Ngành Công tác xã hội

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung:

Đào tạo cán bộ làm Công tác xã hội có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe; nắm vững hệ thống kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành nghề Công tác xã hội; có khả năng nghiên cứu, phát hiện và giúp cá nhân, nhóm và cộng đồng tự giải quyết những vấn đề xã hội.

Người học tốt nghiệp trình độ đại học ngành Công tác xã hội có năng lực cung cấp các dịch vụ công tác xã hội chuyên nghiệp tại các cơ sở và tổ chức xã hội trong các lĩnh vực an sinh xã hội, sức khỏe và giáo dục; có khả năng tham gia nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến nghề công tác xã hội.

2. Mục tiêu cụ thể:

 1. Kiến thức:

- Nắm vững kiến thức cơ bản về tâm lý học, xã hội học, các lý thuyết và mô hình công tác xã hội; các phương pháp công tác xã hội chuyên nghiệp; kiến thức bổ trợ và ứng dụng vào việc phân tích, xây dựng kế hoạch, hỗ trợ thực hiện và lượng giá tiến trình giải quyết vấn đề. Đồng thời, có kiến thức nghiên cứu và xây dựng các mô hình tiếp cận khác nhau giúp đỡ đối tượng có vấn đề trong cuộc sống; kiến thức nghiên cứu và xây dựng chính sách.

 1. Kỹ năng:

- Sử dụng được các kỹ năng công tác xã hội cá nhân, nhóm vào việc cung cấp các dịch vụ trợ giúp các cá nhân, gia đình và nhóm để giúp họ tăng cường năng lực tự giải quyết vấn đề và đáp ứng nhu cầu của mình;

- Có kĩ năng đánh giá, phát hiện các vấn đề trong cộng đồng, huy động nguồn lực phát triển cộng đồng, tham gia quản lý và thực hiện các dự án phát triển cộng đồng;

- Phát triển kĩ năng vận động và tham gia xây dựng chính sách xã hội và các chính sách có liên quan;

- Có kĩ năng nghiên cứu, đánh giá chính sách, mô hình giúp đỡ;

- Có kĩ năng phân tích, đánh giá, áp dụng mô hình tiếp cận phục vụ cho phát triển nghề nghiệp (giảng dạy, kiểm huấn).

 1. Thái độ/đạo đức:

Giúp người học phát triển thái độ làm việc có tinh thần trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp. Đặc biệt giúp người học nắm rõ và biết cách vận dụng phù hợp các quy điều đạo đức nghề công tác xã hội trong quá trình thực hiện vai trò, nhiệm vụ của một nhà công tác xã hội chuyên nghiệp.

3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công tác xã hội trình độ đại học có thể làm việc tại:

- Các cơ quan của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội các cấp từ Trung ương đến địa phương.

- Các cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội cho các loại đối tượng xã hội khác nhau thuộc các lĩnh vực như y tế, giáo dục, pháp luật, phúc lợi xã hội,…

- Có thể làm việc độc lập với vai trò là nhân viên xã hội, kiểm huấn viên, nhà nghiên cứu, hay cán bộ hoạch định chính sách xã hội.

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Công tác xã hội
<< Các ngành nghề khác

Nội dung do bạn đọc đóng góp cho Ngành Công tác xã hội

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Bạn muốn đóng góp nội dung cho Ngành Công tác xã hội, bấm vào đây.

Đóng góp nội dung

Video clip liên quan Ngành Công tác xã hội

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Công tác xã hội

Full Tuyển sinh
ĐẠI HỌC
Ngành Công tác xã hội
 • Trường đại học Trà Vinh - DVT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Công tác xã hội 7760101 25 25 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Địa lí Ngữ văn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh Ngữ văn Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh Ngữ văn  
 • Trường đại học Tân Trào - TQU (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Ngành học

  Mã ngành

  Tổ hợp môn xét tuyển

  Mã tổ hợp môn xét tuyển

  Công tác xã hội

  7760101

  1. Văn, Sử, Địa;

  2. Toán, Văn, Tiếng Anh;

  3. Văn, Sử, GDCD;

  4. Văn, Địa, GDCD.

  1. C00

  2. D01

  3. C19

  4. C20

 • Trường đại học dân lập Cửu Long (*) DCL (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Công tác xã hội 7760101 18 27 Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Vật lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
 • Trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long - VLU (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Công tác xã hội 7760101 64 16 Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
 • Trường đại học Quy Nhơn - DQN (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Công tác xã hội 7760101 60 10 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh        
 • Trường đại học Thủ Dầu Một - TDM (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Công tác xã hội 7760101 33 17 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh   Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh    
 • Trường Trường đại học Hòa Bình - Hà Nội (*) - HBU (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Ngành đào tạo

  Mã ngành

  Chỉ tiêu

  Tổ hợp xét tuyển

  Thời gian

  Công tác xã hội

  7760101

   

  C00, D01, D15, D78

  4 năm

 • Trường đại học y tế công cộng - YTC (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Công tác xã hội 7760101 20 20 Toán, Hóa học, Sinh học   Ngữ văn, Toán, Lịch sử   Ngữ văn, Toán, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
 • Trường Đại học CÔNG ĐOÀN - LDA (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Công tác xã hội 7760101 170   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh        
 • Trường Đại học LÂM NGHIỆP (phía Bắc) - LNH (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Ngành Công tác xã hội

  7760101

  30

  20

  A00. Toán, Vật lý, Hóa học

   

  C00. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

   

  C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH

   

  D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

   
 • Trường Đại học lao động - xã hội - Trụ sở chính- DLX (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Công tác xã hội 7760101 180   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
 • Trường đại học Thăng Long (*) - DTL (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Mã ngành 

  Ngành đào tạo 

  Tổ hợp xét tuyển 

  Theo kết quả thi THPT 

  Môn hệ số 2

  7760101 

  Công tác xã hội

  C00, D01, D03, D04

   
 • Học viện báo chí - tuyên truyền - HBT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Công tác xã hội 7760101 48   Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn   Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh        
  Ngành Công tác xã hội (Sử dụng chứng chỉ miễn tiếng Anh) 7760101M 2   Ngữ văn, Toán, Chứng chỉ tiếng Anh quy đổi điểm                
 • Học viện phụ nữ Việt Nam - HPN (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Công tác xã hội
  Vị trí việc làm: Cán bộ/chuyên viên/nhân viên các vụ/sở/phòng lao động thương binh xã hội, các cơ sở trợ giúp xã hội, trường học, bệnh viện..
  7760101 80   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
 • Học viện THANH THIẾU NIÊN - HTN (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Công tác xã hội 7760101 100 100 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh    
 • Trường đại học sư phạm Hà Nội - SPH (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Ngành học

  Mã ngành

  Tổ hợp môn xét tuyển

  Chỉ tiêu PT1

  Công tác xã hội

  7760101C

  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

  60

  Công tác xã hội

  7760101D

  Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03)

  50

 • Trường đại học Văn Hiến (*) - VHU (Hệ Đại học) ( tin 2021)

  Tên ngành/chuyên ngành

  Mã ngành

  Tổ hợp môn xét tuyển

   

  Xã hội học

  - Xã hội học truyền thông - báo chí,

  - Xã hội học quản trị tổ chức xã hội,

  - Công tác xã hội

  7310301

  A00: Toán, Lý, Hóa

  C00: Văn, Sử, Địa

  D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

  C04: Toán, Văn, Địa

   
 • Trường đại học mở Tp.HCM - MBS (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Ngành/Chương trình

  Chương trình đại trà

  Mã ngành

  Chỉ tiêu

  (Dự kiến)

  Tổ hợp xét tuyển

  Công tác xã hội

  7760101

  100

  Toán, Lý, Anh (A01);

  Văn, Sử, Địa (C00);

  Toán, Văn, Ngoại Ngữ (D01-D06, DD2);

  Văn, KH Xã Hội, Ngoại Ngữ (D78-D83, DH8)

 • Trường đại học Tôn Đức Thắng - DTT (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Tên ngành /chuyên ngành 

  Mã ngành/chuyên  ngành 

  Công tác xã hội 

  7760101

 • Trường đại học sư phạm TP.HCM - SPS (Hệ Đại học) ( tin 2021)

  TT

  Tên ngành

  Mã ngành

  Tổ hợp

  Môn thi

  34

  Công tác xã hội

  7760101

  A00

  Toán, Vật lý, Hóa học

  Công tác xã hội

  7760101

  D01

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  Công tác xã hội

  7760101

  C00

  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

 • Trường đại học Sư Phạm ( ĐH Đà Nẵng) DDS (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Công tác xã hội77601017525Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ vănNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn
 • Trường Đại học lao động - xã hội - Cơ sở Sơn Tây - DLT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Công tác xã hội77601014010Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • Trường Đại học lao động - xã hội - Cơ sở II TP. HCM - DLS (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Công tác xã hội7760101100Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • Trường đại học khoa học(ĐH Huế) DHT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Công tác xã hội77601016010Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 • Trường đại học văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa - DVD (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Công tác xã hội77601012149Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ vănNgữ vănNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ vănNgữ văn, Toán, Khoa học xã hộiNgữ vănNgữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng Anh
 • Trường đại học khoa học (ĐH Thái Nguyên) DTZ (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Công tác xã hội
  Các chương trình đào tạo: Công tác xã hội
  77601016040Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
 • Trường Đại học Hồng Đức - HDT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Xã hội học
  ĐH Xã hội học (định hướng Công tác xã hội)
  73103011812Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Giáo dục công dânNgữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • Trường đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn (ĐHQG TP.HCM) - QSX (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Công tác xã hội77601016234Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 • Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG Hà Nội) QHX (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Công tác xã hộiQHX037010
  Toán, Vật lí, Hóa họcCông tác xã hộiA00
  Ngữ văn, Lịch sử, Địa líCông tác xã hộiC00
  Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhCông tác xã hộiD01
  Ngữ văn, Toán, Tiếng PhápCông tác xã hộiD03
  Ngữ văn, Toán, Tiếng TrungCông tác xã hộiD04
  Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng AnhCông tác xã hộiD78
  Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng PhápCông tác xã hộiD82
  Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng TrungCông tác xã hộiD83
 • Trường Đại học HÙNG VƯƠNG - THV (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Công tác xã hội77601012510Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Địa lí, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
 • Trường Đại học Hải Phòng - THP (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Công tác xã hội77601012525Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Hóa họcNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • Trường đại học Vinh - TDV (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Công tác xã hội77601014010Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • Trường đại học Đà Lạt TDL (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Công tác xã hội77601014515Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
 • Trường đại học Đồng Tháp SPD (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Công tác xã hội77601014444Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dânNgữ văn, Địa lí, Giáo dục công dânNgữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Tìm hiểu NGÀNH NGHỀ

Tìm hiểu và chọn ngành nghề phù hợp

Tìm hiểu các ngành nghề Khoa học hướng nghiệp

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho quá trình hướng nghiệp, tuyển sinh

Trắc nghiệm Hướng nghiệp Thông tin tuyển sinh

Học nghề sau lớp 9

Dành cho hs không còn con đường nào khác ngoài học nghề

Đăng ký Học nghề Học bổ túc