Ngành Hệ thống thông tin

Ngành Ngành Hệ thống thông tin (Information Systems – IS) là gì

Ngành Hệ thống Thông tin (Information Systems – IS) là một lĩnh vực nghiên cứu và giáo dục chuyên về việc thiết kế, triển khai và quản lý các hệ thống thông tin trong các tổ chức. Hệ thống thông tin kết hợp giữa công nghệ thông tin (IT) và hoạt động kinh doanh, tập trung vào việc sử dụng công nghệ để cải thiện hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Các yếu tố của ngành Hệ thống Thông tin bao gồm:

 1. Công nghệ Thông tin (IT): Các khía cạnh kỹ thuật của việc xử lý và truyền tải thông tin, bao gồm phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu và mạng.

 2. Quản lý: Cách thức tổ chức và quản lý hệ thống thông tin để hỗ trợ hoạt động kinh doanh, đưa ra quyết định chiến lược và cải thiện hiệu suất.

 3. Kinh doanh: Hiểu biết về môi trường kinh doanh, quản lý dự án, và cách hệ thống thông tin hỗ trợ và cải tiến các hoạt động kinh doanh.

 4. Phân tích Dữ liệu: Khả năng phân tích dữ liệu để tạo ra thông tin có giá trị, hỗ trợ quyết định kinh doanh và chiến lược.

 5. An ninh Thông tin: Bảo vệ thông tin và hệ thống thông tin khỏi các mối đe dọa bảo mật và rủi ro.

Chuyên ngành Hệ thống Thông tin thường bao gồm các khóa học về lập trình, cơ sở dữ liệu, quản lý dự án, phân tích hệ thống, và an ninh mạng. Nó hướng đến việc phát triển kỹ năng cần thiết để thiết kế, triển khai và quản lý hệ thống thông tin một cách hiệu quả trong một tổ chức.

Ngành Ngành Hệ thống thông tin (Information Systems – IS) làm nhiệm vụ gì

Ngành Hệ thống Thông tin, vì vậy, không chỉ liên quan đến công nghệ thông tin mà còn đến việc áp dụng công nghệ đó một cách hiệu quả để đáp ứng các mục tiêu kinh doanh và chiến lược của tổ chức.

 1. hân tích và Thiết kế Hệ thống: Xác định nhu cầu thông tin của tổ chức và thiết kế các hệ thống thông tin để đáp ứng nhu cầu đó. Điều này bao gồm việc phát triển cơ sở dữ liệu, giao diện người dùng, và các quy trình làm việc.

 2. Quản lý Dự án Công nghệ Thông tin: Lập kế hoạch, phối hợp và quản lý việc triển khai các dự án công nghệ thông tin, từ việc cài đặt hệ thống mới đến nâng cấp hệ thống hiện tại.

 3. Hỗ trợ Quyết định Kinh doanh: Cung cấp thông tin và phân tích cần thiết để hỗ trợ quyết định kinh doanh. Điều này bao gồm việc phân tích dữ liệu lớn và xu hướng, để đưa ra thông tin hữu ích cho việc đưa ra quyết định.

 4. Bảo mật và Quản lý Rủi ro: Đảm bảo an toàn thông tin và dữ liệu của tổ chức bằng cách triển khai các chính sách bảo mật, quy trình, và công nghệ để bảo vệ chống lại các mối đe dọa và rủi ro bảo mật.

 5. Tối ưu Hóa Quy Trình Kinh Doanh: Sử dụng hệ thống thông tin để cải thiện hiệu quả và hiệu suất của các quy trình kinh doanh, từ quản lý chuỗi cung ứng đến quản lý khách hàng.

 6. Hợp tác và Giao tiếp: Cung cấp nền tảng cho giao tiếp và hợp tác trong nội bộ và giữa các tổ chức thông qua hệ thống như mạng nội bộ, hệ thống quản lý tài liệu, và các công cụ hợp tác trực tuyến.

 7. Đào tạo và Hỗ trợ Người Dùng: Đào tạo và hỗ trợ người dùng trong tổ chức để họ có thể sử dụng hệ thống thông tin một cách hiệu quả và an toàn.

Điểm khác biệt so với các ngành công nghệ thông tin khác

Ngành Hệ thống Thông tin (Information Systems - IS) và các ngành Công nghệ Thông tin (IT) khác có một số điểm khác biệt đáng chú ý:

 1. Tập trung Chiến lược và Kinh doanh (IS) so với Tập trung Kỹ thuật (IT):

  • IS: Tập trung vào cách thức công nghệ có thể hỗ trợ và cải thiện các hoạt động kinh doanh. Các chuyên gia trong ngành IS làm việc chặt chẽ với các phòng ban khác nhau trong tổ chức để hiểu và giải quyết các vấn đề kinh doanh thông qua công nghệ.
  • IT: Hướng tới các khía cạnh kỹ thuật của công nghệ thông tin như phát triển phần mềm, quản lý mạng, cơ sở dữ liệu và hạ tầng hệ thống. Công việc thường tập trung vào việc xây dựng và duy trì cơ sở hạ tầng công nghệ.
 2. Giao tiếp và Tương tác (IS) so với Kỹ thuật và Triển khai (IT):

  • IS: Đòi hỏi kỹ năng giao tiếp và hiểu biết về quản lý, vì các chuyên gia cần tương tác với người dùng cuối và các bộ phận khác trong tổ chức để xác định và đáp ứng nhu cầu thông tin.
  • IT: Tập trung nhiều hơn vào kỹ thuật và triển khai các giải pháp công nghệ, với ít tương tác trực tiếp với người dùng cuối hoặc phân tích nhu cầu kinh doanh.
 3. Quản lý Dự án và Chiến lược (IS) so với Hỗ trợ Kỹ thuật và Bảo trì (IT):

  • IS: Bao gồm việc quản lý dự án và định hình chiến lược công nghệ thông tin trong tổ chức. Công việc thường liên quan đến việc lập kế hoạch và triển khai các giải pháp công nghệ theo mục tiêu kinh doanh.
  • IT: Tập trung vào việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì và giải quyết sự cố hệ thống. Công việc thường liên quan đến việc đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả của hệ thống và cơ sở hạ tầng công nghệ.
 4. Giải quyết Vấn đề Kinh doanh (IS) so với Giải quyết Vấn đề Kỹ thuật (IT):

  • IS: Chú trọng vào việc sử dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề kinh doanh, cải thiện quy trình và tạo ra giá trị cho tổ chức.
  • IT: Tập trung vào việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến công nghệ thông tin, như cải thiện hiệu suất hệ thống, bảo mật và giải quyết sự cố.
 5. Phân tích và Dữ liệu (IS) so với Phát triển và Bảo trì (IT):

  • IS: Các chuyên gia IS thường làm việc với dữ liệu để phân tích và cung cấp thông tin hữu ích cho việc đưa ra quyết định kinh doanh.
  • IT: Chuyên gia IT tập trung vào việc phát triển, cài đặt và bảo trì các hệ thống công nghệ thông tin.

IS kết hợp giữa công nghệ và kinh doanh, nhấn mạnh vào việc áp dụng công nghệ để hỗ trợ mục tiêu kinh doanh, trong khi IT tập trung hơn vào các khía cạnh kỹ thuật của công nghệ thông tin.

Các kiến thức và kỹ năng cần để làm ngành Hệ thống thông tin

 1. Kiến Thức về Công nghệ Thông tin:

  • Hiểu biết về cơ sở dữ liệu, hệ thống mạng, và quản lý hệ thống.
  • Kiến thức cơ bản về lập trình và phát triển phần mềm.
  • Hiểu biết về an ninh mạng và bảo mật thông tin.
 2. Phân tích và Giải quyết Vấn đề:

  • Kỹ năng phân tích để đánh giá nhu cầu thông tin và quy trình kinh doanh.
  • Khả năng giải quyết vấn đề sáng tạo để phát triển và cải thiện các hệ thống thông tin.
 3. Quản lý Dự án:

  • Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian để dẫn dắt các dự án công nghệ thông tin từ khởi đầu đến hoàn thành.
  • Khả năng quản lý nguồn lực, ngân sách và quản lý rủi ro.
 4. Giao tiếp và Kỹ năng Mềm:

  • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, bao gồm khả năng trình bày ý tưởng và giải thích vấn đề kỹ thuật cho người không chuyên.
  • Kỹ năng làm việc nhóm và hợp tác với các bộ phận khác trong tổ chức.
 5. Hiểu Biết về Kinh doanh:

  • Kiến thức về quản lý và chiến lược kinh doanh để hiểu rõ nhu cầu và mục tiêu của tổ chức.
  • Khả năng liên kết giữa công nghệ và mục tiêu kinh doanh.
 6. Phân tích Dữ liệu:

  • Kỹ năng phân tích dữ liệu để thu thập thông tin, xu hướng, và hiểu biết sâu sắc từ dữ liệu lớn.
  • Hiểu biết về các công cụ và phần mềm phân tích dữ liệu.
 7. Cập nhật Xu hướng Công nghệ:

  • Khả năng theo dõi và hiểu các xu hướng công nghệ mới và tiềm năng ứng dụng của chúng trong kinh doanh.
 8. Tuân thủ và Pháp lý:

  • Hiểu biết về các quy định pháp lý và chuẩn mực liên quan đến thông tin và bảo mật dữ liệu.
 9. Thích nghi và Học hỏi Liên tục:

  • Sẵn sàng học hỏi và thích nghi với các công nghệ mới và thay đổi trong môi trường kinh doanh.

Một số vị trí công việc liên quan trong ngành Hệ thống thông tin tại Việt Nam

 1. Phân tích viên Hệ thống Thông tin (Business Analyst): Làm việc với các phòng ban khác nhau để xác định nhu cầu công nghệ và phát triển giải pháp hệ thống thông tin phù hợp.

 2. Quản lý Dự án Công nghệ Thông tin (IT Project Manager): Lập kế hoạch, quản lý và giám sát việc triển khai các dự án công nghệ thông tin, đảm bảo hoàn thành dự án đúng hạn và trong ngân sách.

 3. Chuyên gia An ninh Mạng (Cybersecurity Specialist): Bảo vệ thông tin và hệ thống thông tin của tổ chức khỏi các mối đe dọa và tấn công mạng.

 4. Chuyên viên Phân tích Dữ liệu (Data Analyst): Phân tích dữ liệu lớn để tạo ra thông tin hữu ích, hỗ trợ quyết định kinh doanh.

 5. Quản lý Hệ thống Thông tin (Information Systems Manager): Quản lý hoạt động của các hệ thống thông tin, bao gồm cơ sở dữ liệu, mạng, và hệ thống phần mềm.

 6. Nhà phát triển Phần mềm (Software Developer): Thiết kế, phát triển và bảo trì phần mềm và ứng dụng theo nhu cầu của tổ chức.

 7. Chuyên viên Tư vấn Công nghệ Thông tin (IT Consultant): Cung cấp tư vấn cho các tổ chức về cách sử dụng công nghệ thông tin để đạt được mục tiêu kinh doanh.

 8. Chuyên viên Hỗ trợ Kỹ thuật (IT Support Specialist): Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng cuối, giải quyết vấn đề liên quan đến phần cứng và phần mềm.

 9. Chuyên gia Quản lý Cơ sở Dữ liệu (Database Administrator): Quản lý và bảo trì cơ sở dữ liệu để đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn.

 10. Chuyên gia Quản lý Rủi ro Công nghệ Thông tin (IT Risk Manager): Đánh giá và quản lý rủi ro liên quan đến công nghệ thông tin trong tổ chức.

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Hệ thống thông tin

Video clip liên quan

Na's Stories - Chuyện nghề BA | Những tools thường dùng | Chuyển từ ngành khác sang nên bắt đầu thế nào?

Na's Stories - Chuyện nghề BA | Những tools thường dùng | Chuyển từ ngành khác sang nên bắt đầu thế nào? (Video clip)