Thông tin tuyển sinh ngành Quản lý nhà nước

Danh sách các trường tuyển sinh ngành 7310205

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Trà Vinh - tin 2019
Quản lý nhà nước 7310205 50 50 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Địa lí Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn  
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Bình Định - tin 2019
Quản lý nhà nước 7310205 180 20 Toán, Vật lí, Hóa học   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Bình Dương - tin 2019
Quản lý nhà nước 7310205 130 70 Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Bắc Ninh - tin 2022

Kế toán 

7340301 

88 

132 

A00 

 

D01 

 

A01 

 

C04

 

Quản lý Nhà nước 

7310205 

20 

30 

A00 

 

A01 

 

D01 

 

C00

 
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Quản lý nhà nước
Học tại Trụ sở Hà Nội
7310205 190 10 Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Vật lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
Chuyên ngành Quản lý nhà nước về kinh tế
Học tại Trụ sở Hà Nội
7310205-01 35 5 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh        
Chuyên ngành Quản lí tài chính công
Học tại Trụ sở Hà Nội
7310205-02 27 3 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh        
Chuyên ngành Quản lý nhà nướcvề nông nghiệp và phát triển nông thôn
Học tại Trụ sở Hà Nội
7310205-03 15 5 Toán, Vật lí, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
Quản lý nhà nước
Học tại Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh
7310205HCM 145 25 Toán, Vật lí, Hóa học   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh    
Quản lý nhà nước
Học tại Phân hiệu Quảng Nam
7310205QN 52 8 Toán, Vật lí, Hóa học   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội,Bắc Ninh - tin 2019
Quản lý nhà nước 7310205 125 125 Toán, Hóa học, Sinh học   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Lịch sử   Toán, Lịch sử, Tiếng Anh    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2022

Ngành học

Mã ngành

Chỉ tiêu (dự kiến)

Xét theo KQ thi THPT

Chỉ tiêu (dự kiến)

Xét theo phương thức khác

Quản lý nhà nước

7310205

36

84

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Quản lý nhà nước 7310205 50   Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Ngữ văn, Toán, Hóa học Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán  
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Quản lý nhà nước 7310205 50 50 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hải Dương - tin 2019
Quản lý nhà nước73102051090Toán, Vật lí, Hóa họcNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Lịch sửNgữ văn, Toán, Địa lí
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đà Nẵng - tin 2019
Quản lý nhà nước73102056515Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thừa Thiên - Huế - tin 2019
Quản lý nhà nước73102055510Toán, Vật lí, Hóa họcNgữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dânNgữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thanh Hóa - tin 2019
Quản lý nhà nước73102053377Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ vănNgữ vănNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ vănNgữ văn, Toán, Khoa học xã hộiNgữ vănNgữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Nghệ An - tin 2019
Quản lý nhà nước73102053010Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
14