Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học

Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học chính trị, pháp luật, công nghệ thông tin, ngoại ngữ; về lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý, và điều hành hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực xét nghiệm.

Có khả năng áp dụng kiến thức y học cơ sở vào hoạt động chuyên môn phục vụ yêu cầu chẩn đoán và điều trị bệnh.

Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; có khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.

Có khả năng phản biện; đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm; truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; và chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.

Có các kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp; lập kế hoạch, điều phối, tổ chức, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động; tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân; dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.

Có kiến thức chuyên môn toàn diện và năng lực thực hành vững chắc theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp và quy định pháp luật hiện hành; có sáng kiến cải tiến chất lượng kỹ thuật trong thực hành xét nghiệm nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ xét nghiệm và phát triển nghề nghiệp.

Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao, tác phong làm việc thận trọng, chân thành hợp tác với đồng nghiệp; có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng đầy đủ nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nội dung được tham khảo từ Trường Đại học Trà Vinh

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học

Tổng hợp link hay từ internet cho Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Video clip liên quan Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học

Trường đại học Trà Vinh - DVT (Hệ Đại học) ( tin 2023)

T

T

Mã ngành/ nhóm

ngành xét tuyển

Tên ngành/nhóm ngành xét tuyển

33

7720601

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Trường đại học Y Hải Phòng - YPB (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Ngành Mã ngành Tổ hợp môn Mã tổ hợp Chi tiêu
10 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 Toán , Hóa , Sinh B00 80
Trường đại học Y khoa Vinh - YKV (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Tên ngành xét tuyển

Mã ngành xét tuyển

Chỉ tiêu (dự kiến)

 

5

Kỹ thuật xét nghiệm y học

7720601

50

 

Trường đại học Y Dược TP.HCM - YDS (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Stt

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ

hợp môn

Tổ

hợp môn

39.

7720601

Kỹ thuật xét nghiệm y học

104

B00

A00

40.

7720601_02

Kỹ thuật xét nghiệm y học (kết

hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

57

B00

A00

41.

7720601

Kỹ thuật xét nghiệm y học

2

   

42.

7720601

Kỹ thuật xét nghiệm y học

2

   
Trường đại học Tây Nguyên - TTN (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Mã ngành Ngành đào tạo Tổ hợp xét tuyển
3 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học BOO
Trường đại học Nguyễn Tất Thành (*) NTT (Hệ Đại học) ( tin 2023)
 

 

Tên trường, Ngành học

 

Mã Ngành

 

8

 

Kỹ thuật xét nghiệm y học

 

7720601

Trường đại học dân lập Văn Lang - DVL (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Mã ngành

Tên ngành đăng ký xét tuyến

Mã tổ hợp

7720601

Kỹ thuật Xét nghiệm Y học

AOO , BOO , DO7 , DOB

Trường đại học Phan Thiết (*) DPT (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

15

Kỹ thuật xét nghiệm y học

 

 

7720601

Trường đại học Phan Châu Trinh (*)DPC (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển
4 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Hóa, Sinh
D07: Toán, Hóa, Anh
D08: Toán, Sinh, Anh
Trường đại học nam Cần Thơ(*) DNC (Hệ Đại học) ( tin 2023)

01. Y khoa (Bác sĩ đa khoa)

07. Kỹ thuật xét nghiệm Y học

Trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương - DKY (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Mã ngành

Ngành học

7720601

Kỹ thuật Xét nghiệm y học

Trường đại học công nghệ TP.HCM (HUTECH)(*) DKC (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

Ngành

Mã ngành

55

Kỹ thuật xét nghiệm y học

7720601

Trường đại học công nghệ Đồng Nai - DCD (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Tên ngành Mã ngành
6 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601
Trường đại học Y Dược (ĐH Huế) DHY (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Y khoa7720101420Toán, Hóa học, Sinh học
Kỹ thuật xét nghiệm y học7720601140Toán, Hóa học, Sinh học
Trường đại học dân lập Cửu Long (*) DCL (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam
Ngữ văn học; Báo chí truyền thông; Quản lý văn hóa; Quản trị văn phòng
7220101 24 36 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh   Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh    
Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 52 78 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   Toán, Sinh học, Ngữ văn   Toán, Hóa học, Tiếng Anh    
Trường đại học y tế công cộng - YTC (Hệ Đại học) ( tin 2023)

 

STT

 

Mã ngành

 

NGÀNH

Dự kiến

chỉ tiêu

 

 

 

 

2.

7720601

Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học

215

B00

B08

A01

D07

Trường đại học Y Hà Nội - YHB (Hệ Đại học) ( tin 2023)

 

 

Mã ngành

 

Tên ngành xét tuyển

Mã phương thức xét tuyển

 

Phương thức xét tuyển (*)

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ hợp môn xét tuyển

 

7720601

Kỹ thuật Xét nghiệm y học

 

301; 100

Xét tuyển thẳng; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

 

80

 

B00

Trường đại học Y Dược Cần Thơ - YCT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Kỹ thuật xét nghiệm y học
Học 4 năm tập trung chính quy
7720601 80   Toán, Hóa học, Sinh học                
Kỹ thuật Xét nghiệm y học (liên thông)
Học 3 năm liên thông Vừa làm vừa học
7720601B 0 30                  
Trường đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch - TYS (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Kỹ thuật xét nghiệm y học
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM
7720601TP25Toán, Hóa học, Sinh học
Kỹ thuật xét nghiệm y học
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu ngoài TP.HCM
7720601TQ25Toán, Hóa học, Sinh học
Trường đại học Kỹ Thuật y- dược Đà Nẵng YDN (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Kỹ thuật xét nghiệm y học772060150Toán, Hóa học, Sinh học