Thông tin tuyển sinh ngành Răng - Hàm - Mặt

Danh sách các trường tuyển sinh ngành 7720501

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Trà Vinh -

T

T

Mã ngành/ nhóm

ngành xét tuyển

Tên ngành/nhóm ngành xét tuyển

32

7720501

Răng - Hàm - Mặt

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hải Phòng -
TT Ngành Mã ngành Tổ hợp môn Mã tổ hợp Chi tiêu
5 Răng hàm mặt 7720501 Toán , Hóa , Sinh B00 80
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh -

Stt

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ

hợp môn

Tổ

hợp môn

32.

7720501

Răng - Hàm - Mặt

77

B00

-

33.

7720501_02

Răng - Hàm - Mặt (kết hợp sơ

tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

42

B00

-

34.

7720501

Răng - Hàm - Mặt

1

   
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội -

TT

Mã ngành xét tuyển

 

Tên ngành xét tuyển

3

 

 

7720501

 

 

Răng Hàm Mặt

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh -

Mã ngành

Tên ngành đăng ký xét tuyến

Mã tổ hợp

7720501

Răng - Hàm - Mặt

AOO , BOO , D07 , DOB

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thái Nguyên -
TT Tên ngành Mã ngành
2 Răng - Hàm - Mặt 7720501
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Quảng Nam -

STT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển
2 Răng - Hàm - Mặt
(Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt)
7720501 A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Hóa, Sinh
D08: Toán, Sinh, Anh
D90: Toán, Sinh, Khoa học tự nhiên
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thừa Thiên - Huế -
Y khoa7720101420Toán, Hóa học, Sinh học
Răng - Hàm - Mặt7720501100Toán, Hóa học, Sinh học
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đà Nẵng -
Ngôn ngữ Anh7220201180120Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhNgữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
Răng - Hàm - Mặt7720501100Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Khoa học tự nhiên, Ngữ vănToán, Hóa học, Sinh họcToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội,Thanh Hóa -

 

 

Mã ngành

 

Tên ngành xét tuyển

Mã phương thức xét tuyển

 

Phương thức xét tuyển (*)

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ hợp môn xét tuyển

 

7720501

 

Răng - Hàm - Mặt

 

301; 100

Xét tuyển thẳng; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

 

70

 

B00

 

 

7720501_AP

 

Răng - Hàm - Mặt

 

 

100

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ Anh - Pháp

 

 

30

 

 

B00

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Cần Thơ - tin 2019
Răng - Hàm - Mặt
Học 6 năm tập trung chính quy
7720501 90   Toán, Hóa học, Sinh học                
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội,Bắc Ninh - tin 2019
Răng - Hàm - Mặt 7720501 49 1 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Sinh học   Toán, Hóa học, Sinh học        
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Răng - Hàm - Mặt
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM
7720501TP40Toán, Hóa học, Sinh học
Răng Hàm Mặt
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu ngoài TP.HCM
7720501TQ40Toán, Hóa học, Sinh học
13