Ngành Giáo dục Thể chất

Ngành giáo dục thể chất là hình thức giáo dục mà nội dung có tính chuyên biệt dạy học vận động, phát triển các tố chất sức khỏe thể chất vận động trong mỗi cá nhân.
Quá trình đào tạo người học được học về giải phẫu cơ thể người, sinh lý, thể chất, tâm lý để phục vụ tốt nhất quá trình hoạt động nghề nghiệp về sau. Và được phát triển chuyên sâu về các môn thể thao như bóng đá, bơi lội, bóng bàn, điền kinh.

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Giáo dục Thể chất

Video clip liên quan Ngành Giáo dục Thể chất

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Giáo dục Thể chất

Trường đại học Tây Nguyên - TTN (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Mã ngành Ngành đào tạo Tổ hợp xét tuyển
8 87140206 Giáo dục Thể chất T01 , T20
Trường đại học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng TTD (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Mã ngành Tên ngành
3 7140206 Giáo dục thể chất
Trường đại học Tây Bắc - TTB (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Mã ngành Tên ngành
7140206 Giáo dục Thể chất
Trường Đại học HÙNG VƯƠNG - THV (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Mã ngành Tên ngành
7140206 Giáo dục Thể chất
Trường Đại học Hải Phòng - THP (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Mã ngành Tên ngành
4 7140206 Giáo dục Thể chất
Trường đại học sư phạm thể dục thể thao Hà Nội - TDH (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Mã ngành Tên ngành
1 7140206 Giáo dục thể chất
Trường đại học thể dục thể thao Bắc Ninh - TDB (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Mã ngành Tên ngành
1 7140206 Giáo dục thể chất
Trường đại học sư phạm TP.HCM - SPS (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Mã ngành

Tên ngành

Mã phương thức

Tên phương thức

Chỉ tiêu

Tổ hợp

Tổ hợp

Tổ hợp

Tổ hợp

8

7140206

Giáo dục Thể chất

301

Xét tuyển thẳng

5

 

 

 

 

 

7140206

Giáo dục Thể chất

303

Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên

10

 

 

 

 

 

7140206

Giáo dục Thể chất

406

Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi tuyển môn năng khiếu

5

T01

M08

 

 

 

7140206

Giáo dục Thể chất

405

Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp thi tuyển môn năng khiếu

30

T01

M08

 

 

Trường đại học sư phạm Hà Nội - SPH (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

Ngành học

Mã ngành

3

Giáo dục Thể chất

7140206A

Trường đại học Đồng Tháp SPD (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

TÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

ĐIỂM CHUẨN

CHỈ TIÊU

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

5

Giáo dục Thể chất*

7140206

 

217

T00, T05, T06, T07

Trường đại học sư phạm Hà Nội 2 - SP2 (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Mã ngành Tên ngành
  1.  
7140206 Giáo dục Thể chất
Trường Đại học Hồng Đức - HDT (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT 

Ngành học 

Mã ngành 

(Mã tổ hợp) 

Tổ hợp môn xét tuyển

Chi tiêu 

(dự kiến)

14 

Giáo dục thể chất 

7140206

(T00): Toán-Sinh-Năng khiếu  (T02): Toán-Văn-Năng khiếu  (T05): Văn-GDCD-Năng khiếu  (T07): Văn-Địa-Năng khiếu (Bật xa tại chỗ và Chạy 100m)

36

Trường đại học văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa - DVD (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Tên ngành

ngành

18

Giáo dục thể chất

7140206

Trường đại học Quy Nhơn - DQN (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

Mã ngành

Tên ngành

5

7140206

Giáo dục thể chất

Khoa giáo dục thể chất ( ĐH Huế) DHC (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển
    1     Giáo dục Thể chất     7140206 1. Toán; Sinh học; Năng khiếu 2. Toán, Ngữ văn, Năng khiếu 3. Ngữ văn, GDCD, Năng khiếu 4. Ngữ văn, Địa lí, Năng khiếu
Trường đại học Sư Phạm ( ĐH Đà Nẵng) DDS (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Mã trường Tên ngành/chuyên ngành Mã ĐKXT Tổ hợp xét tuyển Mã tổ hợp xét tuyển
17 DDS Giáo dục thể chất 7140206 1.Năng khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, chạy 100m)*2 + Toán + Sinh học
2.Năng khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, chạy 100m)*2 + Toán + Ngữ Văn
3.Năng khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, chạy 100m)*2 + Ngữ Văn + Sinh học
4.Năng khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, chạy 100m)*2 + Ngữ văn + GDCD
1.T00
2.T02
3.T03
4.T05
Trường đại học Bình Dương - DBD (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Ngành học Mã ngành Tổ hợp xét Cơ sở đào tạo
12 Giáo dục thể chất 7140206 T00,T03,T05,T08 Cơ sở chính
Trường đại học Quảng Bình DQB (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Giáo dục Thể chất
Đại học Giáo dục Thể chất
71402062010Toán,Sinh, Năng khiếu Thể chấtNăng khiếu 2Toán, Ngữ văn, Năng khiếu Thể chấtNăng khiếu 2Ngữ văn, GDCD, Năng khiếu Thể chấtNăng khiếu 2
Trường đại học Thể Dục Thể Thao TP.HCM - TDS (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Giáo dục Thể chất71402064298Toán, sinh học, Năng khiếu TDTTNăng khiếu 1Toán, Ngữ văn, Năng khiếu TDTTNăng khiếu 1Ngữ văn, Sinh học, Năng khiếu TDTTNăng khiếu 1Toán, Vật lí, Năng khiếu TDTTNăng khiếu 1
Trường đại học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao TP.HCM - STS (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Giáo dục Thể chất714020680130Toán, Sinh, Năng khiếuToán, Văn, Năng khiếu