Thông tin tuyển sinh Thiết kế đồ họa

Danh sách liệt kê các trường có tuyển sinh Thiết kế đồ họa . Nếu muốn có thông tin chi tiết hơn, chọn thêm tại mục "bậc học" và "tỉnh thành" rồi bấm tìm kiếm

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Thiết kế đồ họa

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thừa Thiên - Huế - tin 2022

Tên  ngành

Mã ngành

Môn thi năng khiếu

Tổ hợp môn xét tuyển

Thiết kế đồ họa

7210403

NK1: Trang trí. NK2: Hình họa

Ngữ văn, NK1, NK2 (NK1: Trang trí; NK2: Hình họa)

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Cần Thơ - tin 2022

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển học bạ và kết quả thi THPT

Tổ chức thi riêng

Thiết kế đồ họa

7210403

Toán – Ngữ văn – Địa lí (C04)

Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh (D01)

Toán - Tiếng Anh - Địa lý (D10)

Ngữ văn – Tiếng anh – Địa lý (D15)

Không

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Bình Dương - tin 2019
Thiết kế đồ họa 7210403 33 17 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn   Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật   Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2022

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

Thời gian

Thiết kế đồ họa

7210403

50

H00, H01, V00, V01

4 năm

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2022

CHUYÊN NGÀNH

Mã ngành

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU 2022

Thiết kế đồ họa  

7210403

A00, A01, C01, D90

60

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2022

Ngành/Chuyên ngành 

Mã  

ngành

Chỉ 

tiêu

Tổ hợp xét  tuyển

Thiết kế đồ họa 

7210403 

110 

C01, C04,  C03, C15 

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Thiết kế đồ họa 7210403                      
Thiết kế đồ họa
Đại học CQ
7210403 54 126                  
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội,Bắc Ninh - tin 2019
Thiết kế đồ họa 7210403 15 15 Ngữ văn, Bố cục mầu, Hình họa   Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật   Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật   Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2021
Thiết kế đồ họa 7210403 25 85 Văn, Bố cục màu, Hình họa   Toán, Bố cục màu, Hình họa            
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2022

Ngành, chuyên ngành

Mã ngành

Tổ hợp

xét tuyển

Thiết kế đồ họa:

- Thiết kế đồ họa truyền thông

- Thiết kế đồ họa kỹ thuật số

7210403

A00 (Toán, Lý, Hóa)

D01 (Toán, Văn, Anh)

V00 (Toán, Lý, Vẽ)

H01 (Toán, Văn, Vẽ)

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2022

Tên ngành /chuyên ngành 

Mã ngành/chuyên  ngành 

Thiết kế đồ họa 

7210403

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2022

Ngành bậc đại học

Tổ hợp môn xét tuyển

Thiết kế Đồ họa

7210403

Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09)

Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử (D14)

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh,Yên Bái - tin 2021
Thiết kế đồ họa (Đại trà) 7210403D 50   Toán, Văn, Vẽ trang trí Năng khiếu 1 Toán, Tiếng Anh, Vẽ trang trí Năng khiếu 1 Văn, Vẽ đầu tượng, Vẽ trang trí Năng khiếu 1 Văn, Tiếng Anh, Vẽ trang trí Năng khiếu 1  
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Quảng Trị - tin 2019
Thiết kế đồ họa721040373Ngữ văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thái Nguyên - tin 2019
Thiết kế đồ họa72104031515Ngữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Địa lí, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thừa Thiên - Huế - tin 2019
Thiết kế đồ họa72104031020Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Thiết kế đồ họa72104032010Toán, KHTN, Vẽ Năng khiếuNăng khiếu 2Toán, Tiếng Anh, Vẽ Năng khiếuNăng khiếu 2Ngữ văn, KHXH, Vẽ Năng khiếuNăng khiếu 2Ngữ văn, Tiếng Anh, Vẽ Năng khiếuNăng khiếu 2
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đà Nẵng - tin 2019
Thiết kế đồ họa
Chuyên ngành:Thiết kế đồ họa; Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện
72104032030Vẽ MT, Ngữ văn, Bố cục màuVẽ MT, Toán, Vật lýVẽ MT, Toán, Ngữ vănVẽ MT, Toán, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Thiết kế đồ họa72104032030Văn- Vẽ tĩnh vật chì- Vẽ trang trí màuToán- Vẽ tĩnh vật chì- Vẽ trang trí màuToán - Vật lí - Vẽ tĩnh vật chìToán - Ngữ văn - Vẽ tĩnh vật chì
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Thiết kế đồ họa
Thiết kế đồ họa ứng dụng, xây dựng và phát triển ý tưởng quảng cáo
72104030125
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Phú Thọ - tin 2019
Thiết kế đồ họa721040355Toán, Lý, Năng khiếuToán, Văn, Năng khiếuToán, Tiếng Anh, Năng khiếuToán, Hóa, Năng khiếu
21