Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

- Vận dụng được các phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường và tài nguyên vào trong thực tế để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học một cách độc lập và tự phát huy năng lực của cá nhân;

- Phân tích tổng hợp các nguyên lý, phương pháp và quá trình vật lý, hoá học và sinh thái học ứng dụng trong nghiên cứu tài nguyên và môi trường;

- Có thể thực hiện quan trắc và phân tích môi trường để đánh giá chất lượng môi trường, bảo vệ môi trường và quản lí môi trường có kết quả tốt;

- Tổng hợp các số liệu thu thập được về môi trường, phân tích, đánh giá và đưa ra các nhận định giúp các nhà quản lý vạch định các chính sách, chiến lược cần thiết;

- Đánh giá và xây dựng được qui trình các phương pháp phân tích hiện đại để ứng dụng vào phân tích, đánh giá chất lượng môi trường nước, không khí, chất thải rắn, đất;

- Tổng hợp các kiến thức chuyên sâu, kỹ năng cơ sở và nâng cao về các phương thức quản lý để sử dụng hợp lý các tài nguyên thiên nhiên, kinh tế, con người và môi trường để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực rộng của ngành;

- Tổng hợp những kiến thức chuyên sâu về luâṭ và chính sách tài nguyên và môi trường, các quy trình cũng như phương pháp xây dưṇ g, hoạch định luâṭ và các chính sách liên quan đến công tác bảo vê ̣tài nguyên và môi trường;

- Phân tích, đánh giá và dự báo các ảnh hưởng đến môi trường của dự án, đồng thời đề xuất các giải pháp thích hợp để bảo vệ môi trường;

- Phân tích các tư liệu viễn thám, phương pháp thu nhận thông tin tư liệu viễn thám, các nguyên tắc lựa chọn tư liệu viễn thám để quản lý tài nguyên và quan trắc môi trường và phòng chống thiên tai;

- Vận dụng được công cụ GIS và RS trong quản lý tà i nguyên và môi trường bằng cách sử dụng các phần mềm chuyên ngành, nghiên cứu nâng cao hiệu quả quản lý môi trường thông qua việc áp dụng đúng đắn các công cụ sản xuất sạch hơn, quy hoạch môi trường.

Nội dung được tham khảo từ Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
<< Các ngành nghề khác

Nội dung do bạn đọc đóng góp cho Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Bạn muốn đóng góp nội dung cho Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, bấm vào đây.

Đóng góp nội dung

Video clip liên quan Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

Full Tuyển sinh
ĐẠI HỌC
Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
 • Trường đại học Tây Đô (*) - DTD (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Tên ngành

  Mã ngành

  Tổ hợp môn xét tuyển học bạ và kết quả thi THPT

  Tổ chức thi riêng

  Quản lý Tài nguyên và Môi trường

  7850101

  Toán – Vật lí – Hóa học (A00)

  Toán – Vật lí – Tiếng Anh (A01)

  Toán – Hóa học – Sinh học (B00)

  Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh (D01)

  Không

 • Trường đại học nam Cần Thơ(*) DNC (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 15 35 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Sinh học   Toán, Hóa học, Sinh học   Ngữ văn, Hóa học, Sinh học    
 • Trường đại học Cần Thơ TCT (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Chương trình đào tạo đại trà

  Tên ngành

  Mã ngành

  Chỉ tiêu

  (xét tuyển theo phương thức 1, 2, 3 và 6)
  Mã tổ hợp xét tuyển

  Quản lý tài nguyên và môi trường

  7850101

  120

  A00, A01, B00, D07

 • Trường đại học Quy Nhơn - DQN (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 80 20 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   Ngữ văn, Toán, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
 • Trường đại học Thủ Dầu Một - TDM (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 65 35 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   Toán, Sinh học, Khoa học xã hội   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
 • Trường đại học nông lâm Bắc Giang - DBG (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Ngành đào tạo

  Mã ngành

  Chỉ tiêu

  Tuyển Theo kết quả tốt nghiệp THPT

  (Tổ hợp xét tuyển)

  Tuyển Theo điểm học bạ THPT

  Quản lý tài nguyên và môi trường

  7850101

  50

  A00, A01, B00, D01

  Sử dụng đồng thời theo 2 cách xét tuyển:
  – Điểm trung bình 5 kỳ (lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) từ 6,0 trở lên;
  – Tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển từ 23,0 trở lên (môn toán nhân hệ số 2)

 • Trường đại học An Giang TAG (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 18 12 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Toán, Hoá học, Khoa học xã hội   Toán, Hóa học, Sinh học    
 • Trường đại học khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) QHT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Quản lý tài nguyên và môi trường QHT20 48 2 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Sinh học   Toán, Hóa học, Tiếng Anh    
 • Trường Đại học mỏ địa chất - MDA (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Tên ngành chuẩn

  Mã ngành chuẩn

  Chỉ tiêu xét tuyển phương thức 1

  Chỉ tiêu xét tuyển phương thức 2

  Chỉ tiêu xét tuyển phương thức 3

  Chỉ tiêu xét tuyển phương thức 4

  Chỉ tiêu xét tuyển phương thức 5

  Tổ hợp môn xét tuyển1

  Tổ hợp môn xét tuyển2

  Tổ hợp môn xét tuyển 3

  Tổ hợp môn xét tuyển 4

  Quản lý tài nguyên và môi trường

  7850101

  20

  30

   

   

   

  A00

  B08

  C04

  D01

 • Trường Đại học LÂM NGHIỆP (phía Bắc) - LNH (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên* - Chương trình tiên tiến - Đào tạo bằng tiếng Anh - chương trình của Trường Đại học tổng hợp Bang Colorado - Hoa Kỳ:

  - Chuyên ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường

  - Chuyên ngành Khoa học môi trường

  - Chuyên ngành Quản lý lưu vực

  - Chuyên ngành Quản lý tài nguyên nước

  7908532

  30

  -

  B08. Toán, Sinh học, Tiếng anh

   

  D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng anh

   

  D07. Toán, Hóa học, Tiếng anh

   

  D10. Toán, Địa lý, Tiếng anh

   

  Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

  - Chuyên ngành Quản lý môi trường

  - Chuyên ngành Quản lý tài nguyên

  7850101

  30

  20

  A00. Toán, Vật lý, Hóa học

   

  A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn

   

  B00. Toán, Hóa học, Sinh học

   

  D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

   
 • Trường đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội (*) - DQK (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 30 30 Toán, Hóa học, Địa lí   Toán, Hoá học, Giáo dục công dân   Toán, Hóa học, Sinh học   Toán, Sinh học, Địa lí    
 • Trường đại học tài nguyên và môi trường Hà Nội - DMT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Quản lý tài nguyên và môi trường
  Quản lý tài nguyên và môi trường - Trụ sở chính Hà Nội
  7850101 125 125 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán  
  Quản lý tài nguyên và môi trường
  Quản lý tài nguyên và môi trường - Phân hiệu tại Thanh Hóa
  7850101 PH 15 15 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán  
 • Học viện Nông nghiệp Việt Nam (HVN) (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 40 40 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   Toán, Hóa học, Tiếng Anh   Toán, Sinh học, Tiếng Anh    
 • Trường Đại học kinh tế quốc dân - KHA (Hệ Đại học) ( tin 2021)
  Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 70   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Tiếng Anh    
 • Trường đại học công nghệ TP.HCM (HUTECH)(*) DKC (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Ngành, chuyên ngành

  Mã ngành

  Tổ hợp

  xét tuyển

  Quản lý tài nguyên và môi trường

  7850101

  A00 (Toán, Lý, Hóa)

  B00 (Toán, Hóa, Sinh)

  C08 (Văn, Hóa, Sinh)

  D07 (Toán, Hóa, Anh)

 • Trường đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM DTM (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  NGÀNH XÉT TUYỂN

  MÃ NGÀNH

  TỔ HỢP

  XÉT TUYỂN

  CHỈ TIÊU 2022

  PT1

  CHỈ TIÊU 2022

  PT2

  CHỈ TIÊU 2022

  PT3

  Quản lý tài nguyên và môi trường

  CN Quản lý tài nguyên và môi trường

  CN Môi trường, sức khỏe và an toàn

  CN Quản lý tài nguyên và khoáng sản

  CN Quản lý và công nghệ môi trường đô thị

  7850101

  A00, A01

  A02, B00

  120

  120

  9

  Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo

  7850197

  A00, A01

  B00, D01

  20

  26

  3

 • Trường đại học Công Nghiệp Thực Phẩm tp.hcm DCT (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Ngành đào tạo

  Mã ngành

  Tổ hợp xét tuyển

  Quản lý tài nguyên và môi trường

  7850101

  A00, A01, D07, B00

 • Trường đại học Công Nghiệp TP.HCM HUI (Hệ Đại học) ( tin 2022)
   

  Tên ngành/ Nhóm ngành

  Mã ngành Đại trà

  Mã ngành Hệ CLC

  Tổ hợp xét tuyển

  24

  Nhóm ngành Quản lý tài nguyên môi trường gồm 02 ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường; Công nghệ kỹ thuật môi trường.

  7850101

   

  B00, C02, D90, D96

   

  CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ 2 + 2 VỚI ĐẠI HỌC ANGELO STATE UNIVERSITY (ASU) của HOA KỲ

  Tên ngành/ Nhóm ngành

  Mã ngành Đại trà

  Mã ngành Hệ CLC

  Tổ hợp xét tuyển

  41

  Quản lý tài nguyên và môi trường

   

  7850101K

  B00, C02, D90, D96

 • Hệ đại học chính quy Trường đại học Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM) QSB (Hệ Đại học) ( tin 2021)
  Kỹ thuật Môi trường;Quản lý Tài nguyên và Môi trường;(Nhóm ngành) 125 120   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Sinh học   Toán, Hóa học, Tiếng Anh    
  Quản lý Tài nguyên và Môi trường (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) 225 60   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Sinh học   Toán, Hóa học, Tiếng Anh    
 • Trường đại học Nông Lâm TP.HCM NLS (Hệ Đại học) ( tin 2021)
  Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 160   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Sinh học   Toán, Hóa học, Tiếng Anh    
 • Đại học Duy Tân - DDT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Quản lý tài nguyên và môi trường78501015050Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Khoa học tự nhiên, Ngữ vănToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Khoa học xã hội
 • Trường đại học Sư Phạm ( ĐH Đà Nẵng) DDS (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Quản lý tài nguyên và môi trường78501016525Toán, Vật lí, Hóa họcHóaToán, Hóa học, Sinh họcSinh họcToán, Sinh học, Tiếng AnhSinh học
  Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) 7850101CLC50Toán, Vật lí, Hóa họcHóaToán, Hóa học, Sinh họcSinh họcToán, Sinh học, Tiếng AnhSinh học
 • Trường đại học Bách Khoa (ĐH Đà Nẵng) DDK (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Quản lý tài nguyên và môi trường785010170Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Tiếng Anh
 • Trường đại học khoa học(ĐH Huế) DHT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Quản lý tài nguyên và môi trường78501014010Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Địa lí
 • Trường đại học Quảng Bình DQB (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Quản lý tài nguyên và môi trường
  Đại học Quản lý Tài nguyên và Môi trường
  78501013020Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Sinh học, Ngữ vănToánNgữ văn, Toán, Địa líToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán
 • Trường đại học khoa học (ĐH Thái Nguyên) DTZ (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Quản lý tài nguyên và môi trường
  Các chương trình đào tạo: Quản lý đất đai và kinh doanh bất động sản, Quản lý Tài nguyên và Môi trường
  78501013020Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • KHOA QUỐC TẾ (ĐH Thái Nguyên) - DTQ (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Quản lý tài nguyên và môi trường785010120Toán, Hóa học, Sinh họcToán, Sinh học, Tiếng AnhToán, Địa lí, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
 • Phân hiệu Đại học THÁI NGUYÊN tại Lào Cai (DTP) (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Quản lý tài nguyên và môi trường78501013020Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Hóa họcNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • Trường đại học nông lâm (ĐH Thái Nguyên) DTN (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Quản lý tài nguyên và môi trường785010125Toán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 • Trường đại học Hạ Long (HLU) (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Quản lý tài nguyên và môi trường78501012010Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánToán, Hóa học, Sinh họcToánToán, Địa lí, Tiếng AnhToán
 • Trường Đại học Hồng Đức - HDT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Quản lý tài nguyên và môi trường
  ĐH Quản lý tài nguyên và môi trường
  78501011812Toán, Vật lí, Hóa họcNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Vật lí, Địa lí
 • Trường đại học Nguyễn Tất Thành (*) NTT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Quản lý tài nguyên và môi trường78501013857Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcToán, Hóa học, Tiếng Anh
 • Trường Đại học LÂM NGHIỆP (cơ sở 2) - LNS (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Quản lý tài nguyên và môi trường78501013020Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Khoa học xã hộiNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • Trường Đại học Kiên Giang ( TKG ) (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Quản lý tài nguyên và môi trường7850101832Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcToán, Hóa học, Tiếng Anh
 • Trường đại học Vinh - TDV (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Quản lý tài nguyên và môi trường78501014515Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcToán, Sinh học, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh

Tìm hiểu NGÀNH NGHỀ

Tìm hiểu và chọn ngành nghề phù hợp

Tìm hiểu các ngành nghề Khoa học hướng nghiệp

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho quá trình hướng nghiệp, tuyển sinh

Trắc nghiệm Hướng nghiệp Thông tin tuyển sinh

Học nghề sau lớp 9

Dành cho hs không còn con đường nào khác ngoài học nghề

Đăng ký Học nghề Học bổ túc