Ngành Sư phạm Địa lý

- Ngành Sư phạm Địa lý đào tạo sinh viên trở thành cử nhân Sư phạm Địa lý có kiến thức, thái độ và kỹ năng sư phạm tốt, có ý thức trách nhiệm cao với bản thân, gia đình, quốc gia và cộng đồng quốc tế đáp ứng nhu cầu xã hội trong giai đoạn mới hiện nay.

- Sinh viên được học tập kiến thức, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm (NVSP) và giáo dục đạo đức của người giáo viên Địa lý cấp THPT bao gồm: Địa lý tự nhiên và kinh tế-xã hội đại cương; Địa lý tự nhiên và kinh tế xã hội thế giới và Việt Nam; Các nội dung về rèn luyện NVSP,…Thực tế xuyên Việt (ĐBSCL-Tây Nguyên-Miền Trung-Miền Bắc); Kiến tập sư phạm, Thực tập sư phạm tại các trường phổ thông.

Vị trí việc làm

- Giáo viên Địa lý ở trường phổ thông: THPT, THCS;

- Chuyên viên Địa lý ở các Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT);

- Cán bộ quản lý ở các trường phổ thông, các Sở, Phòng GD&ĐT;

- Chuyên viên, cán bộ quản lý, nhân viên tại các cơ quan hành chính nhà nước;

- Chuyên viên, cán bộ quản lý, nhân viên tại các công ty kinh doanh, các cơ sở sản xuất;

- Giảng viên, chuyên viên, nghiên cứu viên tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp đào tạo và nghiên cứu về Địa lý.

Nơi làm việc

- Các trường THPT, THCS;

- Các cơ quan nhà nước: Các Sở, Phòng GD&ĐT; Sở Tài Nguyên Môi trường; Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, xã,…;

- Các công ty du lịch;

- Các công ty, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan, …;

- Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; các trung tâm, viện nghiên cứu,…

Thông tin được tham khảo từ Trường Đại học Cần Thơ

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Sư phạm Địa lý

Video clip liên quan

Video - Cô Ái Linh - Giải đáp tất tần tật về ngành sư phạm

Video - Cô Ái Linh - Giải đáp tất tần tật về ngành sư phạm (Video clip)