Ngành Điều dưỡng

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1- Mục tiêu chung

Đào tạo Cử nhân Điều dưỡng có y đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề theo tiêu chuẩn năng lực nghề điều dưỡng ở trình độ đại học, có sức khoẻ; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

1.2- Mục tiêu cụ thể

Về thái độ:

 • Người điều dưỡng thực hành nghề nghiệp theo luật pháp, chính sách của nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

 • Trung thực, khách quan, thận trọng, ý thức làm việc hiệu quả trong thực hành nghề nghiệp, chân thành hợp tác với đồng nghiệp.

 • Tôn trọng quyền của người bệnh.

 • Có ý thức phát triển nghề nghiệp, học tập liên tục và suốt đời.

 

Về kiến thức

Người điều dưỡng có kiến thức vững vàng về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học chuyên ngành về khối ngành khoa học sức khoẻ và ngành điều dưỡng; các nguyên tắc thực hành điều dưỡng, chăm sóc; lấy bệnh nhân và gia đình làm trung tâm; có kiến thức vững vàng về sự tác động qua lại giữa môi trường và sức khỏe con người; các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Về kỹ năng

Người điều dưỡng có những kỹ năng thực hành nghề nghiệp cần thiết:

 • Hành nghề theo pháp luật nhà nước và đạo đức nghề nghiệp.

 • Thực hiện đầy đủ và thành thạo, lập kế hoạch thực hiện và tổ chức thực hiện quy trình điều dưỡng khi chăm sóc người bệnh.

 • Thực hành đảm bảo sự an toàn, đảm bảo chất lượng chăm sóc toàn diện ổn định và liên tục. Cung cấp môi trường chăm sóc an toàn và quản lý nguy cơ.

 • Sử dụng thuốc hợp lý, an toàn.

 • Thực hành chăm sóc phù hợp với văn hóa người bệnh. Có đủ khả năng cung cấp và hợp tác trong chăm sóc, thông tin giao tiếp với người bệnh, đồng nghiệp và cộng đồng. Thực hiện các mối quan hệ hợp tác với nhóm chăm sóc sức khỏe.

 • Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng.

 • Tham gia phòng bệnh và phát hiện sớm các dịch bệnh tại địa phương, đề xuất các biện pháp phối hợp để phòng chống dịch.

 • Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của thầy thuốc, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, phối hợp với thầy thuốc để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh.

 • Áp dụng Y học cổ truyền trong công tác chăm sóc và phòng bệnh.

 • Tham gia công tác quản lý ngành, thực hành nghiên cứu khoa học điều dưỡng, tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng, nhân viên y tế.

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Điều dưỡng
<< Các ngành nghề khác

Nội dung do bạn đọc đóng góp cho Ngành Điều dưỡng

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Bạn muốn đóng góp nội dung cho Ngành Điều dưỡng, bấm vào đây.

Đóng góp nội dung

Video clip liên quan Ngành Điều dưỡng

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Điều dưỡng

Full Tuyển sinh
ĐẠI HỌC
Ngành Điều dưỡng
 • Trường đại học Trà Vinh - DVT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Điều dưỡng 7720301 60 60 Toán, Hóa học, Sinh học Sinh học Toán, Sinh học, Tiếng Anh Sinh học          
  Liên thông ĐH Điều dưỡng 7720301LT 25   Toán, Hóa học, Sinh học Sinh học Toán, Sinh học, Tiếng Anh Sinh học          
 • Trường đại học Tân Trào - TQU (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Ngành học

  Mã ngành

  Tổ hợp môn xét tuyển

  Mã tổ hợp môn xét tuyển

  Điều dưỡng

  7720301

  1. Toán, Hóa, Sinh;

  2. Toán, Văn, Sinh;

  3. Toán, Hóa, Anh;

  4. Văn, Hóa, Sinh;

  1. B00

  2. B03

  3. D07

  4. C08

 • Trường đại học dân lập Cửu Long (*) DCL (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Điều dưỡng
  Điều dưỡng đa khoa; Điều dưỡng hộ sinh; Điều dưỡng Nha khoa; Điều dưỡng Gây mê hồi sức
  7720301 60 90 Toán, Vật lí, Sinh học   Toán, Hóa học, Sinh học   Toán, Sinh học, Ngữ văn   Toán, Sinh học, Tiếng Anh    
 • Trường đại học Đông Á(*) DAD (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Ngành học

  Mã ngành

  Điều dưỡng

  7720301

  Hộ sinh

  (Điều dưỡng Sản phụ)

  7720301

 • Trường đại học Tây Đô (*) - DTD (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Tên ngành

  Mã ngành

  Tổ hợp môn xét tuyển học bạ và kết quả thi THPT

  Tổ chức thi riêng

  Điều dưỡng

  7720301

  Toán – Vật lí – Sinh học (A02)

  Toán – Hóa học – Sinh học (B00)

  Toán – Sinh học – Tiếng Anh (D08)

  Toán – Sinh học – Ngữ văn (B03)

  - Sơ tuyển

  - Thi các tổ hợp môn:

  + Toán – Vật lí – Hóa học (A00)

  + Toán – Hóa học – Sinh học (B00)

  + Toán – Hóa học – Tiếng Anh (D07)

  + Toán – Hóa học – Ngữ văn (C02)

 • Trường đại học Y Dược Cần Thơ - YCT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Điều dưỡng
  Học 4 năm tập trung chính quy
  7720301 60   Toán, Hóa học, Sinh học                
  Điều dưỡng (liên thông)
  Bao gồm Điều dưỡng đa khoa và Điều dưỡng phụ sản, học 3 năm liên thông Vừa làm vừa học
  7720301B 0 260                  
 • Trường đại học công nghệ Đông Á(*) - DDA (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Tên ngành đào tạo

  Mã ngành

  Chỉ tiêu

  (Dự kiến)

  Tổ hợp môn xét tuyển

  Điều dưỡng

  7720301

  250

  A00: Toán, Vật lý, Hóa học

  A02: Toán, Vật lý, Sinh học

  B00: Toán, Hoá học, Sinh học

  D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

  B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

  B03: Toán, Sinh học, Ngữ văn

 • Trường đại học Bà rịa Vũng Tàu- DBV (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Tên ngành/ Chuyên ngành

  Mã ngành

  Tổ hợp xét tuyển

  Tổng số tín chỉ

  Thời gian

  đào tạo (năm)

  Điều dưỡng

  7720301

  A02: Toán – Lý – Sinh

  B00: Toán – Hóa – Sinh

  B03: Toán – Sinh – Văn

  C08: Văn – Hóa – Sinh

  130

  4

 • Trường Trường đại học Hòa Bình - Hà Nội (*) - HBU (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Ngành đào tạo

  Mã ngành

  Chỉ tiêu

  Tổ hợp xét tuyển

  Thời gian

  Điều dưỡng

  7720301

  75   

  A00, B00, D07, D08

  4 năm

 • Trường đại học dân lập Đông Đô (*) - DDU (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Ngành tuyển sinh

  Tổ hợp xét tuyển

  Chỉ tiêu

  Điều dưỡng[2]

  A00, A01, B00, B08

  100

 • Trường đại học Y Hà Nội - YHB (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Điều dưỡng 7720301 140   Toán, Hóa học, Sinh học                
 • Trường đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội (*) - DQK (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Điều dưỡng 7720301 125 125 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Sinh học   Toán, Hoá học, Giáo dục công dân   Toán, Hóa học, Sinh học    
 • Trường đại học Thăng Long (*) - DTL (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Mã ngành 

  Ngành đào tạo 

  Tổ hợp xét tuyển 

  Theo kết quả thi THPT 

  Môn hệ số 2

  7720301 

  Điều dưỡng 

  B00

   
 • Trường đại học Đại Nam - DDN (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Điều dưỡng 7720301 40 60 Toán, Hóa học, Sinh học   Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân   Toán, Hóa học, Tiếng Anh   Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh    
 • Trường đại học Văn Hiến (*) - VHU (Hệ Đại học) ( tin 2021)

  Tên ngành/chuyên ngành

  Mã ngành

  Tổ hợp môn xét tuyển

   

  Điều dưỡng

  - Điều dưỡng đa khoa,

  - Điều dưỡng Sản – Nhi

  7720301

  A00: Toán, Lý, Hóa

  B00: Tóan, Hóa, Sinh

  C08: Văn, Hóa, Sinh

  D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

   
 • Trường đại học công nghệ TP.HCM (HUTECH)(*) DKC (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Ngành, chuyên ngành

  Mã ngành

  Tổ hợp

  xét tuyển

  Điều dưỡng

  7720301

  A00 (Toán, Lý, Hóa)

  B00 (Toán, Hóa, Sinh)

  C08 (Văn, Hóa, Sinh)

  D07 (Toán, Hóa, Anh)

 • Trường đại học Y Dược TP.HCM - YDS (Hệ Đại học) ( tin 2021)

  Điều dưỡng 

  7720301 

  131 

  14 

  B00 

       

  Điều dưỡng (kết hợp chứng chỉ tiếng  Anh quốc tế) 

  7720301_04 

  50 

   

  B00 

       

  Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê  hồi sức 

  7720301_03 

  112 

  08 

  B00 

       
 • Trường đại học Thành Đông (*) - DDB (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Điều dưỡng77203011090Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Lịch sửToán, Hóa học, Sinh họcToán, Sinh học, Địa lí
 • Trường đại học công nghệ Đồng Nai - DCD (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Điều dưỡng77203014010Toán, Hóa học, Địa líToán, Hóa học, Sinh họcToán, Sinh học, Giáo dục công dânNgữ văn, Hóa học, Sinh học
 • Khoa y - Dược (ĐH Đà Nẵng) DDY (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Điều dưỡng772030150Toán, Hóa học, Sinh học
 • Đại học Duy Tân - DDT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Điều dưỡng772030112080Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Khoa học tự nhiên, Ngữ vănToán, Hóa học, Sinh họcToán, Sinh học, Ngữ văn
 • Trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương - DKY (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Điều dưỡng
  Điều dưỡng(Đa khoa, Nha khoa, Gây mê hồi sức, Sản phụ khoa)
  7720301280Toán, Hóa học, Sinh học
  Liên thông Điều dưỡng
  Dành cho Cao đẳng liên thông Đại học
  7720301LT80Toán, Hóa học, Sinh học
 • Trường đại học Y Dược (ĐH Huế) DHY (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Điều dưỡng7720301250Toán, Hóa học, Sinh học
 • Trường đại học Phan Châu Trinh (*)DPC (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Điều dưỡng77203016040Toán, Hóa học, Sinh họcToán, Sinh học, Tiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
 • Trường đại học quốc tế Miền Đông (*) - EIU (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Điều dưỡng7720301100100Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • Trường đại học YERSIN Đà Lạt (*) - DYD (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Điều dưỡng772030168102Toán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Sinh học, Tiếng Anh
 • Trường đại học dân lập Văn Lang - DVL (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Điều dưỡng7720301280120Toán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Hóa học, Sinh họcToán, Hóa học, Tiếng AnhToán, Sinh học, Tiếng Anh
 • Trường đại học Y Dược (ĐH Thái Nguyên) - DTY (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Điều dưỡng7720301200Toán, Hóa học, Sinh họcToán
 • Trường đại học Nguyễn Tất Thành (*) NTT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Điều dưỡng7720301112168Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcToán, Hóa học, Tiếng Anh
 • Trường đại học Vinh - TDV (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Điều dưỡng772030110030Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcToán, Hóa học, Tiếng AnhNgữ văn, Sinh học, Tiếng Anh
 • trường Đại học điều dưỡng Nam Định - YDD (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Điều dưỡng7720301490Toán, Hóa học, Sinh họcSinh họcToán, Hóa học, Tiếng AnhHóaToán, Sinh học, Tiếng AnhSinh học
 • Trường đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch - TYS (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Điều dưỡng
  Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM
  7720301TP75Toán, Hóa học, Sinh học
  Điều dưỡng
  Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu ngoài TP.HCM
  7720301TQ75Toán, Hóa học, Sinh học
 • Trường đại học Tây Nguyên - TTN (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Điều dưỡng772030160Toán, Hóa học, Sinh học
 • Trường đại học Y Thái Bình - YTB (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Điều dưỡng
  Trường dành 12 chỉ tiêu cho tuyển sinh theo nguồn khác (dự bị,cử tuyển, LHS...)
  772030110812Toán, Hóa học, Sinh học
 • Trường đại học Y Hải Phòng - YPB (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Điều dưỡng (B)7720301B100Toán, Hóa học, Sinh học
  Điều dưỡng (B8)7720301B850Toán, Sinh học, Tiếng Anh
 • Trường đại học Y khoa Vinh - YKV (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Điều dưỡng7720301250Toán, Hóa học, Sinh học
 • Trường đại học Kỹ Thuật y- dược Đà Nẵng YDN (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Điều dưỡng đakhoa7720301A180Toán, Hóa học, Sinh học
  Điều dưỡng nha khoa7720301B50Toán, Hóa học, Sinh học
  Điều dưỡng gây mê hồi sức7720301C50Toán, Hóa học, Sinh học
  Điều dưỡng phụ sản
  Chuyên ngành Điều dưỡng phụ sản chỉ tuyển thí sinh nữ
  7720301D30Toán, Hóa học, Sinh học
 • Trường - Trường Trung cấp Đông Dương (Hệ Trung cấp) ( tin 2020)
  Điều dưỡng 5720301  

Tìm hiểu NGÀNH NGHỀ

Tìm hiểu và chọn ngành nghề phù hợp

Tìm hiểu các ngành nghề Khoa học hướng nghiệp

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho quá trình hướng nghiệp, tuyển sinh

Trắc nghiệm Hướng nghiệp Thông tin tuyển sinh

Học nghề sau lớp 9

Dành cho hs không còn con đường nào khác ngoài học nghề

Đăng ký Học nghề Học bổ túc