Ngành Điều dưỡng

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1- Mục tiêu chung

Đào tạo Cử nhân Điều dưỡng có y đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề theo tiêu chuẩn năng lực nghề điều dưỡng ở trình độ đại học, có sức khoẻ; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

1.2- Mục tiêu cụ thể

Về thái độ:

 • Người điều dưỡng thực hành nghề nghiệp theo luật pháp, chính sách của nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

 • Trung thực, khách quan, thận trọng, ý thức làm việc hiệu quả trong thực hành nghề nghiệp, chân thành hợp tác với đồng nghiệp.

 • Tôn trọng quyền của người bệnh.

 • Có ý thức phát triển nghề nghiệp, học tập liên tục và suốt đời.

 

Về kiến thức

Người điều dưỡng có kiến thức vững vàng về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học chuyên ngành về khối ngành khoa học sức khoẻ và ngành điều dưỡng; các nguyên tắc thực hành điều dưỡng, chăm sóc; lấy bệnh nhân và gia đình làm trung tâm; có kiến thức vững vàng về sự tác động qua lại giữa môi trường và sức khỏe con người; các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Về kỹ năng

Người điều dưỡng có những kỹ năng thực hành nghề nghiệp cần thiết:

 • Hành nghề theo pháp luật nhà nước và đạo đức nghề nghiệp.

 • Thực hiện đầy đủ và thành thạo, lập kế hoạch thực hiện và tổ chức thực hiện quy trình điều dưỡng khi chăm sóc người bệnh.

 • Thực hành đảm bảo sự an toàn, đảm bảo chất lượng chăm sóc toàn diện ổn định và liên tục. Cung cấp môi trường chăm sóc an toàn và quản lý nguy cơ.

 • Sử dụng thuốc hợp lý, an toàn.

 • Thực hành chăm sóc phù hợp với văn hóa người bệnh. Có đủ khả năng cung cấp và hợp tác trong chăm sóc, thông tin giao tiếp với người bệnh, đồng nghiệp và cộng đồng. Thực hiện các mối quan hệ hợp tác với nhóm chăm sóc sức khỏe.

 • Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng.

 • Tham gia phòng bệnh và phát hiện sớm các dịch bệnh tại địa phương, đề xuất các biện pháp phối hợp để phòng chống dịch.

 • Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của thầy thuốc, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, phối hợp với thầy thuốc để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh.

 • Áp dụng Y học cổ truyền trong công tác chăm sóc và phòng bệnh.

 • Tham gia công tác quản lý ngành, thực hành nghiên cứu khoa học điều dưỡng, tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng, nhân viên y tế.

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Điều dưỡng

Video clip liên quan Ngành Điều dưỡng

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Điều dưỡng

Khoa Y (ĐHQG TP.HCM) - QSY (Hệ Đại học) ( tin 2024)

Ngành đào tạo

Điều dưỡng

Trường đại học Trà Vinh - DVT (Hệ Đại học) ( tin 2023)

T

T

Mã ngành/ nhóm

ngành xét tuyển

Tên ngành/nhóm ngành xét tuyển

31

7720301

Điều dưỡng (**)

Trường đại học Y Hải Phòng - YPB (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Ngành Mã ngành Tổ hợp môn Mã tổ hợp Chi tiêu
9 Điều dưỡng 7720301 Toán , Hóa , Sinh B00 200
Trường đại học Y khoa Vinh - YKV (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Tên ngành xét tuyển

Mã ngành xét tuyển

Chỉ tiêu (dự kiến)

 

4

Điều dưỡng

7720301

250

 

Trường đại học Y Dược TP.HCM - YDS (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Stt

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ

hợp môn

Tổ

hợp môn

16.

7720301

Điều dưỡng

100

B00

A00

17.

7720301_04

Điều dưỡng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

100

B00

A00

18.

7720301

Điều dưỡng

301

   

19.

7720301

Điều dưỡng

500

   

20.

7720301_03

Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức

100

B00

A00

21.

7720301_05

Điều dưỡng chuyên ngành Gây

mê hồi sức (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

100

B00

A00

22.

7720301_03

Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức

301

   

23.

7720301_03

Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức

500

   
trường Đại học điều dưỡng Nam Định - YDD (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Mã ngành Tên ngành
7720301 Điều dưỡng
Trường đại học Tây Nguyên - TTN (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Mã ngành Ngành đào tạo Tổ hợp xét tuyển
2 7720301 Điều dưỡng B00
Trường đại học Tân Trào - TQU (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Mã ngành Tên ngành
5 7720301 Điều dưỡng
Trường Đại học HÙNG VƯƠNG - THV (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Mã ngành Tên ngành
7720301 Điều dưỡng
Trường đại học Vinh - TDV (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Mã ngành Tên ngành
38 7720301 Điều dưỡng
KHOA Y DƯỢC (ĐHQG Hà Nội) - QHY (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Mã ngành xét tuyển

 

Tên ngành xét tuyển

6

 

 

7720301

 

 

Điều dưỡng

Trường đại học Nguyễn Tất Thành (*) NTT (Hệ Đại học) ( tin 2023)
 

 

Tên trường, Ngành học

 

Mã Ngành

4

Điều dưỡng

7720301

Trường đại học quốc tế Miền Đông (*) - EIU (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu (dự kiến)

9

7720301

Điều dưỡng

200

Trường đại học Trưng Vương (*) - DVP (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Mã ngành

Ngành

Khối xét tuyển

6

7720301

Điều dưỡng

A00, B00, A02

Trường đại học dân lập Văn Lang - DVL (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Mã ngành

Tên ngành đăng ký xét tuyến

Mã tổ hợp

7720301

Điều dưỡng

BOO , C08 , D07 , D08

Trường đại học Y Dược (ĐH Thái Nguyên) - DTY (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Tên ngành Mã ngành
4 Điều dưỡng 7720301
Trường đại học Phan Châu Trinh (*)DPC (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển
3 Điều dưỡng 7720301 A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Hóa, Sinh
D07: Toán, Hóa, Anh
D08: Toán, Sinh, Anh
Trường đại học nam Cần Thơ(*) DNC (Hệ Đại học) ( tin 2023)

01. Y khoa (Bác sĩ đa khoa)

04. Điều dưỡng (dự kiến)

Trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương - DKY (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Mã ngành

Ngành học

7720301

Điều dưỡng ( Điều dưỡng đa khoa , Điều dưỡng Nha khoa , Điều dưỡng

Sản phụ khoa , Điều dưỡng Gây mê hồi sức )

Trường đại học công nghệ TP.HCM (HUTECH)(*) DKC (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

Ngành

Mã ngành

54

Điều dưỡng

7720301

Khoa y - Dược (ĐH Đà Nẵng) DDY (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Mã trường Tên ngành - Chuyên ngành Mã ĐKXT Chỉ tiêu
dự kiến
Tổ hợp xét tuyển Mã tổ hợp xét tuyển
1 DDY Điều dưỡng 7720301 20 1. Toán + Hóa học + Sinh học
2. Toán + Sinh học + Tiếng Anh
1. B00
2. B08
Trường đại học công nghệ Đông Á(*) - DDA (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Tên ngành đào tạo Mã ngành Chỉ tiêu (Dự kiến) 4500
12 Điều dưỡng 7720301 ………
Trường đại học công nghệ Đồng Nai - DCD (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Tên ngành Mã ngành
7 Điều dưỡng 7720301
Trường đại học Đông Á(*) DAD (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Ngành Mã ngành   Ngành đào tạo tại Phân hiệu Đăk Lăk
34 Điều dưỡng 7720301   7720301DL
Trường đại học Y Dược (ĐH Huế) DHY (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Y khoa7720101420Toán, Hóa học, Sinh học
Điều dưỡng7720301250Toán, Hóa học, Sinh học
Trường đại học dân lập Đông Đô (*) - DDU (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Ngành tuyển sinh

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Điều dưỡng[2]

A00, A01, B00, B08

100

Đại học Duy Tân - DDT (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Ngôn ngữ Anh7220201180120Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhNgữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
Điều dưỡng772030112080Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Khoa học tự nhiên, Ngữ vănToán, Hóa học, Sinh họcToán, Sinh học, Ngữ văn
Trường đại học dân lập Cửu Long (*) DCL (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam
Ngữ văn học; Báo chí truyền thông; Quản lý văn hóa; Quản trị văn phòng
7220101 24 36 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh   Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh    
Điều dưỡng
Điều dưỡng đa khoa; Điều dưỡng hộ sinh; Điều dưỡng Nha khoa; Điều dưỡng Gây mê hồi sức
7720301 60 90 Toán, Vật lí, Sinh học   Toán, Hóa học, Sinh học   Toán, Sinh học, Ngữ văn   Toán, Sinh học, Tiếng Anh    
Trường đại học Y Hà Nội - YHB (Hệ Đại học) ( tin 2023)

 

 

Mã ngành

 

Tên ngành xét tuyển

Mã phương thức xét tuyển

 

Phương thức xét tuyển (*)

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ hợp môn xét tuyển

 

7720301

Điều dưỡng chương trình tiên tiến

 

301; 100

Xét tuyển thẳng; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

 

90

 

B00

 

 

7720301_AP

Điều dưỡng chương trình tiên

tiến

 

 

100

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ Anh

 

 

40

 

 

B00

 

7720301YHT

Điều dưỡng Phân hiệu Thanh Hóa

 

301; 100

Xét tuyển thẳng; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

 

80

 

B00

Trường đại học Tây Đô (*) - DTD (Hệ Đại học) ( tin 2022)

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển học bạ và kết quả thi THPT

Tổ chức thi riêng

Điều dưỡng

7720301

Toán – Vật lí – Sinh học (A02)

Toán – Hóa học – Sinh học (B00)

Toán – Sinh học – Tiếng Anh (D08)

Toán – Sinh học – Ngữ văn (B03)

- Sơ tuyển

- Thi các tổ hợp môn:

+ Toán – Vật lí – Hóa học (A00)

+ Toán – Hóa học – Sinh học (B00)

+ Toán – Hóa học – Tiếng Anh (D07)

+ Toán – Hóa học – Ngữ văn (C02)

Trường đại học Y Dược Cần Thơ - YCT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Điều dưỡng
Học 4 năm tập trung chính quy
7720301 60   Toán, Hóa học, Sinh học                
Điều dưỡng (liên thông)
Bao gồm Điều dưỡng đa khoa và Điều dưỡng phụ sản, học 3 năm liên thông Vừa làm vừa học
7720301B 0 260                  
Trường đại học Bà rịa Vũng Tàu- DBV (Hệ Đại học) ( tin 2022)

Tên ngành/ Chuyên ngành

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Tổng số tín chỉ

Thời gian

đào tạo (năm)

Điều dưỡng

7720301

A02: Toán – Lý – Sinh

B00: Toán – Hóa – Sinh

B03: Toán – Sinh – Văn

C08: Văn – Hóa – Sinh

130

4

Trường Trường đại học Hòa Bình - Hà Nội (*) - HBU (Hệ Đại học) ( tin 2022)

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

Thời gian

Điều dưỡng

7720301

75   

A00, B00, D07, D08

4 năm

Trường đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội (*) - DQK (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Điều dưỡng 7720301 125 125 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Sinh học   Toán, Hoá học, Giáo dục công dân   Toán, Hóa học, Sinh học    
Trường đại học Thăng Long (*) - DTL (Hệ Đại học) ( tin 2022)

Mã ngành 

Ngành đào tạo 

Tổ hợp xét tuyển 

Theo kết quả thi THPT 

Môn hệ số 2

7720301 

Điều dưỡng 

B00

 
Trường đại học Đại Nam - DDN (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Điều dưỡng 7720301 40 60 Toán, Hóa học, Sinh học   Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân   Toán, Hóa học, Tiếng Anh   Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh    
Trường đại học Văn Hiến (*) - VHU (Hệ Đại học) ( tin 2021)

Tên ngành/chuyên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

 

Điều dưỡng

- Điều dưỡng đa khoa,

- Điều dưỡng Sản – Nhi

7720301

A00: Toán, Lý, Hóa

B00: Tóan, Hóa, Sinh

C08: Văn, Hóa, Sinh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

 
Trường đại học Thành Đông (*) - DDB (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Điều dưỡng77203011090Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Lịch sửToán, Hóa học, Sinh họcToán, Sinh học, Địa lí
Trường đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch - TYS (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Điều dưỡng
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM
7720301TP75Toán, Hóa học, Sinh học
Điều dưỡng
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu ngoài TP.HCM
7720301TQ75Toán, Hóa học, Sinh học
Trường đại học Y Thái Bình - YTB (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Điều dưỡng
Trường dành 12 chỉ tiêu cho tuyển sinh theo nguồn khác (dự bị,cử tuyển, LHS...)
772030110812Toán, Hóa học, Sinh học
Trường đại học Kỹ Thuật y- dược Đà Nẵng YDN (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Điều dưỡng đakhoa7720301A180Toán, Hóa học, Sinh học
Điều dưỡng nha khoa7720301B50Toán, Hóa học, Sinh học
Điều dưỡng gây mê hồi sức7720301C50Toán, Hóa học, Sinh học
Điều dưỡng phụ sản
Chuyên ngành Điều dưỡng phụ sản chỉ tuyển thí sinh nữ
7720301D30Toán, Hóa học, Sinh học
Trường - Trường Trung cấp Đông Dương (Hệ Trung cấp) ( tin 2020)
Điều dưỡng 5720301