Ngành luật

Ngành luật

Bạn đã từng yêu thích các nhân vật tài trí, dũng cảm đấu tranh chống lại cái ác, bảo vệ điều thiện và lẽ công bằng trong các phim Bạch tuộc, Bao Thanh Thiên, Nữ luật sư xinh đẹp. Họ đều làm ngành luật đấy!

Ngành luật (Law) là gì

Ngành luật (Law) là một lĩnh vực học thuật và chuyên môn rộng lớn, bao gồm hệ thống quy tắc được thiết lập và thực thi thông qua các cơ quan xã hội để điều chỉnh hành vi. Các quy tắc và quy định này có thể được viết ra (luật lệ) hoặc có thể dựa trên tập quán. Ngành luật có vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự xã hội, bảo vệ quyền lợi và tự do cá nhân, và cung cấp cơ sở cho việc giải quyết tranh chấp.

Ngành luật thực hiện những công việc gì

 1. Đại Diện Pháp Lý: Luật sư đại diện cho khách hàng trong các vấn đề pháp lý, từ việc tư vấn, soạn thảo hợp đồng, đến đại diện cho khách hàng trước tòa án.

 2. Giải Quyết Tranh Chấp: Giúp giải quyết tranh chấp thông qua tòa án hoặc thông qua hòa giải và trọng tài.

 3. Tư Vấn Pháp Lý: Cung cấp tư vấn pháp lý cho cá nhân, doanh nghiệp, và chính phủ về các vấn đề pháp lý.

 4. Lập Pháp và Chính Sách: Tham gia vào quá trình lập pháp và định hình chính sách, cũng như đảm bảo việc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

 5. Nghiên Cứu và Giảng Dạy: Các giáo sư luật nghiên cứu và giảng dạy về luật tại các trường đại học và viện nghiên cứu.

 6. Bảo Vệ Công Lý: Thẩm phán, công tố viên, và luật sư của người bị cáo trong hệ thống tư pháp hình sự đóng vai trò quan trọng trong việc xác định sự thật, bảo vệ quyền lợi công dân và thực thi công lý.

 7. Tư Pháp và Giám Sát Pháp Luật: Thẩm phán và các quan chức tư pháp khác giám sát việc áp dụng và tuân thủ luật pháp.

 8. Pháp Luật Quốc Tế: Giai quyết các vấn đề pháp lý liên quốc gia, từ các vấn đề thương mại cho đến quyền con người và luật biển.

Ngành luật phức tạp và đa dạng, đòi hỏi một sự hiểu biết sâu rộng về các quy định, tập quán, và nguyên tắc pháp lý.

Các yếu tố làm cho ngành luật cần thiết cho mọi cá nhân, tổ chức

 1. Pháp Luật là Nền Tảng Xã Hội: Luật học nghiên cứu về hệ thống quy tắc mà xã hội dựa vào để duy trì trật tự và công lý. Điều này khác biệt so với các ngành học khác như khoa học tự nhiên, kỹ thuật, hay thậm chí là các ngành khoa học xã hội khác, nơi mà sự chú trọng là nghiên cứu về các quy luật tự nhiên, công nghệ, hoặc hành vi và tâm lý con người.

 2. Áp dụng Lý Thuyết vào Thực Tiễn: Học luật đòi hỏi việc kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành. Luật sư và các chuyên gia pháp lý không chỉ cần hiểu rõ về lý thuyết pháp luật mà còn phải biết cách áp dụng chúng vào các tình huống thực tế.

 3. Tư Duy Phản Biện và Phân Tích: Ngành luật đặc biệt nhấn mạnh vào kỹ năng tư duy phản biện và phân tích. Sinh viên luật được đào tạo để phân tích các vấn đề pháp lý từ nhiều góc độ, đánh giá các lập luận, và xây dựng lập luận của riêng mình một cách chặt chẽ.

 4. Sự Đa Dạng của Lĩnh Vực: Ngành luật bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như luật dân sự, luật hình sự, luật thương mại, luật quốc tế, v.v. Điều này tạo ra sự đa dạng trong chuyên môn và cơ hội nghề nghiệp.

 5. Nguyên Tắc Đạo Đức và Trách Nhiệm Xã Hội: Luật học đặc biệt nhấn mạnh vào nguyên tắc đạo đức và trách nhiệm xã hội. Luật sư và các chuyên gia pháp luật phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc đạo đức nghề nghiệp, điều mà không phải lúc nào cũng thấy rõ ràng trong các ngành nghề khác.

 6. Linh Hoạt và Thích Ứng với Sự Thay Đổi: Luật pháp thường xuyên thay đổi và phát triển để phản ánh các thay đổi trong xã hội. Điều này đòi hỏi các chuyên gia trong ngành phải luôn cập nhật kiến thức và linh hoạt thích ứng.

 7. Giao Tiếp và Kỹ Năng Thuyết Phục: Ngành luật đặt nặng vai trò của giao tiếp hiệu quả và kỹ năng thuyết phục, đòi hỏi khả năng truyền đạt ý kiến một cách rõ ràng, súc tích và thuyết phục.

 8. Sự Liên Kết Quốc Tế và Đa Văn Hóa: Với sự toàn cầu hóa và tăng cường hợp tác quốc tế, kiến thức về luật quốc tế và khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa trở nên quan trọng hơn.

Ngành luật có một sự kết hợp độc đáo giữa lý thuyết và thực hành, đòi hỏi kỹ năng tư duy phản biện, phân tích sâu sắc, và một cam kết mạnh mẽ đối với đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.

Các kiến thức và kỹ năng cần rèn luyện để làm trong ngành luật

Kiến Thức Chuyên Môn:

 1. Hiểu Biết Về Luật Pháp: Sâu sắc về luật hiến pháp, luật hình sự, luật dân sự, luật thương mại, luật lao động, luật quốc tế, và các lĩnh vực pháp luật khác.

 2. Hệ Thống Tư Pháp và Quy Trình Tố Tụng: Hiểu biết về cách thức hoạt động của hệ thống tư pháp, bao gồm cả quy trình tố tụng hình sự và dân sự.

 3. Pháp Luật và Đạo Đức Nghề Nghiệp: Kiến thức về các quy tắc đạo đức và trách nhiệm pháp lý của luật sư.

 4. Lịch Sử và Thể Chế Pháp Lý: Hiểu biết về lịch sử pháp luật và cách thức các thể chế pháp lý phát triển và hoạt động.

Kỹ Năng Chính:

 1. Phân Tích và Lập Luận Pháp Lý: Khả năng phân tích thông tin, vấn đề pháp lý, và xây dựng lập luận một cách logic và thuyết phục.

 2. Kỹ Năng Giao Tiếp: Khả năng giao tiếp hiệu quả, bao gồm việc viết và nói một cách rõ ràng, súc tích, và thuyết phục.

 3. Kỹ Năng Nghiên Cứu Pháp Lý: Khả năng nghiên cứu hiệu quả, bao gồm tìm kiếm, phân tích và áp dụng thông tin pháp lý liên quan.

 4. Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian và Tổ Chức Công Việc: Khả năng quản lý thời gian và công việc một cách hiệu quả, đặc biệt trong môi trường làm việc có áp lực cao.

 5. Kỹ Năng Đàm Phán và Hòa Giải: Kỹ năng đàm phán và giải quyết tranh chấp, quan trọng trong việc đạt được thỏa thuận hoặc giải quyết tranh chấp.

 6. Đạo Đức Nghề Nghiệp và Trách Nhiệm Xã Hội: Cam kết mạnh mẽ đối với đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.

 7. Tư Duy Phản Biện: Khả năng đánh giá các lập luận và tình huống từ nhiều góc độ khác nhau.

 8. Cập Nhật Kiến Thức: Khả năng cập nhật liên tục kiến thức về luật pháp và các thay đổi trong hệ thống pháp luật.

 9. Kỹ Năng Công Nghệ: Hiểu biết về công nghệ pháp lý và các công cụ trợ giúp cho việc nghiên cứu và quản lý thông tin pháp lý.

Khó khăn và thách thức khi làm việc với ngành nghề luật

 1. Áp Lực Cao: Ngành luật thường đòi hỏi làm việc trong môi trường có áp lực cao, đặc biệt là trong các vụ kiện lớn, các thương vụ quan trọng, hoặc khi đối mặt với thời hạn nghiêm ngặt.

 2. Làm Việc Ngoài Giờ: Luật sư và các chuyên gia pháp lý thường phải làm việc ngoài giờ làm việc thông thường, bao gồm cả tối và cuối tuần, đặc biệt khi có các vụ án lớn hoặc các thời hạn cần tuân thủ.

 3. Trách Nhiệm Lớn: Việc đưa ra quyết định có thể ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và tài sản của khách hàng tạo ra trách nhiệm nặng nề về mặt tinh thần và đạo đức.

 4. Cạnh Tranh Cao: Ngành luật là một lĩnh vực cạnh tranh cao, từ việc tìm kiếm việc làm, thu hút khách hàng, đến việc thăng tiến trong sự nghiệp.

 5. Đối Mặt với Tình Huống Phức Tạp: Các vấn đề pháp lý thường rất phức tạp và đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về nhiều lĩnh vực pháp luật khác nhau.

 6. Cập Nhật Kiến Thức Liên Tục: Pháp luật liên tục thay đổi và cập nhật, đòi hỏi những người làm việc trong lĩnh vực này phải không ngừng học hỏi và cập nhật kiến thức.

 7. Xử Lý Thông Tin Đa Dạng và Rộng Lớn: Lượng thông tin pháp lý lớn và đa dạng cần được nghiên cứu và xử lý, đòi hỏi kỹ năng tổ chức và quản lý thông tin tốt.

 8. Giao Tiếp với Khách Hàng: Kỹ năng giao tiếp hiệu quả là rất quan trọng, đặc biệt khi giải thích các vấn đề pháp lý phức tạp cho khách hàng không chuyên.

 9. Đối Mặt với Stress và Căng Thẳng: Công việc trong ngành luật thường liên quan đến stress cao, đặc biệt khi đối mặt với các vụ kiện khó khăn hoặc đàm phán căng thẳng.

 10. Giữ Vững Đạo Đức Nghề Nghiệp: Việc duy trì đạo đức nghề nghiệp và xử lý các tình huống đạo đức phức tạp có thể là một thách thức.

Các vị trí công việc có liên quan đến ngành luật ở Việt Nam

 1. Luật Sư: Đại diện và tư vấn pháp lý cho cá nhân, doanh nghiệp trong các vấn đề pháp lý, từ dân sự đến hình sự.

 2. Thẩm Phán: Làm việc tại các tòa án, phán quyết các vụ án dân sự và hình sự dựa trên pháp luật.

 3. Công Tố Viên: Đại diện cho nhà nước trong việc truy tố các vụ án hình sự và đảm bảo quy trình tố tụng công bằng.

 4. Chuyên Gia Tư Vấn Pháp Lý: Cung cấp tư vấn pháp lý cho các tổ chức, doanh nghiệp về các vấn đề như luật doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, thương mại quốc tế, lao động, và môi trường.

 5. Trọng Tài viên: Giải quyết tranh chấp thương mại hoặc dân sự thông qua trọng tài, một phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án.

 6. Giảng Dạy và Nghiên Cứu Pháp Luật: Làm việc tại các trường đại học, viện nghiên cứu, giảng dạy và thực hiện nghiên cứu pháp lý.

 7. Luật sư Doanh Nghiệp (In-house Lawyer): Làm việc trực tiếp tại các doanh nghiệp, tư vấn và xử lý các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh.

 8. Chuyên Gia Pháp Lý cho Tổ Chức Phi Chính Phủ (NGOs): Làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, tập trung vào các vấn đề như quyền con người, môi trường, phát triển cộng đồng.

 9. Chuyên Gia Tư Vấn Luật cho Các Tổ Chức Quốc Tế: Làm việc với các tổ chức quốc tế hoặc đa quốc gia, tham gia vào việc tư vấn và xây dựng chính sách pháp lý.

 10. Nhà Phân Tích Chính Sách: Phân tích và đóng góp vào việc xây dựng chính sách, đặc biệt trong lĩnh vực liên quan đến pháp luật.

 11. Chuyên Viên Pháp Lý tại Các Cơ Quan Chính Phủ: Làm việc tại các cơ quan nhà nước, tập trung vào việc xây dựng và thực thi các chính sách pháp lý.

Các cơ hội nghề nghiệp trong ngành luật tại Việt Nam không chỉ giới hạn ở việc hành nghề trong các văn phòng luật sư mà còn mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác, từ giáo dục, nghiên cứu, đến công tác chính sách và tư vấn doanh nghiệp. Điều này cung cấp một phạm vi rộng lớn các lựa chọn nghề nghiệp cho những người quan tâm đến lĩnh vực pháp luật.

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Luật

Tổng hợp link hay từ internet cho Ngành Luật

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Video clip liên quan Ngành Luật

FBNC trao đổi về Ngành Luật

FBNC trao đổi về Ngành Luật (Video clip)

Các trường có đào tạo Ngành Luật

Trường đại học mở Hà Nội - MHN (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Mã ngành xét tuyển Tên ngành xét tuyển Chi tiêu
9 7380101 Luật 160
Trường đại học Trà Vinh - DVT (Hệ Đại học) ( tin 2023)

T

T

Mã ngành/ nhóm

ngành xét tuyển

Tên ngành/nhóm ngành xét tuyển

13

7380101

Luật (Luật dân sự, Luật Thương mại và Luật Hình sự) (*)

Trường đại học văn hóa Hà Nội - VHH (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Mã ngành  Tên ngành / chuyên ngành xét tuyển
3 7380101 Luật
Trường đại học Kinh Bắc - UKB (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Mã ngành Tên ngành
7380101 Luật
Trường đại học Tiền Giang - TTG (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Mã ngành Tên ngành
8 7380101 Luật
Trường đại học Nha Trang - TSN (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Mã ngành

Tên ngành, chương trình chuyên ngành

Tổ hợp xét tuyển

7380101

Luật (02 chuyên ngành: Luật, Luật kinh tế)

D01; D14; D15; D96

TA; LS; ĐL, GDCD

Trường Đại học Kiên Giang ( TKG ) (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Mã ngành Tên ngành
6 7380101 Luật
Trường đại học Vinh - TDV (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Mã ngành Tên ngành
21 7380101 Luật
Trường đại học Thủ Dầu Một - TDM (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Mã ngành Tên ngành
7380101 Luật
Trường đại học Đà Lạt TDL (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Mã ngành Tên ngành
28 7380101 Luật
Trường đại học Thái Bình Dương (*) - TBD (Hệ Đại học) ( tin 2023)

NGÀNH

CHỈ TIÊU

LUẬT

Mã ngành: 7380101

150

Trường đại học An Giang TAG (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Mã ngành Tên ngành
15 7380101 Luật
Trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM - SPK (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

33

Luật

7380101D

Trường đại học Đồng Tháp SPD (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

TÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

ĐIỂM CHUẨN

CHỈ TIÊU

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

33

Luật (dự kiến)

7380101

 

30

A00, C00, C14, D01

Trường đại học Sài Gòn - SGD (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Ngành Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Mã tố hợp Môn chính Chi tiêu
12. Luật 7380101

Văn , Toán , Anh

Văn , Toán , Sử

DOI C03   200
Hệ đại học chính quy Trường đại học Kinh Tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) QSK (Hệ Đại học) ( tin 2023)

NGÀNH TUYỂN SINH

MÃ TUYỂN

SINH

Chuyên ngành Luật Dân sự

7380101_503

- Chuyên ngành Luật Tài chính - Ngân hàng

7380101_504

- Chuyên ngành Luật và Chính sách công

7380101_505

Học viện phụ nữ Việt Nam - HPN (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Tên ngành / chương trình đào tạo ( CTĐT )

Mã ngành

( CTĐT )

Chỉ tiêu

2

Luật ( 2 chuyên ngành Luật Hành chính và Luật Dân sự )

7380101

140

Trường Đại học HÀ TĨNH - HHT (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Ngành học

Mã ngành

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ hợp

12

Luật

7380101

100

A00: Toán, Lý, Hóa; C00: Văn, Sử, Địa;

C14: Văn, Toán, GDCD; D01: Văn, Toán, Anh;.

Trường Đại học Hồng Đức - HDT (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT 

Ngành học 

Mã ngành 

(Mã tổ hợp) 

Tổ hợp môn xét tuyển

Chi tiêu 

(dự kiến)

19 

Luật 

7380101

(A00): Toán-Lý-Hóa 

(C00): Văn-Sử-Địa  

(C19): Văn-Sử-GD công dân (C20): Văn-Địa- GD công dân 

150

KHOA LUẬT (ĐHQG Hà Nội) - QHL (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

Luật

7380101

Luật chất lượng cao

7380101CLC

Trường đại học mở Tp.HCM - MBS (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

27

Luật*

7380101

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Văn, Sử, Địa

Toán, Văn, Ngoại ngữ (1)

Trường đại học Luật TP.HCM LPS (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Stt

Ngành đào tạo trình độ đại học

Mã ngành

1.

Luật

7380101

Trường Đại học LUẬT Hà Nội - LPH (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Ngành

Mã ngành

Khối tuyển

Luật

7380101

A00 , A01 , C00 ,

D01 , D02 , D03 ,

D05 , D06

Trường Đại học CÔNG ĐOÀN - LDA (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Ngành học

Mã ngành

8

Luật

7380101

Trường đại học Kinh Tế TP.HCM KSA (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Stt Mã đăng ký xét tuyển (Mã ĐKXT) Chương trình đào tạo
37 7380101 Luật kinh doanh quốc tế
Trường đại học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ KCC (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Mã ngành

Ngành đào tạo

21

7380101

Luật

Học viện THANH THIẾU NIÊN - HTN (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

Ngành học

Mã ngành

3

Luật

7380101

Trường đại học dân lập Văn Lang - DVL (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Mã ngành

Tên ngành đăng ký xét tuyến

Mã tổ hợp

7380101

Luật

AOO , A01 , COO , DO

Trường đại học văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa - DVD (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Tên ngành

ngành

15

Luật

7380101

Trường đại học Việt Bắc (*) - DVB (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Mã ngành

Ngành

Chuyên ngành

tuyển

7380101 |

Luật

Luật

A01 , C00 , D01 , D15

Trường đại học khoa học (ĐH Thái Nguyên) DTZ (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Mã ngành

Chương trình đào tạo

Tổ hợp xét tuyển

7380101_CLC

Dịch vụ pháp luật

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00),

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14),

Ngữ văn, Địa lý, GDCD (C20)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

7380101

Luật

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00),

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14),

Ngữ văn, Địa lý, GDCD (C20),

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Trường đại học Tôn Đức Thắng - DTT (Hệ Đại học) ( tin 2023)

 

Mã ngành

Ngành đào tạo

Khối tuyển

10

7380101

Luật

A00 ; A01 ; C00 ;

D01

Trường đại học Quy Nhơn - DQN (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

Mã ngành

Tên ngành

29

7380101

Luật

Trường đại học Phan Thiết (*) DPT (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

12

Luật

7380101

Trường đại học nội vụ Hà Nội - DNV (Hệ Đại học) ( tin 2022)
Văn hoá học
Học tại Trụ sở Hà Nội
7229040 47 13 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh    
Luật
Học tại Trụ sở Hà Nội
7380101 114 10 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
CN Thanh tra
Học tại Trụ sở Hà Nội
7380101-01 45 5 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
CN Thanh tra
Học tại Phân hiệu Quảng Nam
7380101-01QN 25 5 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
Luật
Học tại Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh
7380101HCM 85 15 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
Luật
Học tại Phân hiệu Quảng Nam
7380101QN 82 8 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
Trường đại học tài nguyên và môi trường Hà Nội - DMT (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

Ngành

Mã ngành |

Tổ hợp xét tuyến

Chỉ tiêu

5

Luật

7380101

A00 ; A01 ; C00 ; D01

150

Trường đại học công nghệ TP.HCM (HUTECH)(*) DKC (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

Ngành

Mã ngành

39

Luật
- Luật Dân sự
- Luật Hình sự
- Luật Hành chính

7380101

Trường đại học kinh tế - kỹ thuật Bình Dương (*)- DKB (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Tên ngành

Mã ngành

15. Luật "

7380101

Trường đại học nông lâm Bắc Giang - DBG (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Ngành đào tạo Mã ngành Chỉ tiêu Theo kết quả tốt nghiệp THPT (Tổ hợp xét tuyển)
14 Luật 7380101 50 A00, A01, C00, D01, D03, D06
Khoa luật (ĐH Huế) DHA (Hệ Đại học) ( tin 2023)
 Ngành học Chuyên ngành Mã ngành
Luật Chuyên ngành : - Luật Hành chính - Luật Hình sự - Luật Dân sự - Luật Kinh tế - Luật Quốc tế 7380101
Trường đại học Công Nghiệp Thực Phẩm tp.hcm DCT (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH TỔ HỢP XÉT TUYỂN
12 Luật 7380101 A00, A01, D01, D15
Trường đại học Bình Dương - DBD (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Ngành học Mã ngành Tổ hợp xét Cơ sở đào tạo
7 Luật 7380101 A01,A09,C00,D01 Cơ sở chính, Phân hiệu
Trường đại học Đông Á(*) DAD (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Ngành Mã ngành   Ngành đào tạo tại Phân hiệu Đăk Lăk
11 Luật 7380101    
Trường đại học Quảng Bình DQB (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Luật
Đại học Luật (gồm 2 chuyên ngành):
- Luật Kinh tế - Thương mại;
- Luật Hành chính - Tư pháp
73801016040Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ vănNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán
Trường Đại học kiểm sát Hà Nội - DKS (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Luật 7380101 300   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
Luật 7380101 300   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
Đại học Duy Tân - DDT (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Ngôn ngữ Anh7220201180120Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhNgữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
Luật73801019060Toán, Vật lí, Hóa họcNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Khoa học xã hộiNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Trường đại học Bà rịa Vũng Tàu- DBV (Hệ Đại học) ( tin 2022)

Tên ngành/ Chuyên ngành

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Tổng số tín chỉ

Thời gian

đào tạo (năm)

Luật, 4 chuyên ngành:

– Luật dân sự

– Luật hành chính

– Luật kinh tế

– Quản trị – Luật

7380101

A00: Toán – Lý – Hóa

C00: Văn – Sử – Địa

C20: Văn – Địa – GDCD

D01: Văn – Toán – Anh

120

3,5

Trường Đại học kinh tế quốc dân - KHA (Hệ Đại học) ( tin 2021)
Luật 7380101 60   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Tiếng Anh    
Trường đại học Văn Hiến (*) - VHU (Hệ Đại học) ( tin 2021)

Tên ngành/chuyên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

 

Luật

- Luật dân sự,

- Luật kinh tế,

- Luật thương mại quốc tế,

- Luật tài chính – ngân hàng

7380101

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

C04: Toán, Văn, Địa

 
Trường HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG - BPH (Hệ Đại học) ( tin 2022)

Tên trường,

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Ngành Luật

7380101

Văn, Sử, Địa

20

Trường đại học Thái Bình - DTB (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Luật7380101
Luật7380101
Luật7380101
Luật7380101
Luật73801014080