Tìm hiểu Ngành hệ thống thông tin quản lý là gì, làm gì

Tìm hiểu Ngành hệ thống thông tin quản lý là gì, làm gì

Ngành hệ thống thông tin quản lý có tên tiếng anh là management information system (MIS), là ngành có liên quan rộng đến các lĩnh vực thông tin, công nghệ thông tin, kinh tế và quản lý. Ngành này thường dễ nhầm lẫn với các ngành liên quan như tin học, công nghệ thông tin, kỹ thuật máy tính.

Ngành hệ thống thông tin quản lý (management information system - MIS) là gì

Ngành hệ thống thông tin quản lý (Management Information System - MIS) là một lĩnh vực chuyên nghiệp liên quan đến việc thiết kế, triển khai, quản lý và sử dụng các hệ thống thông tin để tối ưu hóa quá trình quản lý và ra quyết định trong các tổ chức hoặc doanh nghiệp. MIS kết hợp giữa công nghệ thông tin (IT) và quản trị kinh doanh, nó không chỉ tập trung vào công nghệ máy tính mà còn nhấn mạnh vào việc ứng dụng công nghệ đó để phục vụ mục tiêu kinh doanh.

Ngành hệ thống thông tin quản lý tham gia giải quyết vấn đề gì?

Một trung tâm mua sắm muốn tăng cường thêm các mặt hàng đang bán chạy, và điều chỉnh lại bố trí lại các mặt hàng còn tồn đọng. Họ tiến hành phân tích thông tin từ cơ sở dữ liệu bán hàng, doanh số để giúp các nhà quản trị ra quyết định phù hợp. Trong trường hợp này, thông tin đã được phân tích để sử dụng cho mục đích tăng thêm hiệu quả bán hàng cho trung tâm mua sắm.

Thông tin không có giá trị nếu như không có mục đích sử dụng. Doanh nghiệp cần các thông tin có giá trị để giúp họ đưa ra những quyết định điều hành - kinh doanh hiệu quả hơn. Chính các kỹ sư MIS là người làm cho các thông tin (ở dạng thô, và nhiễu loạn) trở nên có giá trị.

 1. Thiết kế và Phát triển Hệ thống: MIS chịu trách nhiệm thiết kế và phát triển các hệ thống thông tin để hỗ trợ hoạt động kinh doanh và ra quyết định. Điều này bao gồm việc phát triển phần mềm, quản lý cơ sở dữ liệu, và thiết kế giao diện người dùng.

 2. Quản lý Dự án: Lập kế hoạch, tổ chức và quản lý các dự án công nghệ thông tin, đảm bảo rằng chúng được hoàn thành đúng hạn và phù hợp với yêu cầu.

 3. Phân tích và Hỗ trợ Quyết định: Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để thu thập và phân tích thông tin, giúp các nhà quản lý đưa ra quyết định chiến lược.

 4. Bảo mật và Quản lý Rủi ro: Đảm bảo rằng thông tin của tổ chức được bảo mật và quản lý rủi ro liên quan đến công nghệ thông tin.

 5. Hỗ trợ và Đào tạo: Hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng và đào tạo họ cách sử dụng hệ thống thông tin một cách hiệu quả.

 6. Tối ưu hóa Quy trình Kinh doanh: Sử dụng công nghệ thông tin để cải thiện và tự động hóa các quy trình kinh doanh, giúp tổ chức hoạt động hiệu quả hơn.

Tầm Quan Trọng của MIS:

 • Hỗ trợ Quyết định: MIS cung cấp thông tin chính xác và kịp thời giúp các nhà quản lý đưa ra quyết định tốt hơn.
 • Cải thiện Hiệu suất: Tối ưu hóa quy trình và giảm thiểu chi phí thông qua việc tự động hóa và cải tiến quy trình.
 • Tăng cường Giao tiếp: Cung cấp một nền tảng thông tin chung giúp cải thiện giao tiếp trong nội bộ và với khách hàng.
 • Quản lý Dữ liệu: Quản lý lượng lớn dữ liệu một cách hiệu quả, giúp phân tích và lưu trữ thông tin một cách an toàn.

Các yếu tố làm cho ngành hệ thông thông tin quản lý MIS cần cho doanh nghiệp

 1. Kết hợp Công nghệ và Quản trị Kinh doanh: Khác với các ngành công nghệ thông tin thuần túy, MIS tập trung vào việc kết hợp kiến thức về công nghệ với các nguyên tắc quản trị kinh doanh. Điều này giúp sinh viên hiểu cách áp dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề kinh doanh cụ thể và tối ưu hóa quy trình làm việc.

 2. Phân tích và Ra Quyết định Dựa trên Dữ liệu: MIS chú trọng vào việc sử dụng dữ liệu để hỗ trợ ra quyết định. Sinh viên học cách thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu để cung cấp thông tin quan trọng giúp đưa ra quyết định kinh doanh.

 3. Quản lý Dự án và Lãnh đạo: Ngoài kỹ năng kỹ thuật, ngành MIS còn tập trung vào phát triển kỹ năng quản lý dự án và lãnh đạo. Sinh viên học cách lập kế hoạch, tổ chức và quản lý các dự án công nghệ thông tin, cũng như kỹ năng lãnh đạo cần thiết để quản lý các nhóm IT.

 4. Giao tiếp và Tương tác: MIS nhấn mạnh vào kỹ năng giao tiếp và tương tác giữa người với người. Điều này quan trọng vì các chuyên gia MIS thường xuyên làm việc với các bộ phận khác trong tổ chức để hiểu rõ yêu cầu kinh doanh và triển khai giải pháp công nghệ phù hợp.

 5. Bảo mật và Quản lý Rủi ro: Ngành MIS cũng chú trọng vào việc quản lý rủi ro và bảo mật thông tin, điều này không phải luôn được nhấn mạnh trong các ngành IT khác. Sinh viên học cách đảm bảo an toàn thông tin và phòng chống rủi ro liên quan đến công nghệ thông tin.

 6. Tính Ứng dụng và Đổi mới: Các chương trình đào tạo MIS thường tập trung vào việc áp dụng công nghệ vào thực tế kinh doanh và khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới trong việc giải quyết vấn đề.

 7. Tích hợp Hệ thống: Một điểm nổi bật khác của MIS là việc học cách tích hợp các hệ thống thông tin khác nhau để tạo ra một hệ thống toàn diện hỗ trợ quyết định kinh doanh.

Nhờ vào sự kết hợp giữa kỹ thuật và quản lý, cũng như khả năng áp dụng kiến thức vào thực tế, MIS trở thành một ngành học đa dạng và linh hoạt, phù hợp với môi trường kinh doanh đang không ngừng thay đổi và phát triển.

Có gì khác biệt giữa hệ thông thông tin quản lý MIS và ngành công nghệ thông tin (CNTT)

Đối tượng của MIS chính là các tổ chức, trong khi CNTT có đối tượng là các phần mềm, phần cứng, hệ thống mạng.

Về mục tiêu: MIS làm cho các tổ chức/doanh nghiệp hiệu quả và hiệu quả hơn. CNTT tập trung phát triển các chương trình phần mềm và phần cứng tin cậy.

Kỹ năng cốt lõi củng MIS là giải quyết vấn đề. Trong khi kỹ năng cốt lõi của CNTT là logic, và phương pháp.

Công việc thường gặp của MIS là phân tích/thiết kế hệ thống kinh doanh, quản lý cấp cao, nhà kinh doanh. Trong khi công việc thường gặp của CNTT là lập trình viên, trưởng phòng kỹ thuật, nghiên cứu khoa học.

Lưu ý rằng, MIS liên quan đến cả lĩnh vực kinh doanh, quản lý, và công nghệ thông tin.

Những kiến thức và kỹ năng cần trao dồi để có thể làm việc trong ngành hệ thống thông tin quản lý

Kiến Thức Cần Thiết:

 1. Cơ bản về Công nghệ Thông tin: Hiểu biết về cấu trúc dữ liệu, lập trình, quản lý cơ sở dữ liệu, mạng máy tính và bảo mật.

 2. Quản lý Dự án Công nghệ: Kiến thức về các phương pháp và công cụ quản lý dự án, như Agile hoặc Scrum, để lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát các dự án IT.

 3. Phân tích và Quản lý Dữ liệu: Hiểu biết về việc thu thập, xử lý, phân tích và trình bày dữ liệu, cùng với kiến thức về các công cụ phân tích dữ liệu như SQL, Excel, R, hoặc Python.

 4. Hệ thống Thông tin và Quy trình Kinh doanh: Kiến thức về cách các hệ thống thông tin hỗ trợ các hoạt động kinh doanh và quy trình làm việc trong một tổ chức.

 5. Quản lý và Chiến lược Kinh doanh: Hiểu biết cơ bản về các nguyên tắc quản lý, chiến lược kinh doanh, và quản trị tài chính.

 6. Luật và Đạo đức trong Công nghệ Thông tin: Kiến thức về các vấn đề pháp lý và đạo đức liên quan đến công nghệ thông tin, như bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư.

Kỹ Năng:

 1. Kỹ năng Phân tích: Khả năng phân tích vấn đề, đánh giá các tùy chọn, và đề xuất giải pháp sáng tạo.

 2. Kỹ năng Giao tiếp: Khả năng giao tiếp hiệu quả cả bằng lời nói và viết, bao gồm cả khả năng trình bày dữ liệu và thông tin kỹ thuật cho người không chuyên.

 3. Kỹ năng Quản lý Dự án: Khả năng lập kế hoạch, tổ chức, và quản lý các tài nguyên để hoàn thành dự án đúng hạn và đạt mục tiêu.

 4. Kỹ năng Quản lý Thời gian: Khả năng ưu tiên công việc, quản lý thời gian hiệu quả và đối phó với áp lực công việc.

 5. Kỹ năng Lãnh đạo và Quản lý Nhóm: Khả năng lãnh đạo, hướng dẫn và phát triển đội ngũ, cũng như quản lý xung đột và giao tiếp trong nhóm.

 6. Tư duy Phản biện và Sáng tạo: Khả năng phản biện và đưa ra ý tưởng mới để giải quyết vấn đề và cải thiện quy trình.

 7. Kỹ năng Học Tập và Thích nghi: Khả năng học hỏi nhanh chóng và thích nghi với công nghệ mới cũng như các thách thức kinh doanh liên tục thay đổi.

Các vị trí công việc của ngành hệ thống thông tin quản lý tại Việt Nam

 

 1. Chuyên viên Phân tích Hệ thống (System Analyst): Xây dựng và phân tích yêu cầu hệ thống, thiết kế giải pháp công nghệ thông tin phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp.

 2. Quản lý Dự án Công nghệ Thông tin (IT Project Manager): Lập kế hoạch, điều phối, và giám sát việc triển khai các dự án công nghệ thông tin trong tổ chức.

 3. Chuyên viên Phân tích Dữ liệu (Data Analyst): Thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu để hỗ trợ ra quyết định kinh doanh.

 4. Quản trị Cơ sở Dữ liệu (Database Administrator): Quản lý và duy trì cơ sở dữ liệu, đảm bảo an ninh và hiệu suất cao.

 5. Chuyên viên Bảo mật Thông tin (Information Security Analyst): Bảo vệ thông tin và dữ liệu của tổ chức khỏi các mối đe dọa an ninh mạng.

 6. Chuyên viên Hỗ trợ Công nghệ Thông tin (IT Support Specialist): Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng và giải quyết các vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin.

 7. Nhà phát triển Phần mềm (Software Developer): Thiết kế, phát triển và thử nghiệm phần mềm ứng dụng.

 8. Chuyên viên Tư vấn Công nghệ Thông tin (IT Consultant): Tư vấn và đề xuất các giải pháp công nghệ thông tin để cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh.

 9. Quản lý Hệ thống Thông tin (Information Systems Manager): Điều hành và quản lý các hoạt động liên quan đến hệ thống thông tin trong tổ chức.

 10. Chuyên viên Quản lý Thay đổi và Đổi mới (Change and Innovation Manager): Quản lý quá trình thay đổi công nghệ và đổi mới trong tổ chức.

 11. Chuyên gia Phân tích Kinh doanh (Business Analyst): Làm cầu nối giữa các bộ phận kinh doanh và IT, phân tích nhu cầu kinh doanh và đề xuất các giải pháp công nghệ phù hợp.

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Hệ thống thông tin quản lý

Các tin bài khác về Ngành Hệ thống thông tin quản lý

Video clip liên quan

Chia sẻ về ngành học Hệ thống thông tin quản lý - anh Duy Luân dễ thương

Chia sẻ về ngành học Hệ thống thông tin quản lý - anh Duy Luân dễ thương (Video clip)

Lộ trình học ngành Hệ Thống Thông Tin Quản Lý? Những Môn quan trọng nhất? | Chuyện của BA

Lộ trình học ngành Hệ Thống Thông Tin Quản Lý? Những Môn quan trọng nhất? | Chuyện của BA (Video clip)

Na's Stories - Chuyện nghề BA | Những tools thường dùng | Chuyển từ ngành khác sang nên bắt đầu thế nào?

Na's Stories - Chuyện nghề BA | Những tools thường dùng | Chuyển từ ngành khác sang nên bắt đầu thế nào? (Video clip)

Ngành Hệ Thống Thông Tin Quản Lý là gì? Tư vấn tuyển sinh 2021 | Chuyện của BA

Ngành Hệ Thống Thông Tin Quản Lý là gì? Tư vấn tuyển sinh 2021 | Chuyện của BA (Video clip)

Vài điều cần nhớ khi học Hệ Thống Thông Tin (MIS) | Chuyện của BA

Vài điều cần nhớ khi học Hệ Thống Thông Tin (MIS) | Chuyện của BA (Video clip)