, Chứng chỉ tiếng Anh quy đổi điểm                
 • Trường đại học Văn Hiến (*) - VHU (Hệ Đại học) ( tin 2021)

  Tên ngành/chuyên ngành

  Mã ngành

  Tổ hợp môn xét tuyển

   

  Xã hội học

  - Xã hội học truyền thông - báo chí,

  - Xã hội học quản trị tổ chức xã hội,

  - Công tác xã hội

  7310301

  A00: Toán, Lý, Hóa

  C00: Văn, Sử, Địa

  D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

  C04: Toán, Văn, Địa

   
 • Trường đại học công nghệ TP.HCM (HUTECH)(*) DKC (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Ngành, chuyên ngành

  Mã ngành

  Tổ hợp

  xét tuyển

  Quan hệ công chúng:

  - Tổ chức sự kiện

  - Quản lý truyền thông

  - Truyền thông báo chí

  7320108

  A00 (Toán, Lý, Hóa)

  A01 (Toán, Lý, Anh)

   C00 (Văn, Sử, Địa)

  D01 (Toán, Văn, Anh)

 • Trường đại học Sư Phạm ( ĐH Đà Nẵng) DDS (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Báo chí73201017525Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ vănNgữ văn, Toán, Giáo dục công dânNgữ vănNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhNgữ vănNgữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng AnhNgữ văn
  Báo chí (Chất lượng cao)7320101CLC50Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ vănNgữ văn, Toán, Giáo dục công dânNgữ vănNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhNgữ vănNgữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng AnhNgữ văn
 • Trường đại học khoa học(ĐH Huế) DHT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Báo chí7320101150Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
 • Trường đại học khoa học (ĐH Thái Nguyên) DTZ (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Báo chí
  Các chương trình đào tạo: Báo chí
  73201014020Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
 • Trường đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn (ĐHQG TP.HCM) - QSX (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Báo chí73201016234Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
  Báo chí_Phân hiệu Bến Tre7320101_BT1520Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
  Báo chí_Chất lượng cao7320101_CLC4020Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 • Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG Hà Nội) QHX (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Báo chíQHX018515
  Toán, Vật lí, Hóa họcBáo chíA00
  Ngữ văn, Lịch sử, Địa líBáo chíC00
  Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhBáo chíD01
  Ngữ văn, Toán, Tiếng PhápBáo chíD03
  Ngữ văn, Toán, Tiếng TrungBáo chíD04
  Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng AnhBáo chíD78
  Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng PhápBáo chíD82
  Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng TrungBáo chíD83
  Báo chí ** (CTĐT CLC TT23)
  Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên
  QHX40282
  Toán, Vật lí, Hóa họcBáo chí ** (CTĐT CLC TT23)
  Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên
  A00
  Ngữ văn, Lịch sử, Địa líBáo chí ** (CTĐT CLC TT23)
  Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên
  C00
  Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhBáo chí ** (CTĐT CLC TT23)
  Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên
  D01
  Ngữ văn, Toán, Tiếng PhápBáo chí ** (CTĐT CLC TT23)
  Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên
  D03
  Ngữ văn, Toán, Tiếng TrungBáo chí ** (CTĐT CLC TT23)
  Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên
  D04
  Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng AnhBáo chí ** (CTĐT CLC TT23)
  Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên
  D78
  Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng PhápBáo chí ** (CTĐT CLC TT23)
  Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên
  D82
  Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng TrungBáo chí ** (CTĐT CLC TT23)
  Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên
  D83
 • Trường đại học Vinh - TDV (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Báo chí73201015020Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • Trường Đại học Khánh Hòa ( UKH ) (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Văn học
  (Văn học – Báo chí, truyền thông)
  722903030Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dânNgữ văn, Địa lí, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng Anh