Ngành Luật kinh tế

Ngành Luật kinh tế

Luật kinh tế là gì?

Luật kinh tế, còn được gọi là Luật doanh nghiệp hoặc Luật thương mại, là một lĩnh vực pháp luật bao gồm tập hợp các quy định pháp lý điều chỉnh các giao dịch và hành vi kinh tế. Lĩnh vực này chủ yếu liên quan đến việc điều chỉnh mối quan hệ giữa các doanh nghiệp, cá nhân và nhà nước trong quá trình thực hiện các hoạt động kinh tế.

Luật kinh tế là ngành học thừa hưởng nền tảng từ Luật học kết hợp với kiến thức trong lĩnh vực kinh tế, thương mại. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, Luật kinh tế là tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tổ chức, quản lý kinh tế của nhà nước và trong quá trình sản xuất giữa các chủ thể kinh doanh với nhau.

Luật kinh tế là một bộ phận của pháp luật về kinh tế, là hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tổ chức và quản lý kinh tế của nhà nước và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau.

Luật kinh tế ra đời nhằm duy trì và giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh, thương mại cũng như đảm bảo quy trình hoạt động của các doanh nghiệp trong quá trình trao đổi, giao thương cả trong nước và quốc tế. 

Một số khía cạnh của Luật kinh tế:

 1. Luật Công ty và Doanh Nghiệp: Điều chỉnh việc thành lập, quản lý, và giải thể các công ty và doanh nghiệp. Bao gồm các quy định về cổ phần, cổ đông, quản trị công ty, và trách nhiệm pháp lý của các quản lý doanh nghiệp.

 2. Luật Hợp Đồng: Quy định về cách thức tạo lập, thực hiện và giải quyết tranh chấp trong các hợp đồng thương mại.

 3. Luật Sở Hữu Trí Tuệ: Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ như bằng sáng chế, thương hiệu, bản quyền và mẫu dáng công nghiệp.

 4. Luật Phá Sản: Điều chỉnh việc giải quyết nợ và tái cấu trúc tài chính cho các doanh nghiệp không có khả năng thanh toán nợ.

 5. Luật Cạnh Tranh và Chống Độc Quyền: Ngăn chặn hành vi cạnh tranh không lành mạnh và duy trì thị trường cạnh tranh.

 6. Luật Thuế: Điều chỉnh các quy định về thuế đối với cá nhân và doanh nghiệp.

 7. Luật Lao Động trong Doanh Nghiệp: Quy định về quan hệ lao động, bảo hiểm xã hội, và quyền lợi của người lao động trong môi trường doanh nghiệp.

 8. Quy định về Thương Mại Quốc Tế: Bao gồm các quy định liên quan đến xuất nhập khẩu, các hiệp định thương mại quốc tế và luật biển.

Luật kinh tế giúp tạo lập một môi trường kinh doanh công bằng và minh bạch, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Sự hiểu biết và tuân thủ luật kinh tế là cần thiết cho mọi doanh nghiệp để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra hiệu quả và hợp pháp.

Vai trò Luật kinh tế với doanh nghiệp

 1. Tập trung vào Giao dịch Thương mại: Luật kinh tế tập trung vào các quy định điều chỉnh giao dịch thương mại và mối quan hệ giữa các doanh nghiệp, cũng như giữa doanh nghiệp và khách hàng. Điều này khác biệt với các ngành luật khác như luật hình sự, luật dân sự, hoặc luật hành chính, nơi tập trung vào các vấn đề như tội phạm, tranh chấp cá nhân, hoặc quản lý nhà nước.

 2. Động và Thay Đổi Nhanh Chóng: Lĩnh vực kinh tế và thương mại thay đổi liên tục, đòi hỏi luật kinh tế phải thích ứng nhanh chóng với các xu hướng mới, công nghệ mới và mô hình kinh doanh mới. Điều này tạo nên sự linh hoạt và động trong luật kinh tế so với các ngành luật truyền thống khác.

 3. Quốc tế Hóa và Toàn Cầu Hóa: Luật kinh tế thường xuyên liên quan đến các vấn đề xuyên quốc gia, như thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, và các hiệp định thương mại. Sự phức tạp này yêu cầu sự hiểu biết sâu rộng về luật quốc tế và các chuẩn mực toàn cầu.

 4. Tương tác với Nhiều Lĩnh vực Khác: Luật kinh tế tương tác mật thiết với các lĩnh vực khác như kinh tế học, quản trị kinh doanh, và tài chính. Sự kết hợp giữa kiến thức pháp lý và kinh tế là cần thiết để hiểu rõ và áp dụng hiệu quả các quy định pháp luật.

 5. Đa Dạng Hóa Quy Định: Luật kinh tế bao gồm nhiều lĩnh vực nhỏ hơn như luật công ty, luật hợp đồng, luật sở hữu trí tuệ, luật cạnh tranh, v.v., mỗi lĩnh vực có bộ quy định riêng biệt và chuyên sâu.

 6. Bảo vệ Sự Cạnh Tranh và Quyền lợi Người Tiêu Dùng: Một mục tiêu quan trọng của luật kinh tế là đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, điều này không chỉ quan trọng cho nền kinh tế mà còn cho xã hội nói chung.

 7. Ứng Dụng Công nghệ và Đổi mới: Luật kinh tế thường xuyên đối mặt với thách thức từ sự phát triển của công nghệ và đổi mới. Ví dụ, sự xuất hiện của thương mại điện tử, tiền điện tử, và trí tuệ nhân tạo đã tạo ra nhu cầu pháp lý mới và thách thức đối với các quy định hiện hành.

Luật kinh tế học cần kiến thức và kỹ năng gì

Sinh viên theo học ngành Luật kinh tế được trang bị khối kiến thức về: Luật hành chính; luật dân sự; luật hiến pháp; luật sở hữu trí tuệ; pháp luật và chủ thể kinh doanh; luật lao động; luật tố tụng hình sự; luật thương mại quốc tế; luật đất đai; luật cạnh tranh; luật tài chính; luật môi trường; luật đầu tư; luật kinh doanh quốc tế; luật hợp đồng; luật tài sản,…

Sinh viên tốt nghiệp có đủ kiến thức nền tảng của thể chế pháp luật; kiến thức về vai trò của pháp luật trong công ty, doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp kinh doanh; phân tích, đánh giá, xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật phục vụ phát triển và hội nhập kinh tế; hiểu biết về Luật của Việt Nam để vận hành trong công ty, doanh nghiệp một cách tốt nhất.

 1. Kiến Thức Pháp Lý Sâu Rộng: Hiểu biết vững chắc về các nguyên tắc và quy định pháp lý trong Luật kinh tế, bao gồm luật công ty, luật hợp đồng, luật sở hữu trí tuệ, luật cạnh tranh, và luật quốc tế.

 2. Hiểu Biết về Kinh Tế và Quản Trị Doanh Nghiệp: Có kiến thức cơ bản về kinh tế học, quản trị kinh doanh, tài chính, và marketing để hiểu rõ về cách thức hoạt động của thị trường và doanh nghiệp.

 3. Kỹ Năng Phân Tích và Lập Luận: Khả năng phân tích tình huống pháp lý, đánh giá các thông tin phức tạp và xây dựng lập luận pháp lý mạch lạc và thuyết phục.

 4. Kỹ Năng Giao Tiếp và Đàm Phán: Khả năng giao tiếp rõ ràng và hiệu quả, cả bằng văn bản và lời nói. Kỹ năng đàm phán cũng rất quan trọng trong việc giải quyết tranh chấp và thương lượng hợp đồng.

 5. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề: Có khả năng xác định vấn đề, đề xuất các giải pháp sáng tạo và thực tiễn, và áp dụng pháp luật vào các tình huống cụ thể.

 6. Cập Nhật Kiến Thức Luật Liên Tục: Luật kinh tế thay đổi nhanh chóng, do đó việc cập nhật kiến thức liên tục về các đổi mới pháp lý và xu hướng kinh doanh là cần thiết.

 7. Hiểu Biết về Công Nghệ: Nhận thức về tác động của công nghệ đối với kinh doanh và luật kinh tế, bao gồm thương mại điện tử, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, và blockchain.

 8. Kỹ Năng Làm Việc Nhóm và Hợp Tác: Khả năng làm việc hiệu quả trong các nhóm đa ngành, bao gồm cả chuyên gia pháp lý và không phải chuyên gia pháp lý.

 9. Tuân Thủ Đạo Đức Nghề Nghiệp: Hiểu và tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực đạo đức nghề luật sư, bao gồm tính chính trực và bảo mật thông tin.

 10. Quản Lý Thời Gian và Áp Lực Công Việc: Khả năng quản lý thời gian hiệu quả và giữ bình tĩnh dưới áp lực là cần thiết, do tính chất công việc thường xuyên đối mặt với hạn chót và yêu cầu cao.

Một số vị trí công việc liên quan đến Luật kinh tế tại Việt Nam

 1. Luật Sư Doanh Nghiệp: Chuyên tư vấn pháp lý cho các công ty về các vấn đề như thành lập, quản lý, sáp nhập, mua bán doanh nghiệp, hợp đồng thương mại, giải quyết tranh chấp, và tuân thủ pháp luật.

 2. Chuyên Gia Tư Vấn Pháp Lý: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp, bao gồm cả tư vấn về thuế, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, và luật lao động.

 3. Luật Sư Chuyên Ngành Sở Hữu Trí Tuệ: Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong các vấn đề liên quan đến bản quyền, sáng chế, thương hiệu, và mẫu dáng công nghiệp.

 4. Chuyên Viên Pháp Chế trong Doanh Nghiệp: Làm việc trong bộ phận pháp chế của doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động kinh doanh tuân thủ pháp luật, giải quyết vấn đề pháp lý nội bộ và tư vấn cho ban lãnh đạo.

 5. Chuyên Gia Tư Vấn Đầu Tư: Hỗ trợ và tư vấn cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế về các quy định, thủ tục pháp lý liên quan đến việc đầu tư tại Việt Nam.

 6. Luật Sư Chuyên Ngành Thương Mại Quốc Tế: Tư vấn và đại diện cho các doanh nghiệp trong các vấn đề liên quan đến thương mại quốc tế, hải quan, xuất nhập khẩu, và các hiệp định thương mại.

 7. Chuyên Gia Tư Vấn Mua Bán và Sáp Nhập Doanh Nghiệp (M&A): Tư vấn pháp lý cho các giao dịch mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, bao gồm đánh giá pháp lý, thương thảo hợp đồng, và hoàn tất các thủ tục cần thiết.

 8. Chuyên Viên Tư Vấn Thuế: Tư vấn cho doanh nghiệp về các vấn đề thuế, kế hoạch thuế, và tuân thủ quy định thuế.

 9. Giảng Dạy và Nghiên Cứu về Luật Kinh Tế: Làm việc tại các trường đại học, viện nghiên cứu, cung cấp giáo dục và thực hiện nghiên cứu trong lĩnh vực luật kinh tế.

 10. Chuyên Gia Tư Vấn Luật Cạnh Tranh: Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong các vấn đề liên quan đến luật cạnh tranh, chống độc quyền và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Luật kinh tế

Tổng hợp link hay từ internet cho Ngành Luật kinh tế

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Video clip liên quan Ngành Luật kinh tế

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Luật kinh tế

Trường đại học mở Hà Nội - MHN (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Mã ngành xét tuyển Tên ngành xét tuyển Chi tiêu
11 7380107 Luật kinh tế 100
Trường đại học Kinh Bắc - UKB (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Mã ngành Tên ngành
7380107 Luật kinh tế
Trường đại học Nha Trang - TSN (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Mã ngành

Tên ngành, chương trình chuyên ngành

Tổ hợp xét tuyển

7380101

Luật (02 chuyên ngành: Luật, Luật kinh tế)

D01; D14; D15; D96

TA; LS; ĐL, GDCD

Trường đại học thương mại - TMA (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Mã ngành Tên ngành
16 TM19 Luật kinh tế
Trường đại học Vinh - TDV (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Mã ngành Tên ngành
22 7380107 Luật kinh tế
Trường đại học Thành Đô (*)- TDD (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Các ngành tuyển sinh

Chỉ tiêu  (dự kiến)

12

Luật kinh tế

 

Định hướng Luật Thương mại quốc tế

50

Học viện phụ nữ Việt Nam - HPN (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Tên ngành / chương trình đào tạo ( CTĐT )

Mã ngành

( CTĐT )

Chỉ tiêu

3

Luật kinh tế

7380107

150

Trường Đại học Hồng Đức - HDT (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT 

Ngành học 

Mã ngành 

(Mã tổ hợp) 

Tổ hợp môn xét tuyển

Chi tiêu 

(dự kiến)

20 

Luật Kinh tế 

7380107

(A00): Toán-Lý-Hóa 

(C00): Văn-Sử-Địa  

(C19): Văn-Sử-GD công dân (C20): Văn-Địa- GD công dân 

35

Học viện chính sách và phát triển - HCP (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Tên ngành

Mã ngành

7

Luật Kinh tế

7380107

Trường đại học Ngân Hàng TP.HCM - NHS (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

Phương thức 2

Phương thức 3

Phương thức 4

5

Ngành Luật kinh tế

7380107

240

0 %

A01 , A03 , A07 , D09

10-15 %

A00 , A01 , C00 , D01

85-90 %

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG (Cơ sở Hà Nội)- NHH (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

Mã xét tuyển

Tên chương trình đào tạo

Chỉ tiêu 2023

Tổ hợp xét tuyển

21

LAW01

  Luật kinh tế

80

A00, A01, D01, D07

22

LAW02

  Luật kinh tế

140

C00, C03, D14, D15

Trường đại học mở Tp.HCM - MBS (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

28

Luật kinh tế*

7380107

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Văn, Sử, Địa

Toán, Văn, Ngoại ngữ (1)

29

Luật kinh tế Chất lượng cao

(tiếng Anh hệ số 2)

7380107C

Toán, Hóa, Anh

Toán, Lý, Anh

Văn, Sử, Anh

Toán, Văn, Anh

Trường Đại học LUẬT Hà Nội - LPH (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Ngành

Mã ngành

Khối tuyển

Luật Kinh tế

7380107

A00 , A01 , C00 ,

D01 , D02 , D03 ,

D05 , D06

Trường đại học Kinh Tế TP.HCM KSA (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Stt Mã đăng ký xét tuyển (Mã ĐKXT) Chương trình đào tạo
38 7380107 Luật kinh tế
Trường đại học Trưng Vương (*) - DVP (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Mã ngành

Ngành

Khối xét tuyển

5

7380107

Luật kinh tế

A00; A01; C00, D01

Trường đại học dân lập Văn Lang - DVL (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Mã ngành

Tên ngành đăng ký xét tuyến

Mã tổ hợp

7380107

Luật Kinh tế

AOO , A01 , COO , DOI

Trường đại học kinh tế & quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên) DTE (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Ngành tuyển sinh

Luật kinh tế

Trường đại học Phan Thiết (*) DPT (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

7

Luật kinh tế

7380107

Trường đại học nam Cần Thơ(*) DNC (Hệ Đại học) ( tin 2023)

01. Y khoa (Bác sĩ đa khoa)

26. Luật kinh tế

Trường đại học Tài Chính - Trường đại học Tài Chính - Marketing- DMS (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

NGÀNH / CHUYÊN NGÀNH

MÃ ĐKXT

Tổ hợp xét tuyển

CHI

TIÊU

9

Ngành Luật kinh tế , chuyên ngành Luật Đầu tư và Kinh doanh

7380107

A00 , A01 ,

D01 , D96

50

Trường Đại học lao động - xã hội - Trụ sở chính- DLX (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Ngành đào tạo

Mã ngành

TỔ hợp môn xét tuyển

| Luật kinh tế

7380107 |

| Toán , Lý , Hóa ( A00 ) ; Toán , Lý , Anh ( A01 ) ;

Toán , Văn , Anh ( D01 ) .

Trường Đại học lao động - xã hội - Cơ sở II TP. HCM - DLS (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Ngành đào tạo

Mã ngành

Dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT

(100)

Dựa trên kết quả học tập ở bậc THPT

(200)

Luật kinh tế

7380107

50

50

Trường đại học dân lập Lạc Hồng (*) - DLH (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

TÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

MÃ NGÀNH

3

Luật kinh tế

7380107

Trường đại học công nghệ TP.HCM (HUTECH)(*) DKC (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

Ngành

Mã ngành

37

Luật kinh tế
- Luật Tài chính - ngân hàng
- Luật Thương mại
- Luật Kinh doanh

7380107

Khoa luật (ĐH Huế) DHA (Hệ Đại học) ( tin 2023)
 Ngành học Chuyên ngành Mã ngành
Luật Chuyên ngành : - Luật Hành chính - Luật Hình sự - Luật Dân sự - Luật Kinh tế - Luật Quốc tế 7380101
Luật Kinh tế Không phân chuyên ngành 7380107
Trường đại học Kinh Tế (ĐH Đà Nẵng) DDQ (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Mã trường Tên ngành - Chuyên ngành Mã ĐKXT Tổ hợp xét tuyển Mã tổ hợp xét tuyển
12 DDQ Luật kinh tế 7380107 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh
4. Toán + Khoa học xã hội + Tiếng Anh
1.A00 2.A01 3.D01 4.D96
Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kontum ( ĐH Đà Nẵng) DDP (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Mã trường Tên ngành - Chuyên ngành Mã ĐKXT Tổ hợp xét tuyển  Mã tổ hợp xét tuyển
2 DDP Luật kinh tế 7380107  1.Toán + Vật lý + Hóa học
 2.Toán + Địa lý + GDCD
 3.Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
 4.Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
1. A00
2. A09
3. D01
4. C00 
Trường đại học Công Nghiệp Thực Phẩm tp.hcm DCT (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH TỔ HỢP XÉT TUYỂN
13 Luật kinh tế 7380107 A00, A01, D01, D15
Trường đại học công nghệ và quản lý Hữu Nghị(*) - DCQ (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp xét tuyển (đối với phương thức 1,2)
9 Luật kinh tế 7380107 A00, A01, D01, C00
Trường đại học Chu Văn An (*) - DCA (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Ngành Mã ngành Tổ hợp xét tuyển
4 Luật Kinh tế 7380107 A00 A01 D01 C00
Trường đại học Đông Á(*) DAD (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Ngành Mã ngành   Ngành đào tạo tại Phân hiệu Đăk Lăk
12 Luật kinh tế 7380107    
Trường đại học Quảng Bình DQB (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Luật
Đại học Luật (gồm 2 chuyên ngành):
- Luật Kinh tế - Thương mại;
- Luật Hành chính - Tư pháp
73801016040Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ vănNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán
Trường đại học dân lập Đông Đô (*) - DDU (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Ngành tuyển sinh

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Luật kinh tế[1]

A00, A01, D01, C00

100

Đại học Duy Tân - DDT (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Ngôn ngữ Anh7220201180120Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhNgữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
Luật kinh tế738010712080Toán, Vật lí, Hóa họcNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Khoa học xã hộiNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Trường đại học dân lập Cửu Long (*) DCL (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam
Ngữ văn học; Báo chí truyền thông; Quản lý văn hóa; Quản trị văn phòng
7220101 24 36 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh   Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh    
Luật kinh tế 7380107 44 66 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
Trường đại học Tây Đô (*) - DTD (Hệ Đại học) ( tin 2022)

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển học bạ và kết quả thi THPT

Tổ chức thi riêng

Luật kinh tế

7380107

Ngữ văn – Lịch sử – Địa lí (C00)

Ngữ văn – Tiếng Anh – Lịch sử (D14)

Toán – Tiếng Anh – GDCD (D84)

Ngữ văn – Tiếng Anh – GDCD (D66)

Không

Trường đại học Bà rịa Vũng Tàu- DBV (Hệ Đại học) ( tin 2022)

Tên ngành/ Chuyên ngành

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Tổng số tín chỉ

Thời gian

đào tạo (năm)

Luật, 4 chuyên ngành:

– Luật dân sự

– Luật hành chính

– Luật kinh tế

– Quản trị – Luật

7380101

A00: Toán – Lý – Hóa

C00: Văn – Sử – Địa

C20: Văn – Địa – GDCD

D01: Văn – Toán – Anh

120

3,5

Trường Trường đại học Hòa Bình - Hà Nội (*) - HBU (Hệ Đại học) ( tin 2022)

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

Thời gian

Luật kinh tế

7380107

100

A00, C00, D01, D78

4 năm

Trường đại học tài chính - ngân hàng Hà Nội (*) - FBU (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Luật kinh tế 7380107 35 15 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Ngữ văn, Toán, Địa lí Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán  
Trường đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội (*) - DQK (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Luật kinh tế 7380107 150 150 Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
Trường đại học Thăng Long (*) - DTL (Hệ Đại học) ( tin 2022)

Mã ngành 

Ngành đào tạo 

Tổ hợp xét tuyển 

Theo kết quả thi THPT 

Môn hệ số 2

7380107 

Luật Kinh tế 

A00, A01, C00, D01, D03

 
Trường đại học Đại Nam - DDN (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Luật kinh tế 7380107 35 65 Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân   Toán, Địa lí, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân    
Trường Đại học kinh tế quốc dân - KHA (Hệ Đại học) ( tin 2021)
Luật kinh tế 7380107 120   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Tiếng Anh    
Trường đại học Văn Hiến (*) - VHU (Hệ Đại học) ( tin 2021)

Tên ngành/chuyên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

 

Luật

- Luật dân sự,

- Luật kinh tế,

- Luật thương mại quốc tế,

- Luật tài chính – ngân hàng

7380101

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

C04: Toán, Văn, Địa

 
Trường đại học tư thục quốc tế Sài Gòn (*) - TTQ (Hệ Đại học) ( tin 2022)

ngành/chuyên ngành

mã ngành

Môn xét tuyển

Luật kinh tế gồm chuyên ngành:

* Luật kinh tế quốc tế

7380107

A00 (Toán, Lý, Hóa),

A01 (Toán, Lý, Anh),

D01 (Toán, Văn, Anh),

C00 (Văn, Sử, Địa).

Trường đại học Hoa Sen- DTH (Hệ Đại học) ( tin 2022)

Ngành bậc đại học

Tổ hợp môn xét tuyển

Luật Kinh tế

7380107

Toán, Vật lý, Hóa học (A00)

Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh/tiếng Pháp)D01/D03)

Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09)

Trường đại học Công Nghiệp TP.HCM HUI (Hệ Đại học) ( tin 2022)
 

Tên ngành/ Nhóm ngành

Mã ngành Đại trà

Mã ngành Hệ CLC

Tổ hợp xét tuyển

35

Luật kinh tế

7380107

7380107C

A00, C00, D01, D96

Trường đại học Thành Đông (*) - DDB (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Luật kinh tế738010710140Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcToán, Sinh học, Địa líNgữ văn, Toán, Lịch sử
Trường đại học kinh tế công nghiệp Long An (*) DLA (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Luật kinh tế738010780100Toán, Vật lí, Hóa họcNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Vật lí, Hóa học
Trường đại học Tài Chính Kế Toán DKQ (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Luật kinh tế73801076060Toán, Vật lí, Hóa họcNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Khoa học xã hộiNgữ văn, Toán, Tiếng Anh