Thông tin tuyển sinh ngành Quản lý nhà nước

Danh sách các trường tuyển sinh ngành 7310205

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Trà Vinh -

T

T

Mã ngành/ nhóm

ngành xét tuyển

Tên ngành/nhóm ngành xét tuyển

45

7310205

Quản lý Nhà nước

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Bắc Ninh -
Mã ngành Tên ngành
7310205 Quản lý nhà nước
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Nghệ An -
STT Mã ngành Tên ngành
16 7310205 Quản lý nhà nước
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Bình Dương -
Mã ngành Tên ngành
7310205 Quản lý Nhà nước
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội -

TT

Tên ngành

Mã ngành

3

Quản lý nhà nước

7310205

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội -

TT

Mã ngành

Tên ngành

17

7310205

Quản lý nhà nước

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội -

STT

Ngành học

Mã ngành

5

Quản lý Nhà nước

7310205

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thanh Hóa -

TT

Tên ngành

ngành

13

Quản lý nhà nước

7310205

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Bình Định -

STT

Mã ngành

Tên ngành

21

7310205

Quản lý nhà nước

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2022
Văn hoá học
Học tại Trụ sở Hà Nội
7229040 47 13 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh    
Quản lý nhà nước
Học tại Trụ sở Hà Nội
7310205 190 10 Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Vật lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
Chuyên ngành Quản lý nhà nước về kinh tế
Học tại Trụ sở Hà Nội
7310205-01 35 5 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh        
Chuyên ngành Quản lí tài chính công
Học tại Trụ sở Hà Nội
7310205-02 27 3 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh        
Chuyên ngành Quản lý nhà nướcvề nông nghiệp và phát triển nông thôn
Học tại Trụ sở Hà Nội
7310205-03 15 5 Toán, Vật lí, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
Quản lý nhà nước
Học tại Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh
7310205HCM 145 25 Toán, Vật lí, Hóa học   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh    
Quản lý nhà nước
Học tại Phân hiệu Quảng Nam
7310205QN 52 8 Toán, Vật lí, Hóa học   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đà Nẵng -
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Kon Tum -
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội -
TT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp xét tuyển (đối với phương thức 1,2)
8 Quản lý nhà nước 7310205 A00, D11, D01, D14
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội,Bắc Ninh - tin 2019
Quản lý nhà nước 7310205 125 125 Toán, Hóa học, Sinh học   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Lịch sử   Toán, Lịch sử, Tiếng Anh    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hải Dương - tin 2019
Quản lý nhà nước73102051090Toán, Vật lí, Hóa họcNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Lịch sửNgữ văn, Toán, Địa lí
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thừa Thiên - Huế - tin 2019
Quản lý nhà nước73102055510Toán, Vật lí, Hóa họcNgữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dânNgữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
16