Ngành Sư phạm Sinh học

Ngành Sư phạm Sinh học đào tạo giáo viên giảng dạy môn Sinh học cho các trường trung học phổ thông, có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm vững vàng để đáp ứng với nhu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế.

Sinh viên sẽ được học khối kiến thức đại cương và chuyên sâu về sinh học (ở cơ thể  người, động vật, thực vật và vi sinh vật) và khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm; được thực hành tại các phòng thí nghiệm; được trãi nghiệm thực tế; được tham gia nghiên cứu khoa học và được kiến tập - thực tập nghiệp vụ sư phạm tại các trường trung học phổ thông.

Vị trí việc làm

- Giáo viên Sinh học ở trường Trung học phổ thông, trường Trung học cơ sở

- Cán bộ quản lý phòng thí nghiệm tại các trường Trung học phổ thông, trường Trung học cơ sở.

- Chuyên viên Sinh học hoặc cán bộ quản lý ở các Trường phổ thông, Phòng Giáo dục, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Sở giáo dục và Đào tạo.

- Cán bộ nghiên cứu ở các Trung tâm nghiên cứu hoặc Viện nghiên cứu liên quan lĩnh vực Sinh học

Nơi làm việc

- Các trường Trung học phổ thông

- Các trường Trung học cơ sở

- Các cơ quan nhà nước: Phòng giáo dục, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm nghiên cứu, Viện nghiên cứu.

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Sư phạm Sinh học

Video clip liên quan

Video - Cô Ái Linh - Giải đáp tất tần tật về ngành sư phạm

Video - Cô Ái Linh - Giải đáp tất tần tật về ngành sư phạm (Video clip)