Ngành Dược học

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo Dược sĩ trình độ đại học là đào tạo những người có đạo đức tốt, có kiến thức khoa học cơ bản và y dược học cơ sở, kiến thức và kỹ năng chuyên môn cơ bản để tư vấn về sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; để sản xuất, quản lý và cung ứng thuốc tốt; có khả năng nghiên ciưi khoa học và tự học nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

1.1. Mục tiêu cụ thể

Về thái độ

 • Tận tụy, có trách nhiệm trong hành nghề, vì sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân;

 • Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp;

 • Coi trọng việc kết hợp y-dược học hiện đại với y-dược học cổ truyền.

 • Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề nghiệp.

 • Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và học tập nâng cao trình độ.

Về kiến thức

 • Có đủ kiến thức khoa học cơ bản và y dược học cơ sở.

 • Có kiến thức chuyên môn cơ bản trong sản xuất, kiểm nghiệm, tồn trữ, phân phối và tư vấn sử dụng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.

 • Nắm vững các quy định của pháp luật và chính sách liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân.

 • Có phương pháp luận khoa học trong các công tác chuyên môn và nghiên cứu.

Về kỹ năng

 • Tổ chức được và thực hành tốt trong các lĩnh vực: sản xuất, kiểm nghiệm, tồn trữ, phân phối và tư vấn sử dụng đối với nguyên liệu làm thuốc, các dạng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.

 • Thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định, pháp luật về dược.

 • Xây dựng và triển khai kế hoạch về công tác dược trong các cơ sở y tế, cộng đồng và trong các chương trình y tế quốc gia.

 • Hướng dẫn, tư vấn chuyên môn dược cho các thành viên y tế khác.

 • Thông tin thuốc và tham gia giáo dục cộng đồng về thuốc.

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Dược học
<< Các ngành nghề khác

Nội dung do bạn đọc đóng góp cho Ngành Dược học

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Bạn muốn đóng góp nội dung cho Ngành Dược học, bấm vào đây.

Đóng góp nội dung

Video clip liên quan Ngành Dược học

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Dược học

Full Tuyển sinh
ĐẠI HỌC
Ngành Dược học
 • Trường đại học Trà Vinh - DVT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Dược học 7720201 150   Toán, Vật lí, Hóa học Hóa Toán, Hóa học, Sinh học Hóa          
  Liên thông ĐH Dược học 7720201LT 30   Toán, Vật lí, Hóa học Hóa Toán, Hóa học, Sinh học Hóa          
 • Trường đại học Tân Trào - TQU (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Ngành học

  Mã ngành

  Tổ hợp môn xét tuyển

  Mã tổ hợp môn xét tuyển

  Dược học

  7720201

  1. Toán, Hóa, Sinh;

  2. Toán, Lý, Hóa;

  3. Toán, Hóa, Anh;

  4. Văn, Hóa, Lý.

  1. B00

  2. A00

  3. D07

  4. C05

 • Trường đại học Tây Đô (*) - DTD (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Tên ngành

  Mã ngành

  Tổ hợp môn xét tuyển học bạ và kết quả thi THPT

  Tổ chức thi riêng

  Dược học

  7720201

  Toán – Vật lí – Hóa học (A00)

  Toán – Hóa học – Sinh học (B00)

  Toán – Hóa học – Tiếng Anh (D07)

  Toán – Hóa học – Ngữ văn (C02)

  - Sơ tuyển.

  - Thi các tổ hợp môn:

  + Toán – Vật lí – Hóa học (A00)

  + Toán – Hóa học – Sinh học (B00)

  + Toán – Hóa học – Tiếng Anh (D07)

  + Toán – Hóa học – Ngữ văn (C02)

 • Trường đại học Y Dược Cần Thơ - YCT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Dược học
  Học 5 năm tập trung chính quy
  7720201 100   Toán, Hóa học, Sinh học                
  Dược học (liên thông)
  Học 4 năm liên thông chính quy
  7720201B 20   Toán, Hóa học, Sinh học                
 • Trường đại học nam Cần Thơ(*) DNC (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Dược học 7720201 240 160 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   Toán, Hóa học, Tiếng Anh   Toán, Sinh học, Tiếng Anh    
  Dược học (Liên thông) 7720201-LT 150   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   Toán, Hóa học, Tiếng Anh   Toán, Sinh học, Tiếng Anh    
 • Trường đại học kinh tế - kỹ thuật Bình Dương (*)- DKB (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Dược học 7720201 27 63 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Sinh học   Toán, Hóa học, Sinh học   Toán, Hóa học, Tiếng Anh    
 • Trường đại học Bình Dương - DBD (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Dược học 7720201 140 60 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   Ngữ văn, Hóa học, Sinh học   Toán, Hóa học, Tiếng Anh    
 • Trường đại học Bà rịa Vũng Tàu- DBV (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Tên ngành/ Chuyên ngành

  Mã ngành

  Tổ hợp xét tuyển

  Tổng số tín chỉ

  Thời gian

  đào tạo (năm)

  Dược học

  7720201

  A00: Toán – Lý – Hóa

  A02: Toán – Lý – Sinh

  B00: Toán – Hóa – Sinh

  B08: Toán – Sinh – Anh

  150

  5

 • Trường Trường đại học Hòa Bình - Hà Nội (*) - HBU (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Ngành đào tạo

  Mã ngành

  Chỉ tiêu

  Tổ hợp xét tuyển

  Thời gian

  Dược học

  7720201

  100 

  A00, B00, D07, D08

  5 năm

 • Trường đại học dân lập Đông Đô (*) - DDU (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Ngành tuyển sinh

  Tổ hợp xét tuyển

  Chỉ tiêu

  Dược học

  A00, A02, B00, D07

  150

 • Trường đại học Thành Đô (*)- TDD (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Các ngành tuyển sinh

  Chỉ tiêu

  (dự kiến)

  Tổ hợp

  xét tuyển

  Dược học (Cấp bằng Dược sĩ) 

  300

  A00,A11, B00,D07

 • KHOA Y DƯỢC (ĐHQG Hà Nội) - QHY (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Dược học 7720201 90 10 Toán, Vật lí, Hóa học                
 • Trường đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội (*) - DQK (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Dược học 7720201 125 125 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Sinh học   Toán, Hoá học, Giáo dục công dân   Toán, Hóa học, Sinh học    
 • Trường Đại học DƯỢC Hà Nội - DKH (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Dược học 7720201 750   Toán, Vật lí, Hóa học                
 • Trường đại học Đại Nam - DDN (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Dược học 7720201 150 250 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Hoá học, Giáo dục công dân   Toán, Hóa học, Sinh học   Toán, Hóa học, Tiếng Anh    
 • Học viện y dược học cổ truyền Việt Nam - HYD (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Dược học 7720201 200   Toán, Vật lí, Hóa học                
 • Trường đại học công nghệ TP.HCM (HUTECH)(*) DKC (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Ngành, chuyên ngành

  Mã ngành

  Tổ hợp

  xét tuyển

  Dược học:

  - Sản xuất và phát triển thuốc

  - Dược lâm sàng, Quản lý và cung ứng thuốc

  7720201

  A00 (Toán, Lý, Hóa)

  B00 (Toán, Hóa, Sinh)

  C08 (Văn, Hóa, Sinh)

  D07 (Toán, Hóa, Anh)

 • Trường đại học Y Dược TP.HCM - YDS (Hệ Đại học) ( tin 2021)

  Dược học 

  7720201 

  389 

  31 

  B00 

   

  A00 

   

  Dược học (kết hợp chứng chỉ tiếng  Anh quốc tế) 

  7720201_02 

  140 

   

  B00 

   

  A00 

   
 • Trường đại học Tôn Đức Thắng - DTT (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Tên ngành /chuyên ngành 

  Mã ngành/chuyên  ngành 

  Dược học 

  7720201

 • Trường đại học Công Nghiệp TP.HCM HUI (Hệ Đại học) ( tin 2022)
   

  Tên ngành/ Nhóm ngành

  Mã ngành Đại trà

  Mã ngành Hệ CLC

  Tổ hợp xét tuyển

  18

  Dược học

  7720201

   

  A00, B00, D07, C08

 • Khoa Y (ĐHQG TP.HCM) - QSY (Hệ Đại học) ( tin 2021)
  Dược học 7720201                      
  Dược học Chất lượng cao 7720201_CLC 35 15 Toán, Hóa học, Sinh học                
 • Trường đại học Thành Đông (*) - DDB (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Dược học772020115135Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Lịch sửToán, Hóa học, Sinh họcToán, Sinh học, Địa lí
 • Trường đại học Buôn Ma Thuột (BMU) (*) (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Dược học7720201225125Toán, Vật lí, Hóa họcHóaToán, Hóa học, Sinh họcHóaToán, Hóa học, Tiếng AnhHóa
 • Khoa y - Dược (ĐH Đà Nẵng) DDY (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Dược học (tổ hợp A00)7720201A30Toán, Vật lí, Hóa học
  Dược học (tổ hợp B00)7720201B30Toán, Hóa học, Sinh học
 • Đại học Duy Tân - DDT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Dược học7720201200100Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Khoa học tự nhiên, Ngữ vănToán, Hóa học, Sinh họcToán, Sinh học, Ngữ văn
 • Trường đại học dân lập Lạc Hồng (*) - DLH (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Dược học772020154216Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Hóa họcNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • Trường đại học Y Dược (ĐH Huế) DHY (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Dược học7720201200Toán, Vật lí, Hóa học
 • Trường đại học YERSIN Đà Lạt (*) - DYD (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Dược học77202012030Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Hóa học, Sinh họcToán, Hóa học, Tiếng Anh
 • Trường đại học dân lập Văn Lang - DVL (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Dược học772020121090Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcToán, Hóa học, Tiếng Anh
 • Trường đại học Y Dược (ĐH Thái Nguyên) - DTY (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Dược học7720201200Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Hóa học, Sinh họcToán
  Dược học (liên thông)7720201LT832Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Hóa học, Sinh họcToán
 • Trường đại học Nguyễn Tất Thành (*) NTT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Dược học7720201360540Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcToán, Hóa học, Tiếng Anh
 • Trường đại học Võ Trường Toản(*) - VTT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Dược học
  Có 3 phương thức xét tuyển. Chi tiết xem tại website: www.vttu.edu.vn
  7720201100100Toán, Vật lí, Hóa họcHóaToán, Hóa học, Sinh họcHóaNgữ văn, Toán, Hóa họcHóaToán, Hóa học, Tiếng AnhHóa
 • Trường đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch - TYS (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Dược học
  Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM
  7720201TP40Toán, Hóa học, Sinh học
  Dược học
  Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu ngoài TP.HCM
  7720201TQ40Toán, Hóa học, Sinh học
 • Trường đại học Y Thái Bình - YTB (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Dược học
  Trường dành 15 chỉ tiêu cho tuyển sinh theo nguồn khác (dự bị,cử tuyển, LHS...)
  772020113515Toán, Vật lí, Hóa học
 • Trường đại học Y Hải Phòng - YPB (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Dược học (A)7720201A40Toán, Vật lí, Hóa học
  Dược học (B)7720201B40Toán, Hóa học, Sinh học
  Dược học (D)7720201D40Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 • Trường đại học Y khoa Vinh - YKV (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Dược học7720201100Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh học
 • Trường đại học Kỹ Thuật y- dược Đà Nẵng YDN (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Dược học7720201120Toán, Hóa học, Sinh học

Tìm hiểu NGÀNH NGHỀ

Tìm hiểu và chọn ngành nghề phù hợp

Tìm hiểu các ngành nghề Khoa học hướng nghiệp

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho quá trình hướng nghiệp, tuyển sinh

Trắc nghiệm Hướng nghiệp Thông tin tuyển sinh

Học nghề sau lớp 9

Dành cho hs không còn con đường nào khác ngoài học nghề

Đăng ký Học nghề Học bổ túc