Ngành khoa học máy tính

Ngành khoa học máy tính

Khoa học máy tínhcomputer science hay computing science) ngành nghiên cứu các cơ sở lý thuyết về thông tin và tính toán cùng sự thực hiện và ứng dụng của chúng trong các hệ thống máy tính.

Ngành Khoa học máy tính (computing science) là gì

Ngành Khoa học máy tính, còn được gọi là khoa học máy tính hay computing science, là một lĩnh vực nghiên cứu rộng lớn chuyên về lý thuyết, thiết kế, phát triển và ứng dụng của phần mềm và hệ thống máy tính. Đây là ngành học đa nguyên, kết hợp giữa toán học, logic, kỹ thuật, và thực tiễn ứng dụng.

Ngành Khoa học máy tính không chỉ giới hạn ở việc lập trình máy tính, mà còn bao gồm các hoạt động và ứng dụng như:

 1. Lập trình và Phần mềm: Nghiên cứu về phát triển phần mềm, ngôn ngữ lập trình, thuật toán, và cấu trúc dữ liệu.
 2. Hệ thống Máy tính và Mạng: Bao gồm thiết kế và quản lý hệ thống máy tính, mạng máy tính, và bảo mật thông tin.
 3. Trí tuệ nhân tạo và Học máy: Nghiên cứu về việc tạo ra các hệ thống có khả năng học hỏi, ra quyết định và thực hiện nhiệm vụ mà trước đây chỉ có con người mới làm được.
 4. Khoa học dữ liệu và Phân tích dữ liệu: Tập trung vào việc khai thác và phân tích dữ liệu lớn để rút ra những thông tin hữu ích.
 5. Thiết kế và Phát triển Web: Nghiên cứu về cách tạo ra và duy trì các trang web và ứng dụng web.
 6. Mô hình hóa và Mô phỏng: Sử dụng máy tính để mô phỏng và mô hình hóa các vấn đề trong thế giới thực.

Các kiến thức và kỹ năng cần trao đồi khi làm ngành Khoa học máy tính

Kiến Thức Cơ Bản

 1. Ngôn ngữ Lập trình: Hiểu biết về một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình như Python, Java, C++, hoặc JavaScript. Mỗi ngôn ngữ có ứng dụng riêng trong các lĩnh vực khác nhau của khoa học máy tính.

 2. Cấu trúc Dữ liệu và Thuật toán: Nắm vững các cấu trúc dữ liệu cơ bản (như danh sách, ngăn xếp, hàng đợi, cây, đồ thị) và thuật toán (sắp xếp, tìm kiếm, giải thuật đồ thị).

 3. Hệ điều hành và Mạng máy tính: Hiểu biết về cách hoạt động của hệ điều hành và các nguyên tắc cơ bản của mạng máy tính.

 4. Cơ sở dữ liệu: Kiến thức về quản lý và tổ chức dữ liệu thông qua các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL, PostgreSQL, hoặc MongoDB.

 5. An toàn và Bảo mật thông tin: Hiểu biết cơ bản về các nguyên tắc bảo mật và các phương pháp bảo vệ thông tin.

 6. Trí tuệ nhân tạo và Học máy: Kiến thức cơ bản về các khái niệm và ứng dụng của AI và học máy.

Kỹ Năng

 1. Giải quyết vấn đề và Tư duy phân tích: Khả năng xác định, phân tích và giải quyết vấn đề một cách hệ thống.

 2. Tư duy Logic và Toán học: Sử dụng tư duy logic và kiến thức toán học để phát triển và chứng minh các giải pháp.

 3. Kỹ năng Làm việc nhóm: Khả năng làm việc hiệu quả trong nhóm, bao gồm giao tiếp và phối hợp với các thành viên khác.

 4. Tự học và Cập nhật kiến thức: Ngành công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng, yêu cầu năng lực tự học và cập nhật kiến thức liên tục.

 5. Kỹ năng Giao tiếp: Khả năng trình bày và truyền đạt ý tưởng một cách rõ ràng, cả bằng lời nói và viết.

 6. Quản lý Dự án và Tổ chức công việc: Khả năng quản lý thời gian, ưu tiên công việc, và quản lý các dự án.

 7. Chú ý đến Chi tiết: Khả năng làm việc cẩn thận, chú ý đến từng chi tiết nhỏ để tránh lỗi và tối ưu hóa hiệu suất.

Kỹ Năng Mềm

 1. Tư duy Sáng tạo: Tìm ra giải pháp mới và sáng tạo cho các vấn đề phức tạp.
 2. Chịu đựng Áp lực: Làm việc hiệu quả dưới áp lực và đáp ứng hạn chót.

Những kiến thức và kỹ năng này không chỉ giúp bạn thành công trong ngành Khoa học máy tính, mà còn rất quan trọng trong quá trình phát triển sự nghiệp lâu dài trong lĩnh vực này.

Điểm khác biệt so với các ngành công nghệ thông tin khác

Khoa Học Máy Tính

 1. Lý Thuyết và Nền Tảng: Khoa học máy tính tập trung vào lý thuyết, nguyên tắc cơ bản và nền tảng toán học của việc tính toán và xử lý thông tin. Nó bao gồm nghiên cứu về thuật toán, cấu trúc dữ liệu, lý thuyết tính toán và lý thuyết thông tin.

 2. Phạm Vi Rộng: Bao gồm cả phần mềm và phần cứng, tập trung vào cách thức hoạt động của máy tính từ cấp độ cơ bản đến phức tạp.

 3. Nghiên Cứu và Phát Triển: Thường liên quan đến nghiên cứu và phát triển mới, cải tiến công nghệ và giải quyết các vấn đề lý thuyết.

Các Ngành Công Nghệ Thông Tin Khác

 1. Ứng Dụng và Thực Tiễn: Các ngành khác thường tập trung vào việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tế, như quản lý hệ thống thông tin, phát triển phần mềm, an ninh mạng, và hệ thống thông tin quản lý.

 2. Chuyên Sâu trong Lĩnh Vực Cụ Thể: Mỗi ngành thường tập trung vào một lĩnh vực cụ thể trong CNTT, chẳng hạn như phát triển web, hệ thống mạng, quản trị cơ sở dữ liệu hoặc an toàn thông tin.

 3. Áp Dụng Công Nghệ: Thường liên quan đến việc áp dụng công nghệ hiện có để giải quyết vấn đề kinh doanh và người dùng cuối, không nhất thiết phải tập trung vào việc phát triển công nghệ mới.

Điểm Khác Biệt Chính

 • Lý Thuyết so với Ứng Dụng: Khoa học máy tính nghiêng về phía lý thuyết và nền tảng cơ bản của máy tính, trong khi các ngành CNTT khác tập trung nhiều hơn vào ứng dụng và việc triển khai công nghệ trong thực tiễn.
 • Nghiên Cứu và Phát Triển so với Áp Dụng Thực Tiễn: Khoa học máy tính thường liên quan đến nghiên cứu và phát triển mới, trong khi các ngành CNTT khác thường tập trung vào việc áp dụng và triển khai giải pháp công nghệ.

Các công việc liên quan đến ngành Khoa học máy tính tại Việt Nam

 1. Lập Trình Viên/Phần Mềm Kỹ Sư: Phát triển phần mềm, ứng dụng, trang web, hoặc hệ thống máy tính. Công việc này có thể liên quan đến nhiều ngôn ngữ lập trình và công nghệ khác nhau.

 2. Kỹ Sư Hệ Thống & Mạng: Quản lý và duy trì các hệ thống mạng máy tính và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin.

 3. Chuyên Gia An Ninh Mạng: Bảo vệ thông tin và hệ thống máy tính khỏi các mối đe dọa an ninh mạng.

 4. Phân Tích Dữ Liệu/Khoa Học Dữ Liệu: Làm việc với lượng lớn dữ liệu để rút ra thông tin hữu ích, xu hướng và dự đoán.

 5. Chuyên Gia Trí Tuệ Nhân Tạo và Học Máy: Phát triển các hệ thống có khả năng học hỏi và thực hiện các nhiệm vụ phức tạp mà trước đây chỉ con người mới làm được.

 6. Kiểm Thử Phần Mềm: Đảm bảo rằng phần mềm hoạt động đúng cách và không có lỗi trước khi được triển khai.

 7. Quản Lý Dự Án CNTT: Phụ trách quản lý các dự án công nghệ, bao gồm lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực, và đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

 8. Nhà Phát Triển Game: Thiết kế và phát triển trò chơi điện tử, từ lập trình đồ họa đến thiết kế cơ chế trò chơi.

 9. UX/UI Designer: Thiết kế giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng cho các ứng dụng di động, trang web, và phần mềm.

 10. Hỗ Trợ Kỹ Thuật và Tư Vấn CNTT: Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn cho các vấn đề liên quan đến máy tính và phần mềm.

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Khoa học máy tính

Tổng hợp link hay từ internet cho Ngành Khoa học máy tính

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Video clip liên quan Ngành Khoa học máy tính

Chuyện lương khủng của ngành IT - Nguồn Toidicodao - Phạm Huy Hoàng

Chuyện lương khủng của ngành IT - Nguồn Toidicodao - Phạm Huy Hoàng (Video clip)

Con đường phát triển (career path) sự nghiệp của lập trình viên - Nguồn Toidicodedao - Phạm Huy Hoàng

Con đường phát triển (career path) sự nghiệp của lập trình viên - Nguồn Toidicodedao - Phạm Huy Hoàng (Video clip)

Na's Stories - Chuyện nghề BA | Những tools thường dùng | Chuyển từ ngành khác sang nên bắt đầu thế nào?

Na's Stories - Chuyện nghề BA | Những tools thường dùng | Chuyển từ ngành khác sang nên bắt đầu thế nào? (Video clip)

Tôi đã thành lập trình viên như thế nào - Nguồn Toidicodedao - Phạm Huy Hoàng

Tôi đã thành lập trình viên như thế nào - Nguồn Toidicodedao - Phạm Huy Hoàng (Video clip)

Các trường có đào tạo Ngành Khoa học máy tính

Trường đại học xây dựng - XDA (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Stt

Ngành/ Chuyên ngành


tuyển sinh

Tổ hợp môn xét tuyển thi THPT

Chỉ tiêu (dự kiến)

 

17

Ngành Khoa học Máy tính (*)

7480101

A00, A01, D07

130

 

29

Ngành Khoa học máy tính (Chương trình liên kết đào tạo quốc tế)

7480101_QT

A00, A01,  D07

15

 

Hệ đại học chính quy - Trường đại học Việt Đức (VGU) (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Mã ngành Tên ngành
7480101 Khoa học máy tính (CSE)
Trường đại học Vinh - TDV (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Mã ngành Tên ngành
24 7480101 Khoa học máy tính
Trường đại học Đồng Tháp SPD (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

TÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

ĐIỂM CHUẨN

CHỈ TIÊU

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

35

Khoa học Máy tính

7480101

 

140

A00, A01, A02, A04, D90

Trường đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định - SKN (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Tên ngành / chuyên ngành đào tạo Mã ngành
11 Khoa học máy tính 7480101
Trường đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên - SKH (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Mã ngành đào tạo Tên ngành đào tạo Chi tiêu
2 7480101 Khoa học máy tính ( 03 chuyên ngành : Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu ; Trí tuệ nhân tạo và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên ; Trí tuệ nhân tạo và Nhận dạng hình ảnh ) 100
Trường đại học Quốc Tế ( ĐHQG TP.HCM) QSQ (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Ngành học

Mã ngành đào tạo

Tổ hợp môn xét tuyển

 

Chỉ tiêu (dự kiến)

Khoa học Máy tính

7480101

A00; A01

ĐH QUỐC TẾ CẤP BẰNG

50

Khoa học Máy tính (2+2)

7480101_WE2

A00; A01

Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK)

20

Hệ đại học chính quy Trường đại học Công Nghệ Thông Tin (ĐHQG-TP.HCM) QSC (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu 2023 ( Dự kiến )

Tổ hợp môn xét tuyển

7480101

Khoa học Máy tính

270

A00 , A01 , D01 , D07

Hệ đại học chính quy Trường đại học Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM) QSB (Hệ Đại học) ( tin 2023)

MÃ NGÀNH

NGÀNH/NHÓM NGÀNH

a

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

106

Khoa học Máy tính | 240 SV

Chương trình tiêu chuẩn

A00, A01

206

Khoa học Máy tính | 100 SV

Chương trình tiên tiến, dạy bằng tiếng Anh

A00, A01

266

Khoa học Máy tính | 40 SV 

Chương trình định hướng Nhật Bản

A00, A01

Trường đại học Hạ Long (HLU) (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Ngành/chuyên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Mã tổ hợp

4.

Khoa học máy tính

7480101

Trường Đại học giao thông vận tải (cơ sở phía Bắc) - GHA (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Mã ngành Ngành đào tạo
13 7480101 Khoa học máy tính
Trường đại học công nghệ (ĐHQG Hà Nội) - QHI (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

tuyển sinh

Ngành

14

CN8

Khoa học máy tính

Trường đại học mở Tp.HCM - MBS (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

32

Khoa học máy tính *

(môn Toán hệ số 2)

7480101

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Hóa, Anh

33

Khoa học máy tính Chất lượng cao

(môn Toán hệ số 2)

7480101C

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Hóa, Anh

Trường đại học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ KCC (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Mã ngành

Ngành đào tạo

1

7480101

Khoa học máy tính

Trường đại học YERSIN Đà Lạt (*) - DYD (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Ngành

Mã ngành

tổ hợp xét tuyển

3

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Gồm các chuyên ngành:

1. Công nghệ phần mềm

2. Khoa học máy tính

‎7480201

A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)

A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

D01 (3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

K01 (Toán, Tiếng Anh, Tin học)

Trường đại học Tôn Đức Thắng - DTT (Hệ Đại học) ( tin 2023)

 

Mã ngành

Ngành đào tạo

Khối tuyển

15

7480101

Khoa học máy tính

A00 ; A01 ; D01

rường đại học công nghệ thông tin và truyền thông (ĐH Thái Nguyên) - DTC (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

Mã ngành

Tên ngành đào tạo Chương trình đào tạo

3

7480101

Khoa học máy tính

Trường đại học nam Cần Thơ(*) DNC (Hệ Đại học) ( tin 2023)

01. Y khoa (Bác sĩ đa khoa)

33. Khoa học máy tính

Trường Đại học công nghiệp Hà Nội - DCN (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Mã ngành Ngành/Chương trình đào tạo Tổng Chỉ tiêu (7.500) Tổ hợp xét tuyển PT1 PT2 PT3 PT4 PT5 PT6
19 7480101 Khoa học máy tính 120 A00, A01 X   X X   X
Đại học bách khoa Hà Nội - BKA (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Thực phẩm BF-E12 30   Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán      
CNTT: Khoa học Máy tính IT1 260   Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán          
Khoa học máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) TROY-IT 40   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Tiếng Anh    
Trường đại học Thăng Long (*) - DTL (Hệ Đại học) ( tin 2022)

Mã ngành 

Ngành đào tạo 

Tổ hợp xét tuyển 

Theo kết quả thi THPT 

Môn hệ số 2

7480101 

Khoa học máy tính

A00, A01

Toán

Trường Đại học kinh tế quốc dân - KHA (Hệ Đại học) ( tin 2021)
Khoa học máy tính 7480101 60   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Tiếng Anh    
Trường đại học Văn Hiến (*) - VHU (Hệ Đại học) ( tin 2021)

Tên ngành/chuyên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

 

Khoa học máy tính

- Công nghệ phần mềm,

- Hệ thống thông tin

7480101

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

C01: Toán, Lý, Văn

 
Trường đại học tư thục quốc tế Sài Gòn (*) - TTQ (Hệ Đại học) ( tin 2022)

ngành/chuyên ngành

mã ngành

Môn xét tuyển

Khoa học máy tính gồm các chuyên ngành:

* Trí tuệ Nhân tạo

* Hệ thống dữ liệu lớn

* Kỹ thuật phần mềm

* Mạng máy tính & An ninh thông tin

7480101

A00 (Toán, Lý, Hóa),

A01 (Toán, Lý, Anh),

D01 (Toán, Văn, Anh),

D07 (Toán, Hóa, Anh).

Trường đại học Công Nghiệp TP.HCM HUI (Hệ Đại học) ( tin 2022)
 

Tên ngành/ Nhóm ngành

Mã ngành Đại trà

Mã ngành Hệ CLC

Tổ hợp xét tuyển

15

Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 05 ngành và 01 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Khoa học dữ liệu và chuyên ngành Quản lý đô thị thông minh và bền vững

7480201

 

A00, A01, D01, D90

16

Nhóm ngành Công nghệ thông tin Chất lượng cao gồm 04 ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin;

 

7480201C

A00, A01, D01, D90

 

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ 2 + 2 VỚI ĐẠI HỌC ANGELO STATE UNIVERSITY (ASU) của HOA KỲ

Tên ngành/ Nhóm ngành

Mã ngành Đại trà

Mã ngành Hệ CLC

Tổ hợp xét tuyển

43

Khoa học máy tính

 

7480101K

A00, A01, D01, D90

Trường đại học kinh tế công nghiệp Long An (*) DLA (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Khoa học máy tính74801014870Toán, Vật lí, Hóa họcNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Giáo dục công dânToán, Sinh học, Tiếng Anh
Trường đại học Tân Tạo (*) - TTU (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Khoa học máy tính7480101025