Ngành quản trị kinh doanh là gì, làm gì?

Ngành quản trị kinh doanh là gì, làm gì?

Xã hội hiện đại không thể nhắc đến vai trò của kinh tế và theo đó là các hoạt động kinh doanh trên khắp thế giới. Một đất nước phát triển luôn gắn tới hình ảnh kinh tế phát triển. Hoạt động kinh doanh trên thế giới hiện nay cực kỳ rộng lớn, và sôi động. Chỉ ở Việt Nam đã có hơn hàng trăm ngàn doanh nghiệp hoạt động.

 

Ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration) là gì?

Ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration) là một lĩnh vực rộng lớn bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau của việc quản lý và điều hành một doanh nghiệp. Chương trình học trong ngành này thường bao gồm các khóa học về kế toán, tài chính, tiếp thị, quản lý nhân sự, và chiến lược kinh doanh. Đây là một lĩnh vực đa dạng, có thể áp dụng cho hầu hết mọi loại hình tổ chức từ doanh nghiệp nhỏ đến tập đoàn lớn, từ khu vực tư nhân đến khu vực công.

Quản trị kinh doanh xử lý các vấn đề gì

Quản trị kinh doanh là một công việc có tầm vực khá rộng, bao gồm rất nhiều hoạt động có liên quan khác nhau mà có thể kể ra như quản lý cấp cao, quản lý dự án, nhà phân tích kinh doanh, nhà tư vấn quản lý, cho đến khởi nghiệp và điều hành doanh nghiệp riêng. 

 1. Kế hoạch và Chiến lược: Xác định mục tiêu dài hạn và ngắn hạn của tổ chức, lập kế hoạch và phát triển chiến lược để đạt được những mục tiêu này.

 2. Quản lý Tài chính: Quản lý tài chính và nguồn lực của công ty, bao gồm ngân sách, dòng tiền, và đầu tư.

 3. Tiếp thị và Bán hàng: Nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm và chiến lược tiếp thị, quảng cáo và bán hàng.

 4. Quản lý Nhân sự: Quản lý nhân sự, bao gồm tuyển dụng, đào tạo, đánh giá hiệu suất, và phát triển nhân viên.

 5. Hoạt động và Quản lý Sản xuất: Quản lý quy trình sản xuất và hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp.

 6. Quản lý Dự án: Lập kế hoạch, tổ chức, và quản lý các dự án nhằm đạt được mục tiêu cụ thể.

 7. Quản trị Rủi ro và Pháp lý: Xác định, phân tích và quản lý rủi ro; đảm bảo tuân thủ pháp luật và quy định.

 8. Công nghệ Thông tin: Áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý doanh nghiệp để cải thiện hiệu quả và đổi mới.

Các yếu tố tạo nên thế mạnh năng lực để đưa người quản trị kinh doanh đáp ứng, thích ứng và tồn tại được

So với các ngành học khác, Quản trị kinh doanh có một sự kết hợp độc đáo giữa lý thuyết và thực hành, kỹ năng quản lý và lãnh đạo, cũng như sự linh hoạt trong sự nghiệp, làm cho QTKD trở thành một lựa chọn phổ biến cho sinh viên muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực quản lý và kinh doanh.

 1. Tính Đa Ngành: Quản trị kinh doanh bao gồm nhiều lĩnh vực như tài chính, marketing, quản lý nhân sự, chiến lược, và quản lý hoạt động. Điều này tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với kiến thức rộng rãi và đa dạng, không chỉ giới hạn trong một lĩnh vực cụ thể.

 2. Ứng Dụng Thực Tiễn Mạnh Mẽ: Ngành Quản trị kinh doanh chú trọng vào việc ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn. Sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng để giải quyết các vấn đề thực tế trong kinh doanh và quản lý.

 3. Kỹ Năng Lãnh Đạo và Quản Lý: Sinh viên được học cách quản lý một tổ chức, dẫn dắt nhóm và phát triển kỹ năng lãnh đạo, điều này không phải lúc nào cũng là trọng tâm của các ngành học khác.

 4. Tính Linh Hoạt và Đa Dạng Cơ Hội Nghề Nghiệp: Tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, sinh viên có thể làm việc trong nhiều ngành nghề và vị trí khác nhau, từ doanh nghiệp nhỏ đến tập đoàn lớn, từ khu vực tư nhân đến khu vực công.

 5. Phát Triển Kỹ Năng Phân Tích và Quyết Định: Sinh viên học cách phân tích dữ liệu, đánh giá tình hình và đưa ra quyết định dựa trên thông tin và phân tích.

 6. Kỹ Năng Giao Tiếp và Đàm Phán: Kỹ năng giao tiếp hiệu quả và kỹ năng đàm phán là một phần quan trọng trong chương trình đào tạo, giúp sinh viên chuẩn bị cho các tình huống thực tế trong môi trường kinh doanh.

 7. Tính Toàn Cầu và Đa Văn Hóa: Quản trị kinh doanh thường đề cập đến kinh doanh quốc tế và quản lý trong một môi trường đa văn hóa, điều này giúp sinh viên phát triển tư duy toàn cầu.

Các kiến thức và kỹ năng cần thiết mà người theo ngành quản trị kinh doanh phải trao dồi

Kiến Thức Cần Thiết

 1. Kinh tế học: Hiểu biết về kinh tế vĩ mô và vi mô giúp bạn phân tích các xu hướng thị trường và hậu quả kinh tế của các quyết định kinh doanh.

 2. Kế toán và Tài chính: Kiến thức cơ bản về kế toán, quản lý tài chính, phân tích tài chính, và nguyên tắc đầu tư.

 3. Quản lý và Lãnh đạo: Hiểu các nguyên tắc quản lý cơ bản, bao gồm lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, và kiểm soát.

 4. Marketing và Bán hàng: Kiến thức về chiến lược marketing, nghiên cứu thị trường, và kỹ thuật bán hàng.

 5. Quản lý Nhân sự: Hiểu biết về tuyển dụng, đào tạo, phát triển và quản lý nhân viên.

 6. Chiến lược Kinh doanh: Kỹ năng phát triển và triển khai chiến lược kinh doanh.

 7. Pháp luật và Đạo đức kinh doanh: Kiến thức về luật kinh doanh, quy định, và nguyên tắc đạo đức trong kinh doanh.

Kỹ Năng Then Chốt

 1. Kỹ năng Phân tích và Giải quyết Vấn đề: Khả năng phân tích thông tin, đánh giá tình huống và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

 2. Kỹ năng Giao tiếp: Khả năng truyền đạt ý tưởng một cách rõ ràng, cả bằng lời nói và viết.

 3. Kỹ năng Lãnh đạo và Quản lý Nhóm: Khả năng dẫn dắt, động viên và quản lý nhóm để đạt được mục tiêu chung.

 4. Kỹ năng Quản lý Thời gian và Tổ chức công việc: Khả năng ưu tiên công việc và quản lý thời gian hiệu quả.

 5. Kỹ năng Đàm phán và Quyết định: Khả năng đàm phán và đưa ra quyết định cân nhắc, dựa trên thông tin và phân tích.

 6. Kỹ năng Sáng tạo và Đổi mới: Khả năng tạo ra ý tưởng mới và tìm cách cải tiến liên tục.

 7. Kỹ năng Công nghệ Thông tin: Hiểu biết về công nghệ thông tin và kỹ năng sử dụng các công cụ phần mềm quản lý doanh nghiệp.

 8. Kỹ năng Làm việc trong Môi trường Đa văn hóa: Khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường đa văn hóa và toàn cầu.

Để học và làm được quản trị kinh doanh, phải vượt qua rất nhiều thách thức

Để vượt qua những thách thức này, sinh viên cần phát triển một tinh thần học hỏi liên tục, khả năng thích nghi, và kỹ năng mềm, cũng như tận dụng mọi cơ hội thực tập và làm việc thực tế để tích lũy kinh nghiệm.

 1. Độ Rộng Lớn của Kiến Thức: Ngành này yêu cầu sinh viên phải nắm vững một lượng lớn kiến thức từ nhiều lĩnh vực khác nhau như tài chính, marketing, quản lý nhân sự, và chiến lược kinh doanh. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực lớn trong việc học tập và nghiên cứu.

 2. Cạnh tranh Cao: Do sự phổ biến của ngành, cạnh tranh trong việc tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp có thể rất cao. Điều này đòi hỏi sinh viên phải nỗ lực nổi bật qua kỹ năng, kinh nghiệm thực tế và mạng lưới liên kết.

 3. Áp dụng Lý thuyết vào Thực tiễn: Một số sinh viên có thể gặp khó khăn trong việc áp dụng những lý thuyết học được vào thực tế kinh doanh. Kinh nghiệm thực tế và thực tập là cần thiết để cầu nối giữa lý thuyết và thực hành.

 4. Phát triển Kỹ năng Mềm: Ngoài kiến thức chuyên môn, ngành này còn yêu cầu kỹ năng mềm như giao tiếp, lãnh đạo, và làm việc nhóm. Phát triển những kỹ năng này đôi khi có thể là thách thức, nhất là cho những sinh viên thiên về lý thuyết.

 5. Thích ứng với Công nghệ và Xu hướng Mới: Ngành kinh doanh luôn biến đổi và phát triển. Sinh viên cần thường xuyên cập nhật kiến thức và kỹ năng để phù hợp với công nghệ mới và xu hướng thị trường.

 6. Quản lý Thời gian và Áp lực: Việc học đòi hỏi sự cân bằng giữa việc học, thực tập, và hoạt động cá nhân. Áp lực học tập và deadline có thể gây stress.

 7. Yêu cầu Về Đạo đức và Trách nhiệm Xã hội: Sinh viên cần hiểu và tuân thủ các nguyên tắc đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội, điều này đôi khi không dễ dàng trong môi trường kinh doanh cạnh tranh.

Tuyển sinh và thông tin đào tạo ngành quản trị kinh doanh

Ngành có quy mô rộng lớn, nhu cầu nhân sự cũng rất lớn, và đáp ứng nhu cầu này số lượng trường tổ chức đào tạo là rất lớn, với nhiều cấp độ đào tạo khác nhau. Để quyết định xem ngành quản trị kinh doanh học trường nào bạn hãy xem danh sách các trường đã được Hướng nghiệp Việt tổng hợp và liệt kê tại đó.

Vì đây là một ngành được đào tạo khá rộng về chuyên môn, có thể một số bạn không theo kịp, mất phương hướng. Vậy nên bạn cũng có thể đọc trước bài viết Tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh nhưng mông lung, không xác định được phương hướng để hình dung được vấn đề bạn sẽ phải đối diện khi theo ngành. Hướng nghiệp Việt cũng đã tổng hợp một số clip video bên dưới, cũng có thể tham khảo thêm để có nhiều góc nhìn hơn về ngành quản trị kinh doanh này.

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Quản trị kinh doanh

Các tin bài khác về Ngành Quản trị kinh doanh

Video clip liên quan

FBNC - Ngành Quản trị kinh doanh: Cạnh tranh cao là điều tất yếu

FBNC - Ngành Quản trị kinh doanh: Cạnh tranh cao là điều tất yếu (Video clip)

Thực tế vấn đề quản trị kinh doanh - Tình huống Quản trị tài chính

Thực tế vấn đề quản trị kinh doanh - Tình huống Quản trị tài chính (Video clip)

Vấn đề quản trị kinh doanh - Tình huống trước mắt và lâu dài

Vấn đề quản trị kinh doanh - Tình huống trước mắt và lâu dài (Video clip)

Youtube Nguyễn Hữu Trí - Học Quản trị kinh doanh DỄ THẤT NGHIỆP?! Ra trường làm SẾP???

Youtube Nguyễn Hữu Trí - Học Quản trị kinh doanh DỄ THẤT NGHIỆP?! Ra trường làm SẾP??? (Video clip)