Tuyển sinh ngành Sư phạm khoa học tự nhiên

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Sư phạm khoa học tự nhiên

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Bình Định - tin 2019
Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247 80   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học            
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2021

TT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp

Môn thi

17

Sư phạm Khoa học tự nhiên

7140247

A00

Toán, Vật lý, Hoá học

Sư phạm Khoa học tự nhiên

7140247

B00

Toán, Hóa học, Sinh học

Sư phạm Khoa học tự nhiên

7140247

D90

Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đà Nẵng - tin 2019
Sư phạm khoa học tự nhiên714024750Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Sinh họcToánToán, Hóa học, Sinh họcToánToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng AnhToán
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thừa Thiên - Huế - tin 2019
Sư phạm khoa học tự nhiên714024760Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcToán, Sinh học, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thái Nguyên - tin 2019
Sư phạm khoa học tự nhiên71402471515Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh học
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thanh Hóa - tin 2019
Sư phạm khoa học tự nhiên
ĐH Sư phạm Khoa học Tự nhiên
714024720Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Sinh họcToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Vật lí
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên (gồm các ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hóa học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Khoa học tự nhiên)GD118713Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Khoa học tự nhiên, Ngữ vănToán, Hóa học, Sinh họcToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Nghệ An - tin 2019
Sư phạm khoa học tự nhiên714024750Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Sinh họcToán, Hóa học, Sinh học
8