Thông tin tuyển sinh (Công nghệ) kỹ thuật máy tính

Danh sách liệt kê tuyển sinh theo ngành. Nếu muốn có thông tin chi tiết hơn, chọn thêm tại mục "bậc học" và "tỉnh thành" rồi bấm tìm kiếm

Danh sách các trường tuyển sinh ngành (Công nghệ) kỹ thuật máy tính

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh,Yên Bái -

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

4

Công nghệ Kỹ thuật máy tính

7480108D

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Nghệ An -

TT

Ngành đào tạo

ngành

5

Công nghệ kỹ thuật máy tính

7480108

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh -

Ngành học

Mã ngành đào tạo

Tổ hợp môn xét tuyển

 

Chỉ tiêu (dự kiến)

Kỹ thuật Máy tính (2+2)

7480106_SB

A00; A01

Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNY Binghamton (USA)

10

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh -

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu 2023 ( Dự kiến )

Tổ hợp môn xét tuyển

7480106

Kỹ thuật Máy tính

125

A00 , A01

7480106_IOT

Kỹ thuật Máy tính ( chuyên ngành hệ thống nhúng và lo T )

40

A00 , A01

7480106_TKVM

Kỹ thuật Máy tính ( chuyên ngành Thiết kế vi mạch )

80

A00 , A01

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh -

MÃ NGÀNH

NGÀNH/NHÓM NGÀNH

a

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

107

Kỹ thuật Máy tính | 100 SV

Chương trình tiêu chuẩn

A00, A01

207

Kỹ thuật Máy tính | 55 SV

Chương trình tiên tiến, dạy bằng tiếng Anh

A00, A01

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội -

Mã ngành

Tên ngành

PHOM

Tin học và Kỹ thuật máy tính

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội -

STT

tuyển sinh

Ngành

5

CN2

Kỹ thuật máy tính

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thái Nguyên -
STT Ngành Mã ngành Khối tuyển
6

Kỹ thuật máy tính

( 04 chuyên ngành : Công nghệ dữ liệu và trí tuệ nhân tạo ; Công nghệ phần mềm ; Hệ thống nhúng và IoT ; Tin học công nghiệp )

7480106 A00 ; A01 ; D01 ; D07

STT

Mã ngành

Tên ngành đào tạo Chương trình đào tạo

12

7480108

Công nghệ kỹ thuật máy tính

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội,Nam Định -

TT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp xét tuyển

11

7480108

Công nghệ kỹ thuật máy tính

– Chuyên ngành Công nghệ nhúng và lập trình di động

– Chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo và điều khiển thông minh

A00; A01; C01 và D01

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội -
TT Mã ngành Ngành/Chương trình đào tạo Tổng Chỉ tiêu (7.500) Tổ hợp xét tuyển PT1 PT2 PT3 PT4 PT5 PT6
23 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính 140 A00, A01 X X X X   X
TT Mã trường Tên ngành - Chuyên ngành Mã ĐKXT Tổ hợp xét tuyển Mã tổ hợp xét tuyển
2 DDV Khoa học và Kỹ thuật Máy tính 7480204 1. Toán + Vật lí + Hoá học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Ngữ Văn + Toán + Tiếng Anh
4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh
1. A00
2. A01
3. D01
4. D90
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đà Nẵng -
TT Mã trường Tên ngành - Chuyên ngành Mã ĐKXT Chỉ tiêu
dự kiến
4 DDK Kỹ thuật máy tính 7480106 36
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đà Nẵng -
STT Ngành Mã ngành   Ngành đào tạo tại Phân hiệu Đăk Lăk
16 Kỹ thuật máy tính 7480106   7480106DL
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội -
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Thực phẩm BF-E12 30   Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán      
CNTT: Kỹ thuật Máy tính IT2 180   Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán          
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh,Quảng Ngãi - tin 2022
 

Tên ngành/ Nhóm ngành

Mã ngành Đại trà

Mã ngành Hệ CLC

Tổ hợp xét tuyển

4

Công nghệ kỹ thuật máy tính

7480108

7480108C

A00, A01, C01, D90

16