Tìm hiểu ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Là ngành liên quan mật thiết đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông phục vụ xã hội, với sự phát triển mạnh trong thời gian qua, ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông thu hút một lượng lớn nguồn lực, nhân lực và còn tiếp tục phát triển mạnh trong thời gian tới.

Tìm hiểu ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Các công việc chuyên môn của ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Với khối lượng công việc xây dựng công trình giao thông rất lớn, đòi hỏi người làm ngành phải có những kỹ năng xử lý các công việc chuyên môn:

- Thực hiện thí nghiệm cho các thiết kế xây dựng công trình giao thông, thực hiện phân tích số liệu liên quan.

- Thực hiện thiết kế hệ thống, thiết kế quy trình xây dựng hoặc thiết kế một phần trong hệ thống được chỉ định với nhiều ràng buộc về mặt xã hội, kinh tế, môi trường, chính trị...

- Thực hiện tư vấn, phản biện các vấn đề kỹ thuật xây dựng

- Thực hiện khảo sát, thiết kế các công trình giao thông

- Thực hiện quản lý và tổ chức thi công các công trình giao thông

Cơ hội nghề nghiệp của ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Xây dựng giao thông là lĩnh vực được sự quan tâm lớn của nhà nước và toàn xã hội, nhu cầu phát triển rất mạnh, vì vậy nhu cầu nhân lực của thị trường lớn, do đó cơ hội nghề nghiệp khi theo ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông là khá rộng mở.

Nguyễn Dũng/Hướng nghiệp Việt

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
<< Các ngành nghề khác

Nội dung do bạn đọc đóng góp cho ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Bạn muốn đóng góp nội dung cho ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, bấm vào đây.

Đóng góp nội dung

Video clip liên quan ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Full Tuyển sinh
ĐẠI HỌC
ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
 • Trường đại học Trà Vinh - DVT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 40 40 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Ngữ văn, Toán, Vật lí Toán      
 • Trường đại học dân lập Cửu Long (*) DCL (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 14 21 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Vật lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
 • Trường đại học Xây Dựng Miền Tây - MTU (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Tên ngành/chuyên ngành

  Mã ngành

  Mã tổ hợp xét tuyển

  Chỉ tiêu

  Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

  7580205

  V00,V01

  A00, A01

   

 • Trường đại học Cần Thơ TCT (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Chương trình đào tạo đại trà

  Tên ngành

  Mã ngành

  Chỉ tiêu

  (xét tuyển theo phương thức 1, 2, 3 và 6)
  Mã tổ hợp xét tuyển

  Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

  7580205

  60

  A00, A01

 • Trường đại học kinh tế - kỹ thuật Bình Dương (*)- DKB (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 6 14 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Vật lí        
 • Trường đại học xây dựng - XDA (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông (Chuyên ngành: Xây dựng Cầu đường) 7580205_01 350   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Tiếng Anh        
 • Trường Đại học mỏ địa chất - MDA (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Tên ngành chuẩn

  Mã ngành chuẩn

  Chỉ tiêu xét tuyển phương thức 1

  Chỉ tiêu xét tuyển phương thức 2

  Chỉ tiêu xét tuyển phương thức 3

  Chỉ tiêu xét tuyển phương thức 4

  Chỉ tiêu xét tuyển phương thức 5

  Tổ hợp môn xét tuyển1

  Tổ hợp môn xét tuyển2

  Tổ hợp môn xét tuyển 3

  Tổ hợp môn xét tuyển 4

  Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

  7580205

  30

  40

  1

  5

  10

  A00

  A01

  D01

  C04

 • Trường Đại học kiến trúc Hà Nội - KTA (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Kỹ thuật hạ tầng đô thị - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông KTA11 130   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Sinh học        
 • Trường Đại học giao thông vận tải (cơ sở phía Bắc) - GHA (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Cầu đường bộ) GHA-21 365   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Tiếng Anh    
  Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Nhóm chuyên ngành: Đường bộ, Kỹ thuật giao thông đường bộ) GHA-22 150   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Tiếng Anh    
  Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Nhóm chuyên ngành: Cầu hầm, Đường hầm và metro) GHA-23 100 20 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Tiếng Anh    
  Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Nhóm chuyên ngành: Đường sắt, Cầu-Đường sắt, Đường sắt đô thị) GHA-24 110 20 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Tiếng Anh    
  Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Nhóm chuyên ngành: Đường ô tô - Sân bay, Cầu - Đường ô tô - Sân bay) GHA-25 85 15 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Tiếng Anh    
  Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Nhóm chuyên ngành: Công trình giao thông đô thị, Công trình giao thông công chính ) GHA-26 90 20 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Tiếng Anh    
  Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Nhóm chuyên ngành: Tự động hóa thiết kế cầu đường, Địa kỹ thuật công trình giao thông, Kỹ thuật GIS và trắc địa công trình) GHA-27 90 20 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Tiếng Anh    
  Ngành Kinh tế xây dựng (gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế quản lý khai thác cầu đường, Kinh tế xây dựng công trình giao thông) GHA-28 120   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Tiếng Anh    
  Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Cầu - Đường bộ Việt – Pháp) GHA-30 40   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp    
  Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Cầu - Đường bộ Việt – Anh) GHA-31 40   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Tiếng Anh    
  Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Công trình Giao thông đô thị Việt - Nhật) GHA-32 40   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Tiếng Anh    
  Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) GHA-33 40   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Tiếng Anh    
  Ngành Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) GHA-35 50   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Tiếng Anh    
 • Trường đại học công nghệ TP.HCM (HUTECH)(*) DKC (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Ngành, chuyên ngành

  Mã ngành

  Tổ hợp

  xét tuyển

  Kỹ thuật xây dựng:

  - Xây dựng dân dụng và công nghiệp

  - Xây dựng công trình giao thông

  - Chuyển đổi số trong xây dựng

  7580201

  A00 (Toán, Lý, Hóa)

  A01 (Toán, Lý, Anh)

   C01 (Toán, Văn, Lý)

  D01 (Toán, Văn, Anh)

 • Trường đại học thủy lợi - TLA (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Tên ngành/nhóm ngành

  Tổ hợp xét tuyển

  Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

  A00, A01, D01, D07

 • Trường đại học Tôn Đức Thắng - DTT (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Tên ngành /chuyên ngành 

  Mã ngành/chuyên  ngành 

  Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

  7580205

 • Trường đại học Công Nghiệp TP.HCM HUI (Hệ Đại học) ( tin 2022)
   

  Tên ngành/ Nhóm ngành

  Mã ngành Đại trà

  Mã ngành Hệ CLC

  Tổ hợp xét tuyển

  12

  Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

  7580205

   

  A00, A01, C01, D90

 • Trường đại học quốc tế Bắc Hà (*)- DBH (Hệ Đại học) ( tin 2022)
  Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 50   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Toán, Vật lí, Sinh học   Toán, Vật lí, Giáo dục công dân    
 • Hệ đại học chính quy Trường đại học Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM) QSB (Hệ Đại học) ( tin 2021)
  Kỹ thuật Xây dựng;Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông;Kỹ thuật Xây dựng Công trình Thủy;Kỹ thuật Xây dựng Công trình Biển;Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng;(Nhóm ngành) 115 600   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh            
  Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông - Chuyên ngành Cầu đường (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre). 446 40   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh            
 • Trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM - SPK (Hệ Đại học) ( tin 2021)
  KT xây dựng công trình giao thông (Đại trà) 7580205D 42 18 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh    
 • Trường đại học dân lập Văn Lang - DVL (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông75802058050Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh
 • Trường đại học kiến trúc Đà Nẵng(*) - KTD (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
  (Xây dựng Cầu - Đường)
  75802054060Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • Trường đại học Giao Thông Vận Tải TP.HCM GTS (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
  Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (XD cầu đường, XD công trình thủy và thềm lục địa, Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông, XD đường sắt - Metro, XD cầu hầm, XD đường bộ)
  758020521090Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
  Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường)
  Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường)
  7580205111H3114Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
 • Trường đại học Giao Thông Vận Tải - cơ sở ii phía nam GSA (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Ngành Kinh tế xây dựng
  (gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế xây dựng công trình giao thông, Kinh tế quản lý khai thác cầu đường)
  GSA-10110Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToánToán, Hóa học, Tiếng AnhToán
  Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
  (gồm các chuyên ngành: Cầu đường bộ, Đường bộ, Cầu hầm, Công trình giao thông công chính,…). Sinh viên được chọn chuyên ngành theo nhu cầu vào học kỳ 6 (năm học thứ 3)
  GSA-1421050Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToánToán, Hóa học, Tiếng AnhToán
 • Trường đại học thủy lợi (cơ sở 2) - TLS (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngTLS1133030Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh
 • Trường đại học Vinh - TDV (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông75802057030Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • Trường đại học Xây Dựng Miền Trung - XDT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
  Chuyên ngành Xây dựng cầu đường
  75802051515Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
  Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Đào tạo tại phân hiệu Đà Nẵng)
  Chuyên ngành Xây dựng cầu đường
  7580205XDN1515Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • Trường đại học Nha Trang - TSN (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Kỹ thuật xây dựng
  Kỹ thuật xây dựng (2 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông)
  758020112654Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Vật líToán, Hóa học, Tiếng Anh

Tìm hiểu NGÀNH NGHỀ

Tìm hiểu và chọn ngành nghề phù hợp

Tìm hiểu các ngành nghề Khoa học hướng nghiệp

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho quá trình hướng nghiệp, tuyển sinh

Trắc nghiệm Hướng nghiệp Thông tin tuyển sinh

Học nghề sau lớp 9

Dành cho hs không còn con đường nào khác ngoài học nghề

Đăng ký Học nghề Học bổ túc