Ngành Quản lý nhà nước

Ngành quản lý nhà nước (Tên Tiếng Anh: State Management) là một ngành học về những thủ tục hành chính nhà nước, nghiên cứu một cách tổng quát nhất về những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, về tư tưởng của Nhà nước trong các hoạt động chính trị – xã hội. Từ đó sinh viên có thể nêu lên những sáng kiến, giải pháp hoặc quan điểm cá nhân tới những vấn đề còn tồn tại trong thủ tục hành chính và các hoạt động kinh tế, chính trị và xã hội của đất nước.

Ngành Quản lý nhà nước

Chương trình đào tạo ngành Quản lý Nhà nước cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý, kiến thức chuyên sâu về quản lý hành chính nhà nước và có khả năng thực hiện được các công việc quản lý hành chính thuộc khu vực công hoặc khu vực tư.

Tốt nghiệp ngành Quản lý nhà nước, sinh viên trở thành những cử nhân quản lý nhà nước đáp ứng các mục tiêu sau:

 • Trung thành với Đảng, nhà nước; nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.
 • Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế cơ quan, tổ chức.
 • Trởthành một công chức chuyên nghiệp, làm việc hiệu quả.
 • Trở thành một đồng nghiệp tận tình, một cộng sự tốt, biết làm việc nhóm, tinh thần đoàn kết, đồng đội, tận tâm.
 • Thành thạo những kiến thức và kỹ năng chuyên môn để giải quyết các công việc.
 • Người lao động sáng tạo và không ngừng đổi mới.
 • Hiểu biết xã hội
 • Tinh thần phục vụ xã hội, phụng sự tổ quốc

Kiến thức cơ bản

Các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị (Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chính trị học, Pháp luật đại cương).

Các kiến thức cơ bản về tâm lý học, xã hội học, nghiên cứu khoa học, kinh tế học phục vụ cho việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành, nâng cao trình độ, học tập ở trình độ cao hơn, nghiên cứu các giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn (Tâm lý học đại cương, Xã hội học đại cương, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Lịch sử văn minh thế giới, Tổ chức sự kiện).

Các kiến thức và kỹ năng về giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng.

Kiến thức đại cương

Kiến thức về khoa học quản lý

Kiến thức về khoa học pháp lý

Kiến thức về khoa học tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Kiến thức cơ sở về một số nghiệp vụ hành chính

Kiến thức chuyên ngành

Kiến thức chuyên ngành quản lý nhân sự trong khu vực công

Kiến chức chuyên ngành thiết kế và phân tích tổ chức bộ máy nhà nước

Kiến thức chuyên ngành hoạch định và phân tích chính sách công

Kiến thức chuyên ngành quản lý về kinh tế, tài chính công

Kiến thức chuyên ngành quản lý xã hội: văn hóa, y tế, giáo dục, tôn giáo, dân tộc,…

Kiến thức nghiệp vụ

Kiến thức về tin học văn phòng

Kiến thức về tiếng anh chuyên ngành

Kiến thức về nghiệp vụ hành chính

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Quản lý nhà nước

Nội dung do bạn đọc đóng góp cho Ngành Quản lý nhà nước

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Video clip liên quan Ngành Quản lý nhà nước

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Quản lý nhà nước

Full Tuyển sinh
ĐẠI HỌC
Ngành Quản lý nhà nước
 • Trường đại học Trà Vinh - DVT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Quản lý nhà nước 7310205 50 50 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Địa lí Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn  
 • Trường đại học Quy Nhơn - DQN (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Quản lý nhà nước 7310205 180 20 Toán, Vật lí, Hóa học   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh    
 • Trường đại học Thủ Dầu Một - TDM (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Quản lý nhà nước 7310205 130 70 Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
 • Trường đại học Kinh Bắc - UKB (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Kế toán 

  7340301 

  88 

  132 

  A00 

   

  D01 

   

  A01 

   

  C04

   

  Quản lý Nhà nước 

  7310205 

  20 

  30 

  A00 

   

  A01 

   

  D01 

   

  C00

   
 • Trường đại học nội vụ Hà Nội - DNV (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Quản lý nhà nước
  Học tại Trụ sở Hà Nội
  7310205 190 10 Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Vật lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
  Chuyên ngành Quản lý nhà nước về kinh tế
  Học tại Trụ sở Hà Nội
  7310205-01 35 5 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh        
  Chuyên ngành Quản lí tài chính công
  Học tại Trụ sở Hà Nội
  7310205-02 27 3 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh        
  Chuyên ngành Quản lý nhà nướcvề nông nghiệp và phát triển nông thôn
  Học tại Trụ sở Hà Nội
  7310205-03 15 5 Toán, Vật lí, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
  Quản lý nhà nước
  Học tại Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh
  7310205HCM 145 25 Toán, Vật lí, Hóa học   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh    
  Quản lý nhà nước
  Học tại Phân hiệu Quảng Nam
  7310205QN 52 8 Toán, Vật lí, Hóa học   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
 • Trường đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội (*) - DQK (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Quản lý nhà nước 7310205 125 125 Toán, Hóa học, Sinh học   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Lịch sử   Toán, Lịch sử, Tiếng Anh    
 • Trường đại học công nghệ và quản lý Hữu Nghị(*) - DCQ (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Ngành học

  Mã ngành

  Chỉ tiêu (dự kiến)

  Xét theo KQ thi THPT

  Chỉ tiêu (dự kiến)

  Xét theo phương thức khác

  Quản lý nhà nước

  7310205

  36

  84

 • Học viện chính sách và phát triển - HCP (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Quản lý nhà nước 7310205 50   Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Ngữ văn, Toán, Hóa học Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán  
 • Học viện THANH THIẾU NIÊN - HTN (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Quản lý nhà nước 7310205 50 50 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
 • Trường đại học Thành Đông (*) - DDB (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Quản lý nhà nước73102051090Toán, Vật lí, Hóa họcNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Lịch sửNgữ văn, Toán, Địa lí
 • Trường đại học Kinh Tế (ĐH Đà Nẵng) DDQ (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Quản lý nhà nước73102056515Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
 • Trường đại học khoa học(ĐH Huế) DHT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Quản lý nhà nước73102055510Toán, Vật lí, Hóa họcNgữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dânNgữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
 • Trường đại học văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa - DVD (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Quản lý nhà nước73102053377Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ vănNgữ vănNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ vănNgữ văn, Toán, Khoa học xã hộiNgữ vănNgữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng Anh
 • Trường đại học Vinh - TDV (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Quản lý nhà nước73102053010Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh