Thông tin tuyển sinh ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Trà Vinh - tin 2019
Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 30 30 Toán, Vật lí, Hóa học Hóa Toán, Hóa học, Sinh học Hóa          
Liên thông ĐH Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601LT 15   Toán, Vật lí, Hóa học Hóa Toán, Hóa học, Sinh học Hóa          
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Vĩnh Long - tin 2019
Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 52 78 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   Toán, Sinh học, Ngữ văn   Toán, Hóa học, Tiếng Anh    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Cần Thơ - tin 2019
Kỹ thuật xét nghiệm y học
Học 4 năm tập trung chính quy
7720601 80   Toán, Hóa học, Sinh học                
Kỹ thuật Xét nghiệm y học (liên thông)
Học 3 năm liên thông Vừa làm vừa học
7720601B 0 30                  
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Cần Thơ - tin 2019
Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 60 140 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   Toán, Hóa học, Tiếng Anh   Toán, Sinh học, Tiếng Anh    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội,Thanh Hóa - tin 2019
Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 80   Toán, Hóa học, Sinh học                
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 70 30 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Sinh học   Toán, Hóa học, Sinh học        
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 45 5 Toán, Hóa học, Sinh học                
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2022

Ngành, chuyên ngành

Mã ngành

Tổ hợp

xét tuyển

Kỹ thuật xét nghiệm y học

7720601

A00 (Toán, Lý, Hóa)

B00 (Toán, Hóa, Sinh)

C08 (Văn, Hóa, Sinh)

D07 (Toán, Hóa, Anh)

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2021

Kỹ thuật xét nghiệm y học 

7720601 

154 

11 

B00 

     
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đồng Nai - tin 2019
Kỹ thuật xét nghiệm y học77206014010Toán, Hóa học, Địa líToán, Khoa học tự nhiên, Ngữ vănToán, Hóa học, Sinh họcToán, Sinh học, Giáo dục công dân
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hải Dương - tin 2019
Kỹ thuật xét nghiệm y học
Xét nghiệm y học
7720601140Toán, Hóa học, Sinh học
Liên thông Kỹ thuật xét nghiệm y học
Dành cho Cao đẳng liên thông Đại học
7720601LT50Toán, Hóa học, Sinh học
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thừa Thiên - Huế - tin 2019
Kỹ thuật xét nghiệm y học7720601140Toán, Hóa học, Sinh học
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Quảng Nam - tin 2019
Kỹ thuật xét nghiệm y học77206013020Toán, Hóa học, Sinh họcToán, Sinh học, Tiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Kỹ thuật xét nghiệm y học772060114060Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcToán, Hóa học, Tiếng AnhToán, Sinh học, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thái Nguyên - tin 2019
Kỹ thuật xét nghiệm y học772060150Toán, Hóa học, Sinh họcToán
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Kỹ thuật xét nghiệm y học77206014060Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcToán, Hóa học, Tiếng AnhToán, Sinh học, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Kỹ thuật xét nghiệm y học
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM
7720601TP25Toán, Hóa học, Sinh học
Kỹ thuật xét nghiệm y học
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu ngoài TP.HCM
7720601TQ25Toán, Hóa học, Sinh học
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đắk Lắk - tin 2019
Kỹ thuật xét nghiệm y học772060150Toán, Hóa học, Sinh học
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hải Phòng - tin 2019
Kỹ thuật xét nghiệm y học772060180Toán, Hóa học, Sinh học
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Nghệ An - tin 2019
Kỹ thuật xét nghiệm y học772060150Toán, Hóa học, Sinh học
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đà Nẵng - tin 2019
Kỹ thuật xét nghiệm y học772060150Toán, Hóa học, Sinh học
21