Tìm hiểu ngành kinh doanh quốc tế là gì, làm gì

Tìm hiểu ngành kinh doanh quốc tế là gì, làm gì

Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, việc kinh doanh không chỉ tiến hành trong nước, mà còn mở rộng ra thị trường quốc tế. Hướng đến thị trường quốc tế là xu hướng phát triển kinh doanh hiện nay. Ngành kinh doanh quốc tế giữ vai trò xúc tiến các hoạt động kinh doanh ra thế giới.

Ngành Kinh doanh quốc tế (International Business) là gì?

Ngành Kinh doanh Quốc tế, hay International Business, là một lĩnh vực chuyên nghiệp và học thuật liên quan đến việc quản lý và điều hành các doanh nghiệp hoạt động trên phạm vi toàn cầu. Bao gồm việc hiểu và áp dụng các nguyên tắc kinh doanh, quản lý, tài chính, tiếp thị, và luật pháp trong một bối cảnh quốc tế.

Ngành Kinh doanh quốc tế tham gia giải quyết các công việc gì?

Nghề nghiệp trong lĩnh vực Kinh doanh quốc tế có thể bao gồm làm việc tại các công ty đa quốc gia, tổ chức thương mại quốc tế, chính phủ, hoặc các tổ chức phi chính phủ. Các vị trí cụ thể có thể kể ra một số như quản lý nhập khẩu/xuất khẩu, phân tích kinh doanh quốc tế, tư vấn chiến lược, hoặc quản lý dự án quốc tế.

Ngành Kinh doanh Quốc tế đòi hỏi sự linh hoạt, khả năng thích nghi với các văn hóa và môi trường kinh doanh khác nhau, cũng như kỹ năng phân tích và giao tiếp mạnh mẽ

 1. Thương mại Quốc tế và Xuất nhập khẩu: Nắm vững các quy trình, luật lệ và chiến lược cần thiết để giao dịch hàng hóa và dịch vụ qua biên giới quốc gia.

 2. Quản lý Văn hóa và Giao tiếp Quốc tế: Hiểu biết về các nền văn hóa khác nhau và kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong môi trường đa văn hóa.

 3. Chiến lược Kinh doanh Quốc tế: Phát triển và thực hiện các chiến lược để mở rộng hoạt động kinh doanh ra thị trường quốc tế, bao gồm cả việc nắm bắt cơ hội và quản lý rủi ro.

 4. Tài chính Quốc tế: Quản lý tài chính trong một bối cảnh toàn cầu, bao gồm quản lý rủi ro tiền tệ, đầu tư quốc tế, và thị trường tài chính quốc tế.

 5. Luật Pháp và Chính sách Quốc tế: Hiểu các quy định pháp lý và chính sách quốc tế ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh quốc tế.

Yếu tố làm cho ngành Kinh doanh quốc tế định hình và cần cho các tổ chức 

 1. Quy mô và Phạm vi Hoạt động Quốc tế: Một trong những điểm đặc trưng chính của ngành này là quy mô và phạm vi hoạt động. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực này hoạt động trên nhiều quốc gia, vượt ra ngoài biên giới quốc gia của mình, yêu cầu hiểu biết sâu rộng về các thị trường, chính sách, và văn hóa khác nhau.

 2. Đa Dạng Văn Hóa và Giao tiếp Liên Văn Hóa: Kinh doanh quốc tế đòi hỏi khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong môi trường đa văn hóa. Sự hiểu biết về các văn hóa khác nhau, ngôn ngữ, và phong tục tập quán là cần thiết để thành công.

 3. Quản lý Rủi ro và Độ Biến Động Cao: Do hoạt động trong môi trường toàn cầu, ngành này đối mặt với rủi ro cao hơn và độ biến động lớn hơn do các yếu tố như biến động tỷ giá hối đoái, chính trị quốc tế, và biến đổi kinh tế toàn cầu.

 4. Chính sách và Pháp luật Quốc tế: Ngành Kinh doanh Quốc tế yêu cầu kiến thức sâu về luật pháp và chính sách quốc tế, bao gồm hiểu biết về các hiệp định thương mại, quy định xuất nhập khẩu, và luật cạnh tranh quốc tế.

 5. Chiến Lược Kinh doanh Toàn cầu: Điểm nổi bật khác là sự tập trung vào việc phát triển và triển khai chiến lược kinh doanh toàn cầu, thay vì chỉ tập trung vào một thị trường địa phương hay quốc gia.

 6. Tài Chính và Kinh tế Đa Quốc gia: Ngành này đòi hỏi hiểu biết về tài chính và kinh tế quốc tế, bao gồm quản lý tài chính trong một bối cảnh đa quốc gia và phân tích các xu hướng kinh tế toàn cầu.

 7. Sự Phụ Thuộc vào Công nghệ và Mạng Lưới Toàn cầu: Kinh doanh quốc tế phụ thuộc nhiều vào công nghệ thông tin và mạng lưới giao tiếp toàn cầu để quản lý hoạt động trải rộng trên nhiều quốc gia.

 8. Đào tạo và Kỹ năng Đa Ngành: Ngành Kinh doanh Quốc tế yêu cầu một sự kết hợp đa ngành của các kỹ năng từ kinh doanh, quản trị, tài chính, tiếp thị, đến những kỹ năng xã hội và giao tiếp liên văn hóa.

Khó khăn nào khi theo học ngành Kinh doanh quốc tế mà bạn phải đối diện

Theo học ngành Kinh doanh Quốc tế có thể mang lại nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, nhưng cũng đối mặt với một số thách thức và khó khăn:

 1. Hiểu Biết Sâu Rộng về Nhiều Lĩnh Vực: Ngành này đòi hỏi kiến thức không chỉ về kinh doanh, mà còn về luật pháp, kinh tế, văn hóa, và chính trị quốc tế. Điều này có thể là một thách thức, đặc biệt nếu bạn không quen với việc học đa ngành.

 2. Giao Tiếp Liên Văn Hóa: Hiểu và tôn trọng các nền văn hóa khác nhau là cần thiết, nhưng cũng có thể khó khăn, đặc biệt khi gặp phải những khác biệt văn hóa sâu sắc.

 3. Nắm Bắt và Phân Tích Dữ Liệu Toàn Cầu: Việc phân tích và hiểu các xu hướng kinh tế toàn cầu đòi hỏi kỹ năng phân tích dữ liệu và khả năng làm việc với một lượng thông tin lớn và phức tạp.

 4. Thích Nghi với Độ Biến Động và Không Chắc Chắn: Thị trường và chính trị quốc tế thường xuyên thay đổi, đòi hỏi sinh viên phải linh hoạt và thích nghi nhanh chóng với những thay đổi.

 5. Rào Cản Ngôn Ngữ: Trong một môi trường toàn cầu, việc thành thạo nhiều ngôn ngữ có thể là một lợi thế, nhưng cũng có thể là một thách thức đối với những người không quen với việc học ngoại ngữ.

 6. Yêu Cầu Kỹ Năng Cao: Ngành Kinh doanh Quốc tế đòi hỏi một loạt kỹ năng từ lý thuyết đến thực hành, bao gồm kỹ năng quản lý, phân tích, giao tiếp, và giải quyết vấn đề.

 7. Áp Lực Cạnh Tranh: Do sự phổ biến và quan trọng của ngành, có thể có nhiều cạnh tranh trong việc tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp và thực tập.

 8. Cập Nhật Kiến Thức Liên Tục: Trong môi trường kinh doanh quốc tế nhanh chóng thay đổi, việc giữ cho kiến thức luôn được cập nhật là cần thiết nhưng cũng khó khăn.

 9. Thực Tập và Kinh Nghiệm Thực Tế: Việc tìm kiếm cơ hội thực tập và kinh nghiệm thực tế quốc tế có thể là thách thức, nhưng là một phần quan trọng trong quá trình học tập.

Một số công việc liên quan với ngành Kinh doanh quốc tế

Ngành Kinh doanh Quốc tế tại Việt Nam mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp đa dạng, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế và mối quan hệ thương mại quốc tế của Việt Nam. Dưới đây là một số công việc tiêu biểu liên quan đến ngành này:

 1. Quản Lý Xuất Nhập Khẩu: Làm việc tại các công ty xuất nhập khẩu, quản lý và điều phối các hoạt động liên quan đến giao dịch quốc tế, vận chuyển hàng hóa, và tuân thủ các quy định.

 2. Quản Trị Doanh Nghiệp Đa Quốc Gia: Làm việc tại các công ty đa quốc gia hoặc các chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam, quản lý các hoạt động kinh doanh và phát triển chiến lược kinh doanh.

 3. Phân Tích Thị Trường và Nghiên Cứu Thị Trường Quốc Tế: Thực hiện phân tích thị trường, dự báo xu hướng, và nghiên cứu về các cơ hội kinh doanh tại các thị trường quốc tế.

 4. Chuyên Viên Tư Vấn Kinh Doanh Quốc Tế: Cung cấp tư vấn về chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, và quản lý rủi ro cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực quốc tế.

 5. Quản Lý Dự Án Quốc Tế: Quản lý và điều phối các dự án quốc tế, bao gồm làm việc với các đối tác và nhà cung cấp từ nhiều quốc gia khác nhau.

 6. Chuyên Viên Tài Chính Quốc Tế: Làm việc trong lĩnh vực tài chính, quản lý tài chính và đầu tư quốc tế, đặc biệt là trong các ngân hàng và tổ chức tài chính.

 7. Chuyên Viên Pháp Luật Quốc Tế: Tư vấn và xử lý các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh quốc tế, bao gồm luật thương mại quốc tế, luật sở hữu trí tuệ, và các hiệp định thương mại.

 8. Chuyên Viên Marketing Quốc Tế: Phát triển và thực hiện các chiến lược marketing cho thị trường quốc tế, bao gồm nghiên cứu thị trường, quảng cáo, và xúc tiến thương mại.

 9. Chuyên Viên Giao Tiếp Quốc Tế: Làm việc trong lĩnh vực giao tiếp và quan hệ công chúng quốc tế, xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác quốc tế.

 10. Quản Lý Chuỗi Cung Ứng Quốc Tế: Quản lý và tối ưu hóa chuỗi cung ứng quốc tế, bao gồm quản lý vận chuyển, kho bãi, và quản lý hàng tồn kho.

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Kinh doanh quốc tế

Tổng hợp link hay từ internet cho Ngành Kinh doanh quốc tế

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Video clip liên quan Ngành Kinh doanh quốc tế

FBNC - Ngành Quản trị kinh doanh: Cạnh tranh cao là điều tất yếu

FBNC - Ngành Quản trị kinh doanh: Cạnh tranh cao là điều tất yếu (Video clip)

Vấn đề quản trị kinh doanh - Tình huống trước mắt và lâu dài

Vấn đề quản trị kinh doanh - Tình huống trước mắt và lâu dài (Video clip)

Các trường có đào tạo Ngành Kinh doanh quốc tế

Trường Đại học Kiên Giang ( TKG ) (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Mã ngành Tên ngành
  7340120 Kinh doanh quốc tế (dự kiến)
Trường đại học Cần Thơ TCT (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

MÃ NGÀNH

TÊN NGÀNH

13

7340120C

Kinh doanh quốc tế (CLC)

36 triệu đồng/năm học

Trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM - SPK (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

30

Kinh doanh Quốc tế

7340120D

Trường đại học Sài Gòn - SGD (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Ngành Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Mã tố hợp Môn chính Chi tiêu
8 , Kinh doanh quốc tế 7340120

Văn , Toán , Anh

Toán , Lí , Anh

DOI A01 Toán 150
Hệ đại học chính quy Trường đại học Kinh Tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) QSK (Hệ Đại học) ( tin 2023)

NGÀNH TUYỂN SINH

MÃ TUYỂN

SINH

- Kinh doanh quốc tế

7340120_408

- Kinh doanh quốc tế ( Tiếng Anh )

7340120_408E

Trường Đại học hàng hải Việt Nam - HHA (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Chuyên ngành

Mã chuyên ngành

Tổng Chỉ tiêu

45. Kinh doanh quốc tế & Logistics

A409

90

KHOA QUỐC TẾ (ĐHQG Hà Nội) QHQ (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Mã ngành

Tên ngành

QHQ01

Kinh doanh quốc tế

Trường đại học ngoại thương - NTH (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Ngành đào tạo

Ngành Kinh doanh quốc tế

Trường đại học ngoại thương - Cơ sở phía Nam - NTS (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Ngành đào tạo

Ngành Quản trị kinh doanh, Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế

Ngành Kinh doanh quốc tế, Chương trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Trường đại học Ngân Hàng TP.HCM - NHS (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

Phương thức 2

Phương thức 3

Phương thức 4

4

Ngành Kinh tế quốc tế

- Chương trình Kinh tế quốc tế - Chương trình Kinh doanh quốc tế

- Chương trình Kinh tế và kinh doanh số

7310106

300

0 %

A01 , D07 , D09 , D10

10-15 %

A00 , A01 , D01 , D07

85-90 %

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG (Cơ sở Hà Nội)- NHH (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

Mã xét tuyển

Tên chương trình đào tạo

Chỉ tiêu 2023

Tổ hợp xét tuyển

17

IB01

  Kinh doanh quốc tế

250

A01, D01, D07, D09

19

IB03

  Kinh doanh quốc tế (ĐH Coventry, Anh quốc cấp bằng)

30

A00, A01, D01, D07

Trường đại học mở Tp.HCM - MBS (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

16

Kinh doanh quốc tế

7340120

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Hóa, Anh

17

Kinh doanh quốc tế Chất lượng cao

(tiếng Anh hệ số 2) (Ngành mới)

7340120C

Toán, Hóa, Anh

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, KHXH, Anh

Trường đại học Kinh Tế TP.HCM KSA (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Stt Mã đăng ký xét tuyển (Mã ĐKXT) Chương trình đào tạo
14 7340120 Kinh doanh quốc tế
37 7380101 Luật kinh doanh quốc tế
Trường đại học Tôn Đức Thắng - DTT (Hệ Đại học) ( tin 2023)

 

Mã ngành

Ngành đào tạo

Khối tuyển

7

7340120

Kinh doanh quốc tế

A00 ; A01 ; D01

KHOA QUỐC TẾ (ĐH Thái Nguyên) - DTQ (Hệ Đại học) ( tin 2023)
  Ngành đào tạo Mã ngành
  Kinh doanh quốc tế 7340120
Trường đại học nông lâm (ĐH Thái Nguyên) DTN (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Tổng chỉ tiêu

10

Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành: Xuất nhập khẩu nông lâm sản)

7340120

A00, B00, C02, A01

50

Trường đại học kinh tế & quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên) DTE (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Ngành tuyển sinh

Kinh doanh quốc tế

Trường đại học nam Cần Thơ(*) DNC (Hệ Đại học) ( tin 2023)

01. Y khoa (Bác sĩ đa khoa)

20. Kinh doanh quốc tế

Trường đại học Tài Chính - Trường đại học Tài Chính - Marketing- DMS (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

NGÀNH / CHUYÊN NGÀNH

MÃ ĐKXT

Tổ hợp xét tuyển

CHI

TIÊU

4

Ngành Kinh doanh quốc tế , gồm cácchuyên ngành :| - Quản trị kinh doanh quốc tế | - Thương mại quốc tế - Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu

7340120

A00 , A01 ,

D01 , D96

270

Trường đại học dân lập Lạc Hồng (*) - DLH (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

TÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

MÃ NGÀNH

6

Kinh doanh quốc tế

7310120

Trường Đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp - DKK (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp xét tuyển

4

7340121

Ngành Kinh doanh thương mại

– Chuyên ngành Kinh doanh thương mại

– Chuyên ngành Thương mại điện tử

– Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế

A00; A01; C01 và D01

Trường đại học công nghệ TP.HCM (HUTECH)(*) DKC (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

Ngành

Mã ngành

23

Kinh doanh quốc tế
- Thương mại quốc tế
- Kinh doanh số

7340120

Trường đại học tài chính - quản trị kinh doanh - DFA (Hệ Đại học) ( tin 2023)
           STT Mã ngành Ngành và chuyên ngành đào tạo Tổ hợp xét tuyển
3 7340120 Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành: Thương mại quốc tế) A00; A01; D01; C14
Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (DDV) (Đại học Đà Nẵng) (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Mã trường Tên ngành - Chuyên ngành Mã ĐKXT Tổ hợp xét tuyển Mã tổ hợp xét tuyển
1 DDV Quản trị và Kinh doanh Quốc tế 7340124
1. Toán + Vật lí + Tiếng Anh
2. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh
3. Toán + Hoá học + Tiếng Anh
4. Toán + Địa lý + Tiếng Anh
1. A01
2. D01
3. D07
4. D10
Trường đại học Kinh Tế (ĐH Đà Nẵng) DDQ (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Mã trường Tên ngành - Chuyên ngành Mã ĐKXT Tổ hợp xét tuyển Mã tổ hợp xét tuyển
3 DDQ Kinh doanh quốc tế 7340120 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh
4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh
1.A00 2.A01 3.D01 4.D90
Trường đại học Công Nghiệp Thực Phẩm tp.hcm DCT (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH TỔ HỢP XÉT TUYỂN
6 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, D01, D10
Trường đại học Đông Á(*) DAD (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Ngành Mã ngành   Ngành đào tạo tại Phân hiệu Đăk Lăk
3 Kinh doanh quốc tế 7340120    
Trường Đại học công nghiệp Việt - Hung - VHD (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Mã ngành

Ngành/ chuyên ngành đào tạo

Tổ hợp

Chỉ tiêu

6

7340101

Ngành Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

                          Quản trị nhân lực

                          Quản trị Marketing

                          Quản trị khách sạn và du lịch

                          Kinh doanh thương mại

                          Kinh doanh quốc tế

C00

C19

C20

D01

400

Trường đại học Tây Đô (*) - DTD (Hệ Đại học) ( tin 2022)

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển học bạ và kết quả thi THPT

Tổ chức thi riêng

Kinh doanh quốc tế

7340120

Toán – Vật lí – Hóa học (A00)

Toán – Vật lí – Tiếng Anh (A01)

Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh (D01)

Toán – Ngữ văn – Địa lí (C04)

Không

Trường đại học Bà rịa Vũng Tàu- DBV (Hệ Đại học) ( tin 2022)

Tên ngành/ Chuyên ngành

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Tổng số tín chỉ

Thời gian

đào tạo (năm)

Kinh doanh quốc tế

7340120

A00: Toán – Lý – Hóa

A01: Toán – Lý – Anh

C14: Văn – Toán – GDCD

D01: Văn – Toán – Anh

120

3,5

Trường đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội (*) - DQK (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Kinh doanh quốc tế 7340120 75 75 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Địa lí   Toán, Địa lí, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
Trường Đại học kinh tế quốc dân - KHA (Hệ Đại học) ( tin 2021)
Kinh doanh quốc tế 7340120 120   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Tiếng Anh    
Trường đại học Hoa Sen- DTH (Hệ Đại học) ( tin 2022)

Ngành bậc đại học

Tổ hợp môn xét tuyển

Kinh doanh quốc tế

7340120

Toán, Vật lý, Hóa học (A00)

Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh/tiếng Pháp)D01/D03)

Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09)

Trường đại học Công Nghiệp TP.HCM HUI (Hệ Đại học) ( tin 2022)
 

Tên ngành/ Nhóm ngành

Mã ngành Đại trà

Mã ngành Hệ CLC

Tổ hợp xét tuyển

32

Kinh doanh quốc tế

7340120

7340120C

A01, C01, D01, D96

 

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ 2 + 2 VỚI ĐẠI HỌC ANGELO STATE UNIVERSITY (ASU) của HOA KỲ

Tên ngành/ Nhóm ngành

Mã ngành Đại trà

Mã ngành Hệ CLC

Tổ hợp xét tuyển

44

Kinh doanh quốc tế

 

7340120K

A01, C01, D01, D96

Trường đại học Tài Chính Kế Toán DKQ (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Kinh doanh quốc tế73401203030Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Ngữ vănNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Trường đại học Tân Tạo (*) - TTU (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Kinh doanh quốc tế7340120020