Thông tin tuyển sinh ngành Điều dưỡng

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Điều dưỡng

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Trà Vinh - tin 2019
Điều dưỡng 7720301 60 60 Toán, Hóa học, Sinh học Sinh học Toán, Sinh học, Tiếng Anh Sinh học          
Liên thông ĐH Điều dưỡng 7720301LT 25   Toán, Hóa học, Sinh học Sinh học Toán, Sinh học, Tiếng Anh Sinh học          
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Tuyên Quang - tin 2022

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Mã tổ hợp môn xét tuyển

Điều dưỡng

7720301

1. Toán, Hóa, Sinh;

2. Toán, Văn, Sinh;

3. Toán, Hóa, Anh;

4. Văn, Hóa, Sinh;

1. B00

2. B03

3. D07

4. C08

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Vĩnh Long - tin 2019
Điều dưỡng
Điều dưỡng đa khoa; Điều dưỡng hộ sinh; Điều dưỡng Nha khoa; Điều dưỡng Gây mê hồi sức
7720301 60 90 Toán, Vật lí, Sinh học   Toán, Hóa học, Sinh học   Toán, Sinh học, Ngữ văn   Toán, Sinh học, Tiếng Anh    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đà Nẵng - tin 2022

Ngành học

Mã ngành

Điều dưỡng

7720301

Hộ sinh

(Điều dưỡng Sản phụ)

7720301

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Cần Thơ - tin 2022

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển học bạ và kết quả thi THPT

Tổ chức thi riêng

Điều dưỡng

7720301

Toán – Vật lí – Sinh học (A02)

Toán – Hóa học – Sinh học (B00)

Toán – Sinh học – Tiếng Anh (D08)

Toán – Sinh học – Ngữ văn (B03)

- Sơ tuyển

- Thi các tổ hợp môn:

+ Toán – Vật lí – Hóa học (A00)

+ Toán – Hóa học – Sinh học (B00)

+ Toán – Hóa học – Tiếng Anh (D07)

+ Toán – Hóa học – Ngữ văn (C02)

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Cần Thơ - tin 2019
Điều dưỡng
Học 4 năm tập trung chính quy
7720301 60   Toán, Hóa học, Sinh học                
Điều dưỡng (liên thông)
Bao gồm Điều dưỡng đa khoa và Điều dưỡng phụ sản, học 3 năm liên thông Vừa làm vừa học
7720301B 0 260                  
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Bắc Ninh - tin 2022

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

(Dự kiến)

Tổ hợp môn xét tuyển

Điều dưỡng

7720301

250

A00: Toán, Vật lý, Hóa học

A02: Toán, Vật lý, Sinh học

B00: Toán, Hoá học, Sinh học

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

B03: Toán, Sinh học, Ngữ văn

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Bà Rịa - Vũng Tàu - tin 2022

Tên ngành/ Chuyên ngành

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Tổng số tín chỉ

Thời gian

đào tạo (năm)

Điều dưỡng

7720301

A02: Toán – Lý – Sinh

B00: Toán – Hóa – Sinh

B03: Toán – Sinh – Văn

C08: Văn – Hóa – Sinh

130

4

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2022

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

Thời gian

Điều dưỡng

7720301

75   

A00, B00, D07, D08

4 năm

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2022

Ngành tuyển sinh

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Điều dưỡng[2]

A00, A01, B00, B08

100

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội,Thanh Hóa - tin 2019
Điều dưỡng 7720301 140   Toán, Hóa học, Sinh học                
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội,Bắc Ninh - tin 2019
Điều dưỡng 7720301 125 125 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Sinh học   Toán, Hoá học, Giáo dục công dân   Toán, Hóa học, Sinh học    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2022

Mã ngành 

Ngành đào tạo 

Tổ hợp xét tuyển 

Theo kết quả thi THPT 

Môn hệ số 2

7720301 

Điều dưỡng 

B00

 
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Điều dưỡng 7720301 40 60 Toán, Hóa học, Sinh học   Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân   Toán, Hóa học, Tiếng Anh   Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2021

Tên ngành/chuyên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

 

Điều dưỡng

- Điều dưỡng đa khoa,

- Điều dưỡng Sản – Nhi

7720301

A00: Toán, Lý, Hóa

B00: Tóan, Hóa, Sinh

C08: Văn, Hóa, Sinh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

 
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2022

Ngành, chuyên ngành

Mã ngành

Tổ hợp

xét tuyển

Điều dưỡng

7720301

A00 (Toán, Lý, Hóa)

B00 (Toán, Hóa, Sinh)

C08 (Văn, Hóa, Sinh)

D07 (Toán, Hóa, Anh)

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2021

Điều dưỡng 

7720301 

131 

14 

B00 

     

Điều dưỡng (kết hợp chứng chỉ tiếng  Anh quốc tế) 

7720301_04 

50 

 

B00 

     

Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê  hồi sức 

7720301_03 

112 

08 

B00 

     
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hải Dương - tin 2019
Điều dưỡng77203011090Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Lịch sửToán, Hóa học, Sinh họcToán, Sinh học, Địa lí
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đồng Nai - tin 2019
Điều dưỡng77203014010Toán, Hóa học, Địa líToán, Hóa học, Sinh họcToán, Sinh học, Giáo dục công dânNgữ văn, Hóa học, Sinh học
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đà Nẵng - tin 2019
Điều dưỡng772030150Toán, Hóa học, Sinh học
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đà Nẵng - tin 2019
Điều dưỡng772030112080Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Khoa học tự nhiên, Ngữ vănToán, Hóa học, Sinh họcToán, Sinh học, Ngữ văn
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hải Dương - tin 2019
Điều dưỡng
Điều dưỡng(Đa khoa, Nha khoa, Gây mê hồi sức, Sản phụ khoa)
7720301280Toán, Hóa học, Sinh học
Liên thông Điều dưỡng
Dành cho Cao đẳng liên thông Đại học
7720301LT80Toán, Hóa học, Sinh học
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thừa Thiên - Huế - tin 2019
Điều dưỡng7720301250Toán, Hóa học, Sinh học
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Quảng Nam - tin 2019
Điều dưỡng77203016040Toán, Hóa học, Sinh họcToán, Sinh học, Tiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Bình Dương - tin 2019
Điều dưỡng7720301100100Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Lâm Đồng - tin 2019
Điều dưỡng772030168102Toán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Sinh học, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Điều dưỡng7720301280120Toán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Hóa học, Sinh họcToán, Hóa học, Tiếng AnhToán, Sinh học, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thái Nguyên - tin 2019
Điều dưỡng7720301200Toán, Hóa học, Sinh họcToán
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Điều dưỡng7720301112168Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcToán, Hóa học, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Nghệ An - tin 2019
Điều dưỡng772030110030Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcToán, Hóa học, Tiếng AnhNgữ văn, Sinh học, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Nam Định - tin 2019
Điều dưỡng7720301490Toán, Hóa học, Sinh họcSinh họcToán, Hóa học, Tiếng AnhHóaToán, Sinh học, Tiếng AnhSinh học
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Điều dưỡng
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM
7720301TP75Toán, Hóa học, Sinh học
Điều dưỡng
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu ngoài TP.HCM
7720301TQ75Toán, Hóa học, Sinh học
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đắk Lắk - tin 2019
Điều dưỡng772030160Toán, Hóa học, Sinh học
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thái Bình - tin 2019
Điều dưỡng
Trường dành 12 chỉ tiêu cho tuyển sinh theo nguồn khác (dự bị,cử tuyển, LHS...)
772030110812Toán, Hóa học, Sinh học
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hải Phòng - tin 2019
Điều dưỡng (B)7720301B100Toán, Hóa học, Sinh học
Điều dưỡng (B8)7720301B850Toán, Sinh học, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Nghệ An - tin 2019
Điều dưỡng7720301250Toán, Hóa học, Sinh học
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đà Nẵng - tin 2019
Điều dưỡng đakhoa7720301A180Toán, Hóa học, Sinh học
Điều dưỡng nha khoa7720301B50Toán, Hóa học, Sinh học
Điều dưỡng gây mê hồi sức7720301C50Toán, Hóa học, Sinh học
Điều dưỡng phụ sản
Chuyên ngành Điều dưỡng phụ sản chỉ tuyển thí sinh nữ
7720301D30Toán, Hóa học, Sinh học
TC Tuyển sinh hệ Trung cấp + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2020
- Có tuyển tốt nghiệp THCS (lớp 9)
Điều dưỡng 5720301  
38