Thông tin tuyển sinh ngành Răng - Hàm - Mặt

Danh sách các trường tuyển sinh ngành 7720501

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Trà Vinh - tin 2019
Răng - Hàm - Mặt 7720501 50   Toán, Hóa học, Sinh học Sinh học Toán, Sinh học, Tiếng Anh Sinh học          
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Cần Thơ - tin 2019
Răng - Hàm - Mặt
Học 6 năm tập trung chính quy
7720501 90   Toán, Hóa học, Sinh học                
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội,Thanh Hóa - tin 2019
Răng - Hàm - Mặt 7720501 80   Toán, Hóa học, Sinh học                
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Răng - Hàm - Mặt
Điều kiện điểm tiếng Anh >=4
7720501 45 5 Toán, Hóa học, Sinh học                
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội,Bắc Ninh - tin 2019
Răng - Hàm - Mặt 7720501 49 1 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Sinh học   Toán, Hóa học, Sinh học        
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2021

Răng - Hàm - Mặt 

7720501 

82 

08 

B00 

     

Răng - Hàm - Mặt (kết hợp chứng chỉ  tiếng Anh quốc tế) 

7720501_02 

30 

 

B00 

     
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2021
Răng - Hàm - Mặt 7720501                      
Răng-Hàm-Mặt Chất lượng cao 7720501_CLC 35 15 Toán, Hóa học, Sinh học                
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đà Nẵng - tin 2019
Răng - Hàm - Mặt772050140Toán, Hóa học, Sinh học
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đà Nẵng - tin 2019
Răng - Hàm - Mặt7720501100Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Khoa học tự nhiên, Ngữ vănToán, Hóa học, Sinh họcToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thừa Thiên - Huế - tin 2019
Răng - Hàm - Mặt7720501100Toán, Hóa học, Sinh học
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thái Nguyên - tin 2019
Răng - Hàm - Mặt772050130Toán, Hóa học, Sinh họcToán
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Răng - Hàm - Mặt
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM
7720501TP40Toán, Hóa học, Sinh học
Răng Hàm Mặt
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu ngoài TP.HCM
7720501TQ40Toán, Hóa học, Sinh học
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hải Phòng - tin 2019
Răng - Hàm - Mặt772050180Toán, Hóa học, Sinh học
13